Overslaan naar hoofdinhoud
Deze pagina delen

Over de voeding van de Xbox One

Overzicht

Hieronder wordt de voeding beschreven die wordt geleverd met een Xbox One S en een originele Xbox One, met inbegrip van informatie over plaatsing, temperatuur, geluidsniveau en veiligheid.

Oplossingen

Voeding en voedingskabel

De Xbox One S en de originele Xbox One worden geleverd met een voeding met externe ventilator die ongeveer 17 x 4,8 x 7,5 cm groot is. Het formaat is hetzelfde in de versies voor 100-110 V, 220-240 V en 100-240 V.

Belangrijk

Microsoft keurt geen accessoires goed van andere leveranciers dan Microsoft voor aansluiting op de voedingsaansluiting van de Xbox One. Bij gebruik van andere accessoires dan de standaardvoeding van de Xbox One kan je Xbox beschadigd raken en je garantie vervallen.

 • Xbox-voedingen mogen alleen worden gebruikt in de regio's waarin ze nieuw zijn verkocht. Gebruik geen voeding die is gebouwd voor een regio met andere energievereisten dan waar u zich bevindt.
 • Gebruik geen accessoires zonder licentie, zoals een vervangende voeding van een andere leverancier dan Microsoft, die tussen uw Xbox en de voeding wordt aangesloten.
 • De Xbox-voeding bevat een zekering die uw console helpt te beschermen tegen stroompieken en te hoge spanning. Deze zekering kan niet worden vervangen.

Stroomkabels

Voedingskabel voor gelijkstroom

De Xbox-voeding maakt gebruik van een vast aangesloten voedingskabel voor gelijkstroom (DC) die rechtstreeks in de Xbox wordt gestoken.

 • De voedingskabel voor gelijkstroom is ongeveer 1,1 meter lang.
 • Aan het uiteinde van deze gelijkstroomkabel is een speciale stekker bevestigd, die niet kan worden verwijderd. Deze aansluiting is speciaal ontworpen voor voedingsaansluitingen op de Xbox One S en de originele Xbox One.

Voedingskabel voor wisselstroom (netsnoer)

De voeding wordt aangesloten op een wandcontactdoos met behulp van een verwijderbaar netsnoer.

 • Het netsnoer is ongeveer 1,2 meter lang.
 • Bij gebruik van een ander netsnoer dan is ontworpen voor uw voeding kunnen de voeding en uw Xbox beschadigd raken.
 • Het type stekker waarmee het netsnoer met uw stopcontact wordt verbonden is afhankelijk van het land en regio waar uw Xbox nieuw is gekocht.

Plaatsing, temperatuur en geluid van de voeding

De voeding heeft een ingebouwde ventilator. De ventilator wordt automatisch gestart wanneer u uw Xbox aanzet.

 • De ventilator zou een hoorbaar zoemgeluid moeten produceren dat karakteristiek is voor de meeste ventilatoren.
 • De ventilator is uitgeschakeld wanneer de Xbox in de energiespaarstand staat of wanneer deze is losgekoppeld van de voeding.
 • Als uw Xbox in de energiebeheermodus Stand-by staat, blijven de voeding en ventilator ingeschakeld.
 • De snelheid van de ventilator neemt toe of af, samen met het geluid van de ventilator, bij temperatuursveranderingen in de voeding.

Zorg er als volgt voor dat de voeding efficiënter en veiliger blijft werken:

 • Blokkeer de ventilatieopeningen van de voeding niet.
 • Laat de voeding niet op een bed, bank of ander zacht oppervlak achter.
 • Zorg ervoor dat de voeding een goede luchtcirculatie heeft. Plaats de voeding niet in een boekenkast, rek of stereomeubel, tenzij die ruimte een goede ventilatie heeft.
 • Plaats de voeding niet in de buurt van warmtebronnen, zoals een verwarming, ventilatierooster, oven of audioapparatuur.
 • Stapel geen andere elektronische apparaten boven op de voeding.
 • Plaats de voeding horizontaal zodat deze plat op de rubberen kussentjes rust.

Opmerking
Als de voeding buitensporig veel lawaai lijkt te maken, is de stekkerdoos of overspanningsbeveiliging waarop deze is aangesloten mogelijk overbelast. Sluit de voeding van uw Xbox rechtstreeks aan op een stopcontact

Elektrische veiligheid van de voeding

Ga als volgt te werk om de voeding aan te sluiten op uw Xbox:

 1. Sluit de voedingskabel voor gelijkstroom goed aan op de console.
 2. Steek de stekker van de voedingskabel stevig in de voeding.
 3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op het stopcontact.

Belangrijk
Zoals bij veel andere elektrische apparatuur kan het niet nemen van voorzorgsmaatregelen leiden tot elektrische schokken of brand, met zware verwondingen of de dood als gevolg. Als u geen voorzorgsmaatregelen neemt, kunnen ook uw videogame en uw Xbox beschadigd raken.

Passende voorzorgsmaatregelen zijn onder andere:

 • Gebruik alleen de voeding en het netsnoer die zijn meegeleverd met uw Xbox of die door een geautoriseerd reparatiecentrum zijn verstrekt. Neem contact op met Xbox-ondersteuning als u een vervangende voeding of een vervangend netsnoer nodig hebt.
 • Controleer of het stopcontact de voedingsspanning (V) en -frequentie [Hz] levert die is aangegeven op de voeding. Raadpleeg een erkende elektricien als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis.
 • Zelfs als de spanning en frequentie correct lijken te zijn, mag u geen gebruikmaken van niet-standaardvoedingen zoals een generator of omvormer. Gebruik alleen wisselstroom uit een normaal stopcontact.
 • Zorg ervoor dat u niet het stopcontact, verlengsnoer, stekkerdoos of andere elektrische stroomvoorziening overbelast. Controleer of deze zijn gespecificeerd voor de totale stroom die wordt verbruikt door uw Xbox (zoals aangegeven op de voeding) en door alle andere apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde AC-circuit.
 • Gebruik een correct geaard stopcontact dat geschikt is voor de stekker met randaarde van de voeding. Verwijder de randaarde niet en gebruik geen aardingsadapter die de randaarde omzeilt. Als de stekker niet in het stopcontact past, vraag dan een elektricien om het stopcontact te vervangen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om schade aan de voedingskabels en de voeding te voorkomen:

 • Voorkom dat er op de voedingskabels kan worden gestapt.
 • Zorg dat de voedingskabels niet worden afgeklemd of geknikt; dit is vooral belangrijk voor de aansluitingen op het stopcontact, de voeding en uw Xbox.
 • Buig of knik de voedingskabels niet, laat de kabels niet in de knoop raken en gebruik ze op de juiste wijze.
 • Stel de voedingskabels niet bloot aan warmtebronnen.
 • Wikkel voedingskabels niet rond de voeding.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van voedingskabels. Zorg ervoor dat zij niet op de voedingskabels bijten of eraan knagen.
 • Trek aan de stekker, niet aan het snoer, bij het loskoppelen van de voedingskabels.
 • Laat de voeding niet aan een netsnoer hangen.
 • Als een voedingskabel of voeding beschadigd raakt, moet je deze onmiddellijk buiten gebruik stellen en contact opnemen met Xbox-ondersteuning voor een vervangende voedingskabel of voeding.
 • Koppel uw Xbox los tijdens onweer of wanneer deze een tijdje niet wordt gebruikt.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Over de voeding van de Xbox One" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?

Deze pagina delen