Konfiguracja gry: Windows

Używanie trybu gry podczas grania na komputerze
Informacje, jak włączyć tryb gry w aplikacji Xbox podczas grania w grę na komputerze.
Jak używać funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10
Informacje dotyczące streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10.
Nawiązywanie połączenia z kontem Xbox Live z gier Xbox w systemie Windows
Informacje, jak nawiązać połączenie z usługą Xbox Live z systemu Windows podczas grania w gry Xbox w systemie Windows oraz korzystać z zalet funkcji usługi Xbox Live, takich jak osiągnięcia, i możliwości udostępniania historii swojej gry.
Gra wieloplatformowa w systemie Windows 10 oraz na konsoli Xbox One
Informacje o grze wieloplatformowej i jak zacząć grę na jednym urządzeniu, a potem kontynuować ją na innym.
Aplikacja Games for Windows Live
Aplikacja Games for Windows Live umożliwia granie w obsługiwane gry na komputerze lub urządzeniu z systemem Windows.
Jak instalować gry dla konsoli Xbox w systemie Windows 10
Dowiedz się jak instalować gry dla konsoli Xbox w systemie Windows 10.
Jak odinstalować i ponownie zainstalować grę w systemie Windows 10
Informacje, jak odinstalować i ponownie zainstalować grę w systemie Windows 10.
Jak zarządzać listą Moje gry w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10
Informacje o liście Moje gry w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10, w tym jak dodawać i usuwać gry oraz jak nimi zarządzać.
Granie w gry w trybie offline w systemie Windows 10 przy użyciu trybu offline
Wszystkie informacje dotyczące grania w gry w trybie offline na urządzeniu z systemem Windows 10 oraz odpowiedzi na popularne pytania.
Microsoft Ultimate Word Games
Informacje dotyczące gry Microsoft Ultimate Word Games dla systemu Windows 10, sposobu kupowania tej gry oraz pomocy w zakresie rozwiązywania związanych z nią problemów.
Jak mogę ulepszyć działanie gier komputerowych?
Porady dotyczące optymalizowania komputera z systemem Windows 10 pod kątem gier.

Zasoby pomocy technicznej