Sieć: Popularne tematy

Xbox 360: Podczas testu połączenia z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie
Jeśli po uruchomieniu narzędzia Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie, wyszukaj go na tej stronie, aby znaleźć rozwiązania występującego problemu z połączeniem.
Jak skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360
Informacje dotyczące konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej na konsoli Xbox 360
„Nie mogę połączyć się z usługą Xbox Live, chociaż wcześniej było to możliwe.”
Rozwiązania, które warto wypróbować, jeśli nie możesz połączyć się z usługą Xbox Live, mimo że wcześniej było to możliwe.
Łączę się z usługą Xbox Live po raz pierwszy.
Pomoc w zakresie łączenia konsoli Xbox z usługą Xbox Live za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.
Konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto zastosować w sytuacji, gdy konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej.
Konfiguracje portów sieciowych i routera dla konsoli Xbox 360 umożliwiające korzystanie z usługi Xbox Live
Informacje dotyczące portów sieciowych używanych podczas konfigurowania zapory lub routera do użycia z konsolą Xbox 360 i usługą Xbox Live.
Łączenie konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live przy użyciu komputera z systemem Windows zamiast routera
Informacje, jak połączyć konsolę Xbox 360 z usługą Xbox Live za pomocą komputera z systemem Windows zamiast routera.
Nie słyszę znajomych online lub nie mogę dołączyć do gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live ani jej hostować
Rozwiązania, które warto wypróbować w przypadku występowania błędu NAT oraz w sytuacji, gdy nie słychać znajomych online albo nie można dołączyć do gry online dla wielu graczy lub jej hostować.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live
Jeśli nie możesz połączyć konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live albo połączenie działa wolno lub ma niską jakość, wypróbuj poniższe rozwiązania tego problemu.
„Od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live”
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live.

Zasoby pomocy technicznej