Płatność i zakupy: Opcje płatności

Używanie opcji rozliczenia za pośrednictwem operatora komórkowego z kontem Microsoft
Informacje, jak używać opcji rozliczenia za pośrednictwem operatora komórkowego jako opcji płatności służącej do kupowania subskrypcji Xbox Live Gold, gier i innej zawartości.
Zarządzanie opcjami płatności w usłudze Xbox Live
Po zalogowaniu się do swojego konta można zarządzać opcjami płatności używanymi w usłudze Xbox Live.
Używanie konta PayPal z kontem Microsoft
Informacje, jak używać konta PayPal jako opcji płatności w celu kupowania zawartości i subskrypcji.
Zarządzanie adresem rozliczeniowym i opcjami płatności na konsoli Xbox One
Informacje, jak zaktualizować informacje rozliczeniowe i zarządzać opcjami płatności na konsoli Xbox One.
Zarządzanie opcjami płatności dla subskrypcji niezwiązanych z kontem Xbox na konsoli Xbox 360
Wykonanie poniższych kroków umożliwia zarządzanie opcjami płatności dla subskrypcji niezwiązanych z kontem Xbox, takich jak subskrypcje aplikacji, na konsoli Xbox 360.
Zarządzanie opcjami płatności w trybie online
Informacje, jak zarządzać opcjami płatności w trybie online.
Uniemożliwianie dzieciom dokonywania nieautoryzowanych zakupów na konsoli Xbox One
Informacje, jak zapobiegać ponoszeniu nieautoryzowanych opłat na konsoli Xbox One, tworząc osobne konta Microsoft dla każdej osoby używającej konsoli.
Jak zarządzać subskrypcją Xbox dziecka
Więcej informacji dotyczących sposobu aktualizowania lub modyfikowania subskrypcji Xbox dziecka.

Zasoby pomocy technicznej