Konsola: Rozwiązywanie problemów

Xbox 360: Podczas testu połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie
Jeśli po uruchomieniu narzędzia Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie, wyszukaj go na tej stronie, aby znaleźć rozwiązania występującego problemu z połączeniem.
Rozwiązanie problemu ze stacją dysków konsoli Xbox 360
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy stacja dysków konsoli Xbox 360 nie może odczytywać dysków albo nie chce się otworzyć lub zamknąć.
Jak wyczyścić pamięć podręczną na konsoli Xbox 360
Informacje, jak wyczyścić pamięć podręczną systemu na konsoli Xbox 360. Często umożliwia to rozwiązanie problemów z konsolą Xbox 360.
Rozwiązanie problemu z zablokowaniem ekranu konsoli Xbox 360
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy konsola Xbox 360 przestaje odpowiadać lub ekran blokuje się podczas gry.
Mam problem z powolnym działaniem usługi Xbox Live w trakcie rozgrywki
Informacje na temat rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli możesz połączyć się z usługą Xbox Live, ale jej działanie jest powolne lub podczas rozgrywki w usłudze Xbox Live występują opóźnienia.
Ręczne wysuwanie napędu dysku konsoli Xbox 360
Opis sposobu ręcznego otwierania napędu dysku konsoli Xbox 360, który został zablokowany po zamknięciu.
Trzy migające czerwone kontrolki na oryginalnej konsoli Xbox 360
Trzy migające czerwone kontrolki wskazują na problem sprzętowy z oryginalną konsolą Xbox 360 lub jej zasilaczem. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania.
Rozwiązanie problemu z brakiem zasilania konsoli Xbox 360
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy nie można włączyć konsoli Xbox 360.
Konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto zastosować w sytuacji, gdy konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej.
Rozwiązanie problemu migających kontrolek konsoli Xbox 360
Migające kontrolki na konsoli Xbox 360 mogą oznaczać, że wymaga ona naprawy, lepszego zasilania lub po prostu więcej miejsca. Przejrzyj tę stronę, aby dowiedzieć się, co oznaczają migające kontrolki i co należy zrobić.
Sprawdź zasilacz do konsoli Xbox 360
Problemy z konsolą Xbox 360 czasem można rozwiązać, upewniając się, że wszystkie połączenia zasilacza są dobrze dociśnięte. Jeśli występują problemy, spróbuj wykonać następujące czynności.
„Od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live”
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live.
Zasilacz konsoli Xbox 360
W tym artykule znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasilacza konsoli Xbox 360 oraz przewodów zasilacza.
Konsola Xbox 360 nieoczekiwanie wyłącza się
Informacje, jak rozwiązać problem polegający na nieoczekiwanym wyłączaniu konsoli Xbox 360.
Rozwiązywanie problemów z dyskami twardymi dla konsoli Xbox 360
Dowiedz się, jak rozwiązywać typowe problemy z dyskiem twardym dla konsoli Xbox 360.
Brak obrazu z konsoli Xbox 360 na ekranie telewizora lub monitora
Brak obrazu z konsoli Xbox na ekranie | Konsola Xbox 360 — problemy związane z monitorem — Xbox.com
Na oryginalnej konsoli Xbox 360 miga jedna czerwona kontrolka
Jedna migająca czerwona kontrolka na oryginalnej konsoli Xbox 360 oznacza, że wystąpił błąd systemu. Aby naprawić ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania.
Obraz z konsoli Xbox 360 na ekranie telewizora jest niewyraźny
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas korzystania z konsoli Xbox 360 obraz wyświetlany na ekranie telewizora jest niewyraźny.
Dwie czerwone kontrolki na oryginalnej konsoli Xbox 360
Dwie migające czerwone kontrolki na oryginalnej konsoli Xbox 360 wskazują na jej przegrzanie. Aby naprawić ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania.
Kody błędów konsoli Xbox 360
Lista kodów błędów konsoli Xbox 360 i informacje, jak rozwiązywać problemy z sensorem Kinect, sprzętem oraz aktualizowaniem oprogramowania konsoli.
Jak włączyć/wyłączyć konsolę Xbox 360 oraz kontroler bezprzewodowy
Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć konsolę Xbox 360 oraz kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360.
Przycisk zasilania konsoli Xbox 360 miga na czerwono
Jeśli kontrolka na przycisku zasilania konsoli Xbox 360 miga na czerwono, oznacza to przegrzanie konsoli.
Na oryginalnej konsoli Xbox 360 migają cztery czerwone kontrolki
Cztery migające czerwone kontrolki na oryginalnej konsoli Xbox 360 zazwyczaj wskazują problem z kablem A/V.
W interfejsie głównym konsoli Xbox 360 jest wyświetlany tekst w nieprawidłowym języku
Informacje, jak zmienić język konsoli Xbox 360 i konta Xbox Live. Może to być konieczne, jeśli tekst w interfejsie głównym konsoli Xbox pojawia się w innym języku.
„Mam problem z niską jakością przesyłania strumieniowego w usłudze Xbox Live.”
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli możesz połączyć się z usługą Xbox Live, ale jakość przesyłania strumieniowego jest niska.
Podczas odtwarzania dysku DVD lub przesyłania strumieniowego filmu z serwisu Netflix na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Nie znaleziono bezpiecznego łącza HDCP”
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z błędem dotyczącym bezpiecznego połączenia HDCP, który występuje podczas próby obejrzenia dysku DVD lub filmu w aplikacji Netflix na konsoli Xbox 360.

Zasoby pomocy technicznej