Deze pagina delen

Alles over de Xbox One-chatpad

U kunt de Xbox One-chatpad gebruiken om eenvoudig berichten naar vrienden te versturen, codes in te wisselen en te zoeken naar apps en op internet. Wanneer u een headset aansluit, kunt u bovendien chatten tijdens het gamen.

Foto van de Xbox One-chatpad
Hoe u uw nieuwe Xbox One-chatpad kunt instellen

Bekijk de video "Uw nieuwe Xbox One-chatpad instellen". Opmerking Deze video is alleen in het Engels beschikbaar.

Op deze pagina

Functies van de Xbox One-chatpad

Toetsenbord met achtergrondverlichting - Het toetsenbord licht op wanneer een toets wordt ingedrukt. Het wordt na enkele seconden uitgeschakeld.

Audioregeling - Gebruik +/-, microfoon dempen en balans game/chatten om uw ervaring aan te passen.

Audio-ingang van 3,5 mm - Monoheadsets kunnen chatgeluid verzenden en ontvangen. Stereoheadsets kunnen zowel het chatgeluid als het gamegeluid verzenden en ontvangen.

Compatibiliteit - De chatpad werkt met zowel Xbox One als Windows 10 en kan worden aangesloten op alle Xbox One-controllers.

De Xbox One-chatpad voor het eerst aansluiten

U moet de Xbox One-console en de Xbox One-controller updaten om ervoor te zorgen dat de Xbox One-chatpad correct werkt. Volg deze stappen:

 1. Voer een update van de console naar het meest recente besturingssysteem voor Xbox One uit. Voor de chatpad moet uw console een update van november 2015 (of later) hebben. Zie Versies en systeemupdates besturingssysteem Xbox One voor meer informatie.
 2. Schakel de Xbox One-controller in.
 3. Plaats de chatpad in de controller.
 4. Update de Xbox One-controller. Het oranje lampje knippert om aan te geven dat de controller is aangesloten en een update vereist. Zie Uw Xbox One-controller updaten voor meer informatie.
 5. Sluit een hoofdtelefoonkabel van 3,5 mm aan op de chatpad. Zie Een compatibele headset aansluiten op Xbox One voor meer informatie.

Speciale toetsen en modi van de Xbox One-chatpad

In de volgende afbeelding ziet u de speciale toetsen en functies van de Xbox One-chatpad.

Een foto van de Xbox One-chatpad toont speciale functietoetsen gelabeld van 1 tot en met 6 die overeenkomen met de teksttoets na de afbeelding.
 1. Oranje modus of groene modus

  Druk op de oranje of groene toets, gevolgd door een willekeurige tekentoets. Het teken dat overeenkomt met de ingedrukte toets wordt getypt. De oranje of groene toets brandt in deze modus. Druk nogmaals op een willekeurige tekentoets of de oranje of groene toets om deze modus af te sluiten. In Caps Lock-modus wordt een hoofdletter weergegeven.

 2. De toetsen X1 en X2

  Deze toetsen kunnen worden aangepast en u kunt er tal van functies mee kiezen. Volg deze stappen om de functies X1 en X2 in te stellen:

  a. Sluit uw chatpad aan op de controller.

  b. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.

  c. Selecteer Instellingen.

  d. Selecteer Alle instellingen.

  e. Selecteer Kinect en apparaten.

  f. Selecteer Apparaten en toebehoren

  g. Selecteer de controller waarop de chatpad is aangesloten.

  h. Selecteer de gewenste functie voor de toetsen X1 en X2 in de menu's Apparaatopties.

Dit scherm toont de opties om de acties toegewezen aan de toetsen X1 en X2 op de Xbox One-chatpad op te geven.

Notities

  • Een Kinect-sensor of een kabel met IR-zender is vereist voor volumeregeling van de tv en u moet de instellingen configureren zodat Xbox uw tv kan besturen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

   1. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Alle instellingen.
   4. Selecteer Tv en OneGuide.
   5. Selecteer Apparaatbesturing.
   6. Selecteer Tv onder "Apparaten".
   7. Selecteer Tv instellen.
   8. Volg de instructies om uw tv in te stellen.
  • Deze toetsen werken niet bij gebruik van Windows 10.
 1. Caps Lock

  Als u de Caps Lock-modus wilt inschakelen, drukt u op de oranje toets, gevolgd door de Shift-toets. Het Caps Lock-lampje brandt in deze modus. Als u de Caps Lock-modus wilt uitschakelen, drukt u op de oranje toets, gevolgd door de Shift-toets. Het Caps Lock-lampje gaat uit.

 2. Volumeregeling

  Gebruik de toetsen +/- om het volume te verhogen/verlagen. U hoort een pieptoon wanneer het maximale volume is bereikt.

 3. Toets dempen

  Druk op het Microfoonpictogram om uw microfoon te dempen. Het lampje op deze knop gaat branden wanneer het geluid is gedempt, om aan te duiden dat anderen u niet kunnen horen.

 4. Balans game/chatten

  Deze twee knoppen passen de mix van het geluid in de game en het chatgeluid aan. Als u op het controllerpictogram drukt, neemt het volume van het gamegeluid toe, terwijl het volume van het chatgeluid toeneemt als u op het gamerpictogram drukt. Er klinkt een signaal wanneer u 100 procent bereikt voor het chat- of gamegeluid.

Modus voor speciale tekens

In deze modus kunt u extra tekens typen wanneer u op een van de volgende toetsen drukt: ^, ~, ¨, `, ‘. Wanneer u op een van deze toetsen drukt, wordt de chatpad ingesteld op de modus voor speciale tekens en worden de overeenkomstige tekens in de volgende tabel getypt wanneer u binnen twee seconden op a, e, i, o, u of y drukt.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Problemen met de Xbox One-chatpad oplossen

Als u een probleem ondervindt met de Xbox One-chatpad, probeert u de volgende oplossingen om het probleem te verhelpen.

Ik kan mijn Xbox One-chatpad niet in mijn controller plaatsen

De chatpad en de controller zijn ontworpen om goed in elkaar te passen wanneer ze correct zijn aangesloten. Ga als volgt te werk om de apparaten aan te sluiten:

 1. Lijn de USB-aansluiting van de chatpad uit met de poort voor accessoires.
 2. Druk de chatpad in de controller.
 3. Als deze niet goed past, probeer de chatpad dan voorzichtig heen en weer te bewegen totdat de chatpad op zijn plaats klikt.

 

Het chatpadtoetsenbord werkt niet

Oplossing 1: Controleer of de controller aan staat

Controleer of de controller is ingeschakeld en goed werkt. Zie Xbox One draadloze controller werkt niet goed voor hulp bij uw controller. Probeer de volgende oplossing als u de controller inschakelt en het toetsenbord nog steeds niet werkt.

Oplossing 2: Koppel de chatpad los en sluit deze weer aan op de controller

 1. Koppel de chatpad los van de controller.
 2. Sluit de chatpad weer aan, waarbij u deze stevig in de controller drukt om te zorgen voor een goede aansluiting. De chatpad is aangesloten als het groene lampje eenmaal knippert.

Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 3: Update uw controller

 1. Sluit de chatpad aan op de controller.
 2. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.
 3. Selecteer Instellingen.
 4. Selecteer Alle instellingen.
 5. Selecteer Kinect en apparaten.
 6. Selecteer Apparaten en toebehoren
 7. Selecteer uw controller.
 8. Selecteer Bijwerken onder APPARAATOPTIES.
 9. Volg de instructies om de update te voltooien.

Zie Uw Xbox One-controller updaten voor meer informatie.

Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 4: Update uw console

De console moet een update uit november 2015 (of later) hebben. Zie Versies en systeemupdates besturingssysteem Xbox One voor meer informatie.

Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: Zet uw console uit en weer aan

Selecteer Instellingen, Aan/uit en opstarten en vervolgens de knop Opnieuw starten om de Xbox One-console af te sluiten en opnieuw op te starten.

 

De chatpad heeft geen geluid of slecht geluid

Oplossing 1: Controleer of de controller aan staat

Controleer of de controller is ingeschakeld en goed werkt.

Zie Xbox One draadloze controller werkt niet goed voor hulp bij uw controller. Probeer de volgende oplossing als de controller is ingeschakeld en nog steeds geen of slecht geluid geeft.

Oplossing 2: Koppel de headset en chatpad los en sluit deze opnieuw aan

 1. Koppel de headset los van de chatpad.
 2. Koppel de chatpad los van de controller.
 3. Sluit de chatpad opnieuw aan op de controller. De chatpad is aangesloten als het groene lampje eenmaal knippert.
 4. Sluit de headset opnieuw aan op de chatpad.

Als u de headset opnieuw aansluit op de chatpad en het geluid nog steeds niet werkt, raadpleegt u Een compatibele hoofdtelefoon aansluiten op Xbox One om te controleren of uw headset compatibel is. Probeer de volgende oplossing als uw headset compatibel is.

Oplossing 3: Update uw controller

 1. Sluit de chatpad aan op de controller.
 2. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.
 3. Selecteer Instellingen.
 4. Selecteer Alle instellingen.
 5. Selecteer Kinect en apparaten.
 6. Selecteer Apparaten en toebehoren
 7. Selecteer uw controller.
 8. Selecteer Bijwerken onder APPARAATOPTIES.
 9. Volg de instructies om de update te voltooien.

Zie Uw Xbox One-controller updaten voor meer informatie.

Oplossing 4: Update uw console

De console moet een update uit november 2015 (of later) hebben. Zie Versies en systeemupdates besturingssysteem Xbox One voor meer informatie.

Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: Zet uw console uit en weer aan

Selecteer Instellingen, Aan/uit en opstarten en vervolgens de knop Opnieuw starten om de Xbox One-console af te sluiten en opnieuw op te starten.

 

Toetsenbord werkt niet, maar het geluid werkt wel

Oplossing 1: Koppel de chatpad los en sluit deze weer aan op de controller

 1. Koppel de chatpad los van de controller.
 2. Sluit de chatpad weer aan, waarbij u deze stevig in de controller drukt om te zorgen voor een goede aansluiting. De chatpad is aangesloten als het groene lampje eenmaal knippert.

Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: Probeer een andere game

Probeer de chatpad te gebruiken met een andere Xbox One-game of -app om te kijken of het toetsenbord goed werkt.

Opmerking Het chatpadtoetsenbord werkt niet met achterwaarts compatibele games voor Xbox One.

 

Er verschijnen onjuiste tekens wanneer op het toetsenbord wordt gedrukt

Oplossing 1: Controleer uw taalinstellingen

Zorg dat de taal van de console en het chatpad overeenkomt en dat u zich in een ondersteund land bevindt (zie Ondersteunde landen hieronder). Het serienummer van uw chatpad eindigt op de letter B, E, F, G of S om aan te geven welke taal wordt ondersteund: Brits Engels, Amerikaans Engels, Frans, Duits of Spaans.

Volg deze stappen om uw instellingen te controleren:

 1. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Selecteer Alle instellingen.
 4. Selecteer Systeem.
 5. Selecteer Taal en locatie om te controleren of uw locatie en taal overeenkomen met de chatpad en dit indien nodig aan te passen.

Als nog steeds onjuiste tekens worden weergegeven, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: Controleer of de modus voor speciale tekens is ingeschakeld

U schakelt de modus voor speciale tekens in als u op een van de toetsen ^, ~, ¨, `, ofdrukt, gevolgd door a, e, i, o, u of y. Raadpleeg het gedeelte Modus voor speciale tekens voor meer informatie over deze functionaliteit.

Als nog steeds onjuiste tekens worden weergegeven, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 3: Controleer de chatpadmodus

Controleer of een van de speciale modi is geactiveerd die eerder op deze pagina worden beschreven (zoals de oranje modus). Als de oranje, groene of Caps Lock-toets brandt, is de desbetreffende modus geactiveerd. Sluit de modus af door op de brandende toets te drukken.

Oplossing 4: Update uw controller

 1. Sluit de chatpad aan op de controller.
 2. Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.
 3. Selecteer Instellingen.
 4. Selecteer Alle instellingen.
 5. Selecteer Kinect en apparaten.
 6. Selecteer Apparaten en toebehoren
 7. Selecteer uw controller.
 8. Selecteer Bijwerken onder APPARAATOPTIES.
 9. Volg de instructies om de update te voltooien.

Zie Uw Xbox One-controller updaten voor meer informatie.

 

De chatpad werkt niet goed

Als de voorgaande oplossingen niet werkten, raden we aan de Xbox-forums te raadplegen om te kijken of een lid van onze community u kan helpen.
Als het probleem met geen van de oplossingen op deze pagina kan worden verholpen, kunt u naar het Xbox Onlineservicecentrum gaan om uw apparaat te laten vervangen.

Ondersteunde landen

De Xbox One-chatpad is beschikbaar in de volgende landen en regio's: Argentinië, Australië, Oostenrijk, Canada, Chili, Colombia, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, Hongarije, India, Ierland, Israël, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Zuid-Afrika, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Alles over de Xbox One-chatpad" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?

Deze pagina delen