Płatność i zakupy: Historia zakupów

Sprawdzanie historii zakupów w usługach Xbox
Informacje, jak sprawdzić w trybie online historię zakupów dokonanych na konsoli Xbox.
Płatność za subskrypcję Xbox została odrzucona
Informacje, jak dodać nową opcję płatności i przenieść zaległe saldo w przypadku odrzucenia płatności.
Jak anulować subskrypcję Xbox
Informacje, jak anulować subskrypcję Xbox.
Jak zarządzać subskrypcją Xbox dziecka
Więcej informacji dotyczących sposobu aktualizowania lub modyfikowania subskrypcji Xbox dziecka.
Rozwiązywanie problemów z zakupami w sklepie Microsoft Store
Informacje, jak rozwiązywać problemy z zakupami w sklepie Microsoft Store.

Zasoby pomocy technicznej