Productgarantie: Xbox One-console

Garantie-informatie voor uw apparaat bekijken

Meld u aan met uw Microsoft-account om de garantie-informatie voor uw apparaat te bekijken bij het Xbox Onlineservicecentrum.

BEPERKTE GARANTIE

Deze Beperkte Garantie (“Garantie”) wordt aan u toegekend door Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland (“Microsoft”).

DOOR UW XBOX ONE OF HET ACCESSOIRE TE GEBRUIKEN STEMT U MET DEZE GARANTIE IN. ALVORENS TOT INSTALLATIE OVER TE GAAN MOET U DEZE GARANTIE GOED DOORLEZEN. ALS U DEZE GARANTIE NIET ACCEPTEERT, MOET U UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE NIET GEBRUIKEN. RETOURNEER HET ONGEOPEND NAAR UW LEVERANCIER OF NAAR MICROSOFT VOOR RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS. Neem contact op met Microsoft op http://www.support.xbox.com.

Deze Garantie is verschillend van enige wettelijke productgaranties verschuldigd door de leveranciers of fabrikanten krachtens de nationale wetgeving die op u van toepassing is. Het is bedoeld om u specifieke, en voor zover het geval is, aanvullende rechten te verlenen, binnen de grenzen van wat krachtens een dergelijke wetgeving toelaatbaar is en om uw rechten niet onder de toepasselijke wettelijke bepalingen voor productgaranties te beperken. Het kan niet aan derden worden overgedragen.

1. Definities

Wanneer gebruikt in deze Garantie, zullen de volgende bewoordingen geacht worden het volgende te betekenen:

(a) “Xbox One” betekent een nieuwe Xbox One-console en Kinect Sensor gekocht bij een erkende leverancier.

(b) “Accessoire” betekent een nieuwe Xbox 360 of Xbox One hardware-accessoire van het merk Microsoft, gekocht bij een erkende leverancier.

(c) “Garantieperiode” voor Xbox One betekent één (1) jaar vanaf de datum dat u het aangeschaft heeft; en voor accessoires, betekent het 90 dagen vanaf de datum dat u het aangeschaft heeft, met inachtneming van het onderstaande artikel 2.

(d) “U” refereert aan de oorspronkelijke eindgebruiker.

(e) “Normaal gebruik” betekent het gewone gebruik door de consument onder normale omstandigheden thuis, overeenkomstig de handleiding van de Xbox One of accessoire.

2. Duur

Onverminderd eventuele wettelijke garantie waarop u op grond van een plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is, recht zou kunnen hebben, en tenzij een dergelijke wetgeving voorziet in een langere termijn, biedt Microsoft deze garantie voor de duur van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van een dergelijke Xbox One bij een erkende leverancier en 90 dagen voor accessoires gekocht bij een erkende leverancier.

3. Rechtsgebied

Deze garantie zal alleen voor de volgende landen van toepassing zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, en Zwitserland.

U erkent dat specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot de export van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van uw land van verblijf en u erkent dat u aan alle wet- en regelgeving zult voldoen als u uw Xbox One of accessoire uitvoert.

4. Garantie

(a) Gedurende de garantieperiode, garandeert Microsoft, enkel aan u, dat de Xbox One of accessoire onder normale gebruiksomstandigheden geen defecten zal vertonen.

(b) Met uitzondering van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties, die Microsoft aan u verschuldigd is krachtens de plaatselijke wetgeving, is dit de enige waarborg, garantie of voorwaarde welke aan u toegekend wordt met betrekking tot uw Xbox One of accessoire en eventuele producthandleiding(en) die meegeleverd worden. Niemand anders kan namens Microsoft enige waarborg, garantie of voorwaarde geven.

(c) ALS UW PLAATSELIJKE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING U EEN IMPLICIETE GARANTIE BIEDT, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAN IS DE DUUR BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE, TENZIJ ANDERS DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING BEPAALD.

(d) Indien u het product in Frankrijk aanschaft is het volgende van toepassing: Met uitzondering van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties, die Microsoft aan u verschuldigd is krachtens de plaatselijke wetgeving, is dit de enige waarborg, garantie of voorwaarde welke aan u toegekend wordt met betrekking tot uw Durango of accessoire en eventuele producthandleiding(en) die meegeleverd worden. Niemand anders kan namens Microsoft enige waarborg, garantie of voorwaarde geven. De bepalingen die op de wettelijke garantie van toepassing zijn, staan hieronder gekopieerd:

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Proces om de garantieservice te verkrijgen

(a) Alvorens het garantieproces op te starten wordt u geadviseerd op de tips voor probleemoplossing op http://www.devicesupport.microsoft.com op te volgen.

(b) Als de tips voor probleemoplossing uw probleem niet oplossen, volg dan het onlineproces op http://www.devicesupport.microsoft.com of bel met het nummer voor de Xbox-klantenservice voor uw land van verblijf. Deze nummers zijn te vinden op http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Alvorens uw Xbox One of accessoire voor reparatie aan Microsoft terug te sturen, moet u ervoor zorgen dat eventuele data die u wilt behouden gekopieerd wordt en dat u alle informatie die u als vertrouwelijk beschouwd, verwijdert. Microsoft is niet verantwoordelijk voor uw data en is gemachtigd om deze te verwijderen.

6. Microsofts verantwoordelijkheid

(a) Nadat u uw Xbox One of accessoire aan Microsoft teruggestuurd heeft, zal Microsoft het onderzoeken.

(b) Als Microsoft bepaalt dat de Xbox One of accessoire defect is gedurende de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden, zal Microsoft (naar haar inzien) het product repareren of vervangen of de aankoopprijs aan u restitueren, tenzij een verplichte bepaling van een plaatselijke wetgeving welke op u van toepassing is, anders bepaalt. Tijdens de reparatie kunnen nieuwe of gereviseerde onderdelen gebruikt worden. Vervanging kan plaatsvinden door middel van een nieuwe of gereviseerde eenheid.

(c) Na de reparatie of vervanging, zal deze garantie op uw Xbox One of accessoire van toepassing zijn voor de langere van ofwel de resterende periode van uw originele garantie of voor 90 dagen na de dag van verzending van uw eenheid door Microsoft aan u. In Frankrijk wordt deze periode uitgebreid met de tijdsduur die nodig was voor reparatie of vervanging, vooropgesteld dat deze periode meer dan 7 dagen bedraagt.

(d) TENZIJ ANDERS WORDT BEPAALD DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS,IS MICROSOFTS VERANTWOORDELIJKHEID OM UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE TE REPAREREN OF VERVANGEN, OF OM DE AANKOOPPRIJS AAN U TE RESTITUEREN, UW ENIGE RECHTSGANG.

(e) Als uw Xbox One of accessoire defect raakt nadat de garantieperiode is verlopen, dan is er geen enkele vorm van garantie van kracht. Nadat de garantieperiode is verlopen, kan Microsoft u een vergoeding in rekening brengen voor haar inspanningen om eventuele problemen met uw Xbox One of accessoire vast te stellen en/of om deze te repareren, ongeacht of dergelijke inspanningen succesvol zijn.

7. Garantieuitsluitingen

Microsoft is niet aansprakelijk en deze garantie is niet van toepassing, zelfs niet tegen een vergoeding, als uw Xbox One of accessoire:

(a) beschadigd is door gebruik met producten die niet door Microsoft verkocht of in licentie gegeven worden (waaronder, bijvoorbeeld, games en accessoires die niet door Microsoft geproduceerd of in licentie gegeven worden, en “pirated” games enz);

(b) gebruikt wordt voor commerciële doeleinden (waaronder, bijvoorbeeld, huur, pay-per-play enz.);

(c) geopend, aangepast of mee geknoeid is (waaronder, bijvoorbeeld, alle pogingen om de technische beperking, beveiliging of het mechanisme ter bestrijding van piraterij enz. te omzeilen), of wanneer het serienummer is gewijzigd of verwijderd;

(d) beschadigd door een externe oorzaak (waaronder, bijvoorbeeld door een val, gebruikt met onvoldoende ventilatie enz., of het negeren van de instructies in de handleiding voor de Xbox One of accessoire): of

(e) wanneer reparaties zijn uitgevoerd door iemand anders dan Microsoft.

8. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE

TENZIJ ANDERS BEPAALD KRACHTENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS, IS MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE; EVENTUEEL VERLIES VAN DATA, PRIVACY, GEHEIMHOUDING OF WINST; OF ENIG ONVERMOGEN DOOR U OM UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE TE KUNNEN GEBRUIKEN. DEZE UITZONDERINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, OOK ALS MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN OPLOSSING NIET AAN HET BEOOGDE DOEL VOLDOET.

9. Aanvullende voorwaarden

Als u pogingen onderneemt om de technische beperking, beveiliging of het mechanisme ter bestrijding van piraterij enz. van uw Xbox One of accessoire te omzeilen kan dat tot gevolg hebben dat uw Xbox One of accessoire definitief stopt met functioneren. Uw garantie zal tevens komen te vervallen, en uw Xbox One of accessoire zal niet meer in aanmerking komen voor erkende reparaties, zelfs niet tegen een vergoeding.

10. Rechtskeuze

Deze garantie zal onderworpen en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving van uw land van verblijf, ongeacht eventuele wetsconflicten.

______________________________________________________________________________________________________________________

SOFTWARELICENTIE

De voorwaarden van de softwarelicentie voor uw Xbox One en accessoire zijn beschikbaar op xbox.com/xboxone/slt. Door uw Xbox One of accessoire te gebruiken, gaat u akkoord met de licentievoorwaarden voor deze software. Alvorens u tot installatie overgaat, moet u deze bepalingen goed doorlezen. Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden van deze software, dient u uw Xbox One of accessoire niet gebruiken. Retourneer het ongeopend naar de leverancier waar u uw Xbox One of accessoire gekocht heeft of naar Microsoft voor een restitutie van de aankoopprijs.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Productgarantie: Xbox One-console" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?