Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Zarządzanie kontem: Tworzenie konta

Co to jest usługa Xbox Live i jak zacząć z niej korzystać?
Xbox Live to usługa online przeznaczona dla konsol Xbox One. Dowiedz się więcej o usłudze Xbox Live i jak zacząć z niej korzystać.
Wybieranie adresu e-mail, który będzie używany z kontem Microsoft
Informacje, jakich kont e-mail można użyć, aby skonfigurować konto Microsoft.
Korzyści z utworzenia kont dla rodziny na konsoli Xbox One
Informacje dotyczące korzyści wynikających z utworzenia kont Microsoft dla wszystkich członków rodziny, co umożliwi im korzystanie z wszystkich funkcji konsoli Xbox One.
Logowanie do usługi Xbox Live na konsoli Xbox One
Pomocy dotycząca konfigurowania kont na konsoli Xbox One, które umożliwią logowanie do usługi Xbox Live.
Jak zmienić profil offline na konsoli Xbox 360 w tag gracza
Informacje, jak zmienić profil offline w tag gracza i skojarzyć go z kontem Microsoft.
Podczas logowania do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe.”
Informacje, jak rozwiązać problem związany z następującym komunikatem o błędzie na konsoli Xbox 360: „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie”.
Występuje problem z wydaniem zgody podczas tworzenia konta Xbox Live dziecka
Masz problemy z utworzeniem konta dziecka? Dowiedz się, co zrobić, jeśli występują problemy z udzielaniem zgody rodzica.

Zasoby pomocy technicznej

Udostępnij tę stronę