Windows Media Center

Windows 7: konfigurowanie programu Windows Media Center za pomocą konsoli Xbox 360
Informacje, jak skonfigurować konsolę Xbox 360 do działania w charakterze urządzenia Windows Media Center Extender, co umożliwi wyświetlanie zawartości multimedialnej z komputera z systemem Windows 7 na telewizorze.
Windows 8: konfigurowanie konsoli Xbox 360 jako urządzenia Windows Media Center Extender
Informacje dotyczące sposobu konfigurowania programu Windows Media Center na komputerach z systemem Windows 8 do strumieniowego przesyłania muzyki, obrazów i filmów wideo na konsolę Xbox 360.
Windows Vista: konfigurowanie programu Windows Media Center za pomocą konsoli Xbox 360
Informacje, jak skonfigurować program Windows Media Center do strumieniowego przesyłania muzyki, obrazów i filmów wideo na konsolę Xbox 360.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360
Informacje dotyczące rozwiązywania typowych problemów powodowanych przez błędy występujące podczas używania programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360.
Konfigurowanie portów zapory w celu używania programu Windows Media Center na konsoli Xbox 360
Informacje, jak skonfigurować porty zapory, aby umożliwić działanie programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360.
Brak klucza konfiguracji konsoli Xbox 360 i programu Windows Media Center
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas konfigurowania programu Windows Media Center do działania z konsolą Xbox 360 brakuje klucza konfiguracji.
Błąd „Konsola nie może skontaktować się z komputerem z programem Windows Media Center” na konsoli Xbox 360
Informacje, jak rozwiązać problem związany z błędem „Konsola nie może skontaktować się z komputerem z programem Windows Media Center”, co umożliwi połączenie konsoli Xbox 360 z komputerem.
Podczas próby dodania urządzenia Windows Media Center Extender jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd konfiguracji”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas korzystania z programu Windows Media Center jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd konfiguracji”.
Konfigurowanie zapory innej firmy w celu korzystania z programu Windows Media Center na konsoli Xbox
Informacje, jak skonfigurować zaporę innej firmy do działania z programem Windows Media Center na konsoli Xbox.
Podczas korzystania z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Sesja została zakończona”
Informacje, jak rozwiązać problem wskazywany przez komunikat o błędzie „Sesja została zakończona”, co umożliwi dalsze korzystanie z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360.

Zasoby pomocy technicznej