Productgarantie en softwarelicentie: Kinect-sensor (Nieuw)

BEPERKTE GARANTIE

DOOR UW KINECT-SENSOR TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE GARANTIE. LEES DEZE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SENSOR INSTELT. GEBRUIK UW KINECT-SENSOR NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GARANTIE. STUUR DEZE ONGEBRUIKT TERUG NAAR UW LEVERANCIER OF NAAR MICROSOFT VOOR TERUGBETALING. Neem contact op met Microsoft via http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX of (800) 469-9269. Deze garantie geeft U specifieke juridische rechten. U kunt ook andere rechten hebben, die variëren naargelang de Staat of Provincie waar u zich bevindt.

 1. Definities
  1. "Kinect-sensor" betekent een nieuwe Kinect-sensor aangekocht bij een geautoriseerde leverancier.

  2. "Garantieperiode" betekent 1 jaar vanaf de datum waarop U de Kinect-sensor hebt gekocht.

  3. "U" betekent de oorspronkelijke eindgebruiker.

  4. "Normaal Gebruik" betekent gewoon gebruik door de consument onder normale omstandigheden thuis, in overeenstemming met de instructiehandleiding van de Kinect-sensor.

  5. "Staat" betekent een Staat, het District Columbia of een ander grondgebied of eigendom van de Verenigde Staten. "De Verenigde Staten van Amerika" omvat alle staten.

 2. Garantie
  1. Tijdens de Garantieperiode garandeert Microsoft, alleen aan U, dat de Kinect-sensor geen defect zal vertonen bij Normaal Gebruik.

  2. Dit is de enige garantie die Microsoft biedt voor Uw Kinect-sensor en Microsoft biedt geen andere garantie of voorwaarde. Niemand anders mag enige garantie of voorwaarde in naam van Microsoft bieden.

  3. ALS DE WETGEVING VAN UW STAAT OF PROVINCIE U ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIE BIEDT, INCLUSIEF EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAN WORDT DE DUUR DAARVAN BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE. Sommige Staten of Provincies staan geen beperkingen toe op de duur van een geïmpliceerde garantie, daarom is deze beperking mogelijk niet van toepassing op U.

 3. Reparatie onder garantie verkrijgen
  1. Voor u het garantieproces opstart, kunt u de tips gebruiken om problemen op te lossen op http://www.xbox.com/en-US (Verenigde Staten) of http://www.xbox.com/en-CA (Canada).

  2. Als Uw probleem niet wordt opgelost met de tips om problemen op te lossen, volg dan het online proces op http://www.xbox.com/en-US (Verenigde Staten) of http://www.xbox.com/en-CA (Canada). Als U geen internettoegang hebt, kunt U bellen naar (800) 4MY-XBOX of (800) 469-9269.

 4. Verantwoordelijkheid van Microsoft
  1. Nadat U Uw Kinect-sensor hebt teruggestuurd, zal Microsoft deze inspecteren.

  2. Als Microsoft vaststelt dat er een defect is aan de Kinect-sensor tijdens de Garantieperiode bij Normaal Gebruik, zal Microsoft deze (naar eigen goeddunken) repareren of vervangen of U de aankoopprijs terugbetalen. Voor reparatie kunnen nieuwe of gerepareerde onderdelen worden gebruikt. Vervanging kan gebeuren door een nieuw of gerepareerd apparaat.

  3. Na reparatie of vervanging wordt Uw Kinect-sensor gedekt door deze garantie gedurende de rest van Uw oorspronkelijke Garantieperiode of gedurende 95 dagen nadat Microsoft deze naar U heeft opgestuurd (de langste van deze twee perioden).

  4. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MICROSOFT OM UW KINECT-SENSOR TE REPAREREN OF TE VERVANGEN, OF DE AANKOOPPRIJS TERUG TE BETALEN, IS UW ENIGE OPLOSSING.

  5. Als er er een defect optreedt aan Uw Kinect-sensor nadat de Garantieperiode is vervallen, is er geen enkele garantie. Nadat de Garantieperiode is vervallen, kan Microsoft U een vergoeding aanrekenen voor de inspanningen om eventuele problemen met Uw Kinect-sensor op te sporen en deze te repareren.

 5. Uitsluitingen van Garantie
 6. Microsoft is niet verantwoordelijk en deze garantie is niet van toepassing als Uw Kinect-sensor:

  1. beschadigd is door gebruik met producten die niet worden verkocht door Microsoft of waarvoor Microsoft geen licentie heeft (inclusief bijvoorbeeld games en accessoires die niet worden vervaardigd door Microsoft of waarvoor Microsoft geen licentie heeft en "namaakgames", etc.);

  2. wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief bijvoorbeeld verhuur, betalen per spel, etc.);

  3. geopend of aangepast is of ermee geknoeid is (inclusief bijvoorbeeld eventuele pogingen om een technische beperking, beveiliging of mechanisme tegen namaak van de Kinect-sensor te omzeilen) of als het serienummer ervan gewijzigd of verwijderd is;

  4. beschadigd is omwille van een externe oorzaak (inclusief bijvoorbeeld dat deze gevallen is, gebruikt is met onvoldoende ventilatie, etc., of het niet naleven van de instructies in de producthandleiding van de Kinect-sensor); of

  5. reparatie die niet door Microsoft is uitgevoerd.

 7. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE
 8. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE; EVENTUEEL VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID OF WINST; OF ENIGE ONMOGELIJKHEID OM UW KINECT-SENSOR TE GEBRUIKEN. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS MICROSOFT OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, EN ZELFS ALS HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN EVENTUELE OPLOSSING MISLUKT. Sommige Staten of Provincies staan de uitsluiting of de beperking van incidentele of gevolgschade niet toe; daarom is deze beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing voor U.

 9. Aanvullende Voorwaarden
 10. Als U probeert enige technische beperking, beveiliging of systeem tegen namaak van de Kinect-sensor te omzeilen, kunt U ervoor zorgen dat Uw Kinect-sensor permanent niet meer werkt. Uw garantie wordt dan ook ongeldig en Uw Kinect-sensor komt niet meer in aanmerking voor een geautoriseerde reparatie, zelfs niet tegen betaling.

 11. Keuze van Rechtsgebied
  1. Als U Uw Kinect-sensor hebt aangekocht in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze garantie en eventuele vorderingen dat Microsoft deze heeft geschonden onderworpen aan de wetgeving van de Staat Washington, zonder verwijzing naar de rechtsbeginselen.

  2. Als U Uw Kinect-sensor hebt aangekocht in Canada, wordt de interpretatie van deze garantie en eventuele vorderingen dat Microsoft deze heeft geschonden onderworpen aan de wetgeving van de Provincie Ontario, zonder verwijzing naar de rechtsbeginselen.

  3. De wetten van de Staat of Provincie waar U woont, gelden voor alle andere vorderingen (inclusief vorderingen met betrekking tot bescherming van de consument, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad).
   Alle onderdelen van deze Beperkte Garantie zijn van toepassing in zoverre ze worden toegestaan door de wetgeving en tenzij ze worden verboden door de wetgeving.

 12. Deze garantie is alleen geldig in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
 13. Adres van Microsoft in de Verenigde Staten:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adres van Microsoft in Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

SOFTWARELICENTIE

DOOR UW KINECT-SENSOR TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE SOFTWARELICENTIE. LEES DEZE SOFTWARELICENTIE ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SENSOR INSTELT. GEBRUIK UW KINECT-SENSOR NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SOFTWARELICENTIE. STUUR DEZE ONGEBRUIKT TERUG NAAR UW LEVERANCIER OF NAAR MICROSOFT VOOR TERUGBETALING. Neem contact op met Microsoft via http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX of (800) 469-9269.

 1. Definities
  1. "Xbox 360 S" betekent een Xbox 360 S-console.

  2. "Geautoriseerd Accessoire" betekent een hardwareaccessoire van het merk Microsoft voor de Xbox 360 of Xbox 360 S, en een hardwareaccessoire van een ander merk waarvoor Microsoft een licentie heeft voor de Xbox 360 of Xbox 360 S, waarvan het logo "Licensed for Xbox" op de verpakking staat. De Kinect-sensor is een Geautoriseerd Accessoire dat alleen in het kader van deze softwarelicentie wordt verkocht.

  3. "Geautoriseerde Games" betekent games voor Xbox 360 of Xbox 360 S op gameschijven uitgegeven door Microsoft of waarvoor Microsoft een licentie heeft, en gamecontent gedownload van de Xbox Live-service of de website Xbox.com van Microsoft (bijvoorbeeld avatars, downloadbare games, game-uitbreidingen etc.).

  4. "Software" betekent de vooraf geïnstalleerde software in de Kinect-sensor, inclusief eventuele updates die Microsoft af en toe beschikbaar stelt.

  5. "Niet-geautoriseerde Accessoires" betekent alle andere hardwareaccessoires dan een Geautoriseerd Accessoire, behalve dat USB-geheugensticks, digitale camera's gebruikt om foto's of films te maken en muziekspelers gebruikt om muziek af te spelen of foto's of video's weer te geven geen Niet-geautoriseerde Accessoires zijn.

  6. "Niet-geautoriseerde Games" betekent alle gameschijven, gamedownloads en gamecontent of media behalve Geautoriseerde Games.

  7. "Niet-geautoriseerde Software" betekent alle software die niet door Microsoft wordt verspreid via gameschijven voor Xbox 360 of Xbox 360 S uitgegeven door Microsoft of waarvoor Microsoft een licentie heeft, Microsoft's Xbox Live-service of de website Xbox.com.

  8. "U" betekent de gebruiker van een Kinect-sensor.

 2. Licentie
  1. De Software wordt aan U in licentie gegeven, niet verkocht. U krijgt een licentie om de Software alleen te gebruiken zoals deze vooraf is geïnstalleerd in Uw Kinect-sensor, en af en toe wordt bijgewerkt door Microsoft. U mag de Software niet kopiëren of reverse-engineering toepassen.

  2. Volgens de voorwaarden van deze Softwarelicentie, gaat U akkoord met het volgende:

   1. U zal Uw Kinect-sensor alleen gebruiken met de Xbox 360 of Xbox 360 S en niet met een ander apparaat (inclusief bijvoorbeeld persoonlijke computers, andere spelconsoles etc.). U gebruikt alleen Geautoriseerde Games bij Uw Kinect-sensor. U gebruikt geen Niet-geautoriseerde Accessoires of Niet-geautoriseerde Games. Het is mogelijk dat deze niet werken of niet meer werken na een Software-update.

   2. U gebruikt of installeert geen Niet-geautoriseerde Software. Als U dat toch doet, is het mogelijk dat Uw Kinect-sensor op dat moment of na een latere Software-update niet meer werkt.

   3. U probeert geen enige technische beperking, beveiliging of systeem tegen namaak van de Kinect-sensor te omzeilen. Als U dat toch doet, is het mogelijk dat Uw Kinect-sensor op dat moment of na een latere Software-update niet meer werkt.

   4. Microsoft kan technische maatregelen, inclusief Software-updates, gebruiken om het gebruik van de Kinect-sensor voor Xbox 360 of Xbox 360 S te beperken, om het gebruik van Niet-geautoriseerde Accessoires en Games te voorkomen en om de technische beperkingen, beveiliging en systemen tegen namaak van de Kinect-sensor te beschermen.

   5. Microsoft kan de Software af en toe bijwerken zonder verdere kennisgeving aan U, bijvoorbeeld om een technische beperking, beveiliging of systeem tegen namaak bij te werken.

 3. Garantie
 4. De Software wordt gedekt door de Beperkte Garantie voor Uw Kinect-sensor en Microsoft biedt geen andere garantie of voorwaarde voor de Software. Niemand anders mag enige garantie of voorwaarde in naam van Microsoft bieden.

 5. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE
 6. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE; EVENTUEEL VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID OF WINST; OF ENIGE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS MICROSOFT OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, EN ZELFS ALS HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN EVENTUELE OPLOSSING MISLUKT. Sommige Staten of Provincies staan de uitsluiting of de beperking van incidentele of gevolgschade niet toe; daarom is deze beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing voor U.

 7. Keuze van Rechtsgebied
  1. Als U Uw Kinect-sensor hebt aangekocht in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze Softwarelicentie en eventuele vorderingen dat Microsoft deze heeft geschonden onderworpen aan de wetgeving van de Staat Washington, zonder verwijzing naar de rechtsbeginselen.

  2. Als U Uw Kinect-sensor hebt aangekocht in Canada, wordt de interpretatie van deze Softwarelicentie en eventuele vorderingen dat Microsoft deze heeft geschonden onderworpen aan de wetgeving van de Provincie Ontario, zonder verwijzing naar de rechtsbeginselen.

  3. De wetten van de Staat of Provincie waar U woont, gelden voor alle andere vorderingen (inclusief vorderingen met betrekking tot bescherming van de consument, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad).

  Deze overeenkomst is van toepassing in zoverre ze wordt toegestaan door de wetgeving en tenzij ze wordt verboden door de wetgeving. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten volgens de wetgeving van uw Staat of land niet als de wetgeving van uw Staat of land dit niet toestaat.

  Adres van Microsoft in de Verenigde Staten:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adres van Microsoft in Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Productgarantie en softwarelicentie: Kinect-sensor (Nieuw)" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?