Zarządzanie kontem: Tworzenie konta

Co to jest usługa Xbox Live i jak zacząć z niej korzystać?
Xbox Live to usługa online przeznaczona dla konsol Xbox One. Dowiedz się więcej o usłudze Xbox Live i jak zacząć z niej korzystać.
Wybieranie adresu e-mail, który będzie używany z kontem Microsoft
Informacje, jakich kont e-mail można użyć, aby skonfigurować konto Microsoft.
Korzyści z utworzenia kont dla rodziny na konsoli Xbox One
Informacje dotyczące korzyści wynikających z utworzenia kont Microsoft dla wszystkich członków rodziny, co umożliwi im korzystanie z wszystkich funkcji konsoli Xbox One.
Jak zmienić profil offline na konsoli Xbox 360 w tag gracza
Informacje, jak zmienić profil offline w tag gracza i skojarzyć go z kontem Microsoft.
Podczas logowania do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe.”
Informacje, jak rozwiązać problem związany z następującym komunikatem o błędzie na konsoli Xbox 360: „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie”.
Występuje problem z wydaniem zgody podczas tworzenia konta Xbox Live dziecka
Masz problemy z utworzeniem konta dziecka? Dowiedz się, co zrobić, jeśli występują problemy z udzielaniem zgody rodzica.

Zasoby pomocy technicznej