Windows Media Center: Instalowanie

Windows Vista: konfigurowanie programu Windows Media Center za pomocą konsoli Xbox 360
Informacje, jak skonfigurować program Windows Media Center do strumieniowego przesyłania muzyki, obrazów i filmów wideo na konsolę Xbox 360.
Konfigurowanie portów zapory w celu używania programu Windows Media Center na konsoli Xbox 360
Informacje, jak skonfigurować porty zapory, aby umożliwić działanie programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360.
Brak klucza konfiguracji konsoli Xbox 360 i programu Windows Media Center
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas konfigurowania programu Windows Media Center do działania z konsolą Xbox 360 brakuje klucza konfiguracji.
Konfigurowanie zapory innej firmy w celu korzystania z programu Windows Media Center na konsoli Xbox
Informacje, jak skonfigurować zaporę innej firmy do działania z programem Windows Media Center na konsoli Xbox.
Omówienie funkcji „Odtwarzaj na” dla konsoli Xbox 360
Funkcja „Odtwarzaj na” umożliwia odtwarzanie na konsoli Xbox 360 zawartości streamowanej z innych urządzeń, takich jak komputery z systemem Windows.
Streamowanie multimediów przy użyciu usługi Filmy i TV lub programu Windows Media Player na konsoli Xbox 360
Informacje, jak streamować muzykę, obrazy i filmy na konsolę Xbox 360 za pomocą programu Windows Media Player, usługi Groove lub usługi Filmy i TV.

Zasoby pomocy technicznej