Gwarancja i serwis

Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.
Informacje o tym, jak zamówić serwis konsoli Xbox One lub Xbox 360 albo sensora Kinect.
Rejestrowanie (lub wyrejestrowywanie) produktu Xbox
Informacje, jak zarejestrować (lub wyrejestrować) produkt Xbox, co umożliwi zgłaszanie konieczności naprawy i śledzenie stanu naprawy, sprawdzanie statusu usługi gwarancyjnej oraz zakup planu usług rozszerzonych.
Znajdowanie identyfikatora konsoli Xbox One, identyfikatora urządzenia, numeru seryjnego konsoli Xbox One i numeru seryjnego sensora Kinect
Informacje dotyczące sposobu znajdowania identyfikatora konsoli oraz numeru seryjnego konsoli Xbox One. Ponadto informacje, jak znaleźć numer seryjny sensora Kinect.
Znajdowanie numeru seryjnego konsoli Xbox 360, numeru seryjnego sensora Kinect i identyfikatora konsoli Xbox 360
Informacje, jak znaleźć numery seryjne konsoli Xbox 360 i sensora Kinect. Ponadto informacje, gdzie znaleźć identyfikator konsoli Xbox 360.
Omówienie dokumentacji produktów Xbox
Więcej informacji dotyczących dokumentacji produktów Xbox, usług gwarancyjnych oraz często zadawanych pytań.
Jak spakować do wysyłki konsolę Xbox, czujnik Kinect lub akcesoria Xbox
Dowiedz się, jak spakować do wysyłki konsolę Xbox, czujnik Kinect lub akcesoria Xbox.
Pomoc w zakresie zgłoszonego zlecenia serwisowego dotyczącego konsoli Xbox lub akcesorium
Znajdowanie informacji na temat zgłoszonego zlecenia serwisowego dotyczącego naprawy konsoli Xbox lub akcesorium.
Program Microsoft Complete dla konsoli Xbox One z ochroną przed przypadkowymi uszkodzeniami
Informacje dotyczące gwarancji na konsole i urządzenia Xbox oraz naprawiania ich.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA URZĄDZEŃ MICROSOFT
Postanowienia określające zasady świadczenia serwisu dla produktów Xbox.

Zasoby pomocy technicznej