Microsoft Store: Rozwiązywanie problemów

Nie mogę odtworzyć lub użyć na konsoli Xbox 360 pobranej uprzednio zawartości
Jeśli masz problem z odtwarzaniem na konsoli Xbox 360 zawartości, która została uprzednio pobrana z usługi Xbox Live, przejrzyj możliwe rozwiązania.
Rozwiązywanie problemów z zawartością usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360
Informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów z błędami występującymi podczas próby kupienia, pobrania lub odtworzenia zawartości z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360.
Ponowne pobieranie uprzednio kupionej zawartości na nową lub odnowioną konsolę Xbox 360
Informacje dotyczące sposobu ponownego pobierania uprzednio kupionej zawartości w celu użycia jej na nowej lub odnowionej konsoli.
Nie można uruchomić aplikacji pobranej z usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360
Jeśli którejś z aplikacji z usługi Xbox Live (na przykład Crackle lub Netflix) nie można uruchomić na konsoli Xbox 360, konieczne może być usunięcie jej i ponowne pobranie. Dowiedz się, jak to zrobić.
Na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Pobieranie zatrzymane”
Informacje, jak rozwiązać problem związany z wyświetlaniem komunikatu o błędzie „Pobieranie zatrzymane” na konsoli Xbox 360.

Zasoby pomocy technicznej