Akcesoria: Kinect

Polecenia gestów Kinect dla konsoli Xbox 360
Informacje, jak sterować konsolą Xbox 360 za pomocą poleceń gestów i sensora Kinect.
Konfiguracja i obszar gry sensora Kinect dla konsoli Xbox 360
Informacje dotyczące funkcji sensora Kinect dla konsoli Xbox 360, sposobu konfigurowania obszaru gry itp.
Rozwiązywanie problemów z kontrolkami sensora Kinect dla konsoli Xbox 360
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy kontrolki sensora Kinect dla konsoli Xbox 360 migają lub świecą na czerwono.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby użycia sensora Kinect zostanie wyświetlony kod błędu C00000C2.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby użycia sensora Kinect zostanie wyświetlony kod błędu C0051207.

Zasoby pomocy technicznej