Sieć: Rzadziej występujące problemy

Konfiguracje portów sieciowych i routera dla konsoli Xbox 360 umożliwiające korzystanie z usługi Xbox Live
Informacje dotyczące portów sieciowych używanych podczas konfigurowania zapory lub routera do użycia z konsolą Xbox 360 i usługą Xbox Live.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live
Jeśli nie możesz połączyć konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live albo połączenie działa wolno lub ma niską jakość, wypróbuj poniższe rozwiązania tego problemu.
Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera z systemem Windows zamiast routera
Informacje, jak połączyć konsolę Xbox 360 z usługą Xbox Live za pomocą komputera z systemem Windows zamiast routera.
Konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto zastosować w sytuacji, gdy konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej.
Informacje o usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Xbox Live to usługa online przeznaczona dla konsol Xbox 360. Przeczytaj tę stronę, aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Xbox Live oraz sposobu nawiązywania z nią połączenia za pomocą konsoli.
Wybieranie lub konfigurowanie nowego urządzenia sieciowego
Zapoznaj się z informacjami na temat konkretnych modeli routerów, bram i mostków sieciowych, poznaj związane z nimi znane problemy i uzyskaj inne informacje, które pomogą Ci wybrać i skonfigurować nowy sprzęt sieciowy dla konsoli Xbox.
Jak znaleźć hasło do sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360
Informacje, jak znaleźć swoje hasło do sieci bezprzewodowej, aby można było łączyć się z usługą Xbox Live za pomocą sieci bezprzewodowej.
Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera Mac zamiast routera
Informacje, jak za pomocą komputera Mac połączyć konsolę Xbox 360 z usługą Xbox Live.
Często zadawane pytania dotyczące ataków typu DoS i DDoS na konsoli Xbox 360
Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące ataków typu „odmowa usługi” (DoS) oraz ataków typu „rozproszona odmowa usługi” (DDoS), z którymi można mieć do czynienia podczas używania konsoli Xbox 360.

Zasoby pomocy technicznej