Windows Media Center: Rozwiązywanie problemów

Błąd „Konsola nie może skontaktować się z komputerem z programem Windows Media Center” na konsoli Xbox 360
Informacje, jak rozwiązać problem związany z błędem „Konsola nie może skontaktować się z komputerem z programem Windows Media Center”, co umożliwi połączenie konsoli Xbox 360 z komputerem.
Podczas odtwarzania dysku DVD lub przesyłania strumieniowego filmu z serwisu Netflix na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Nie znaleziono bezpiecznego łącza HDCP”
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z błędem dotyczącym bezpiecznego połączenia HDCP, który występuje podczas próby obejrzenia dysku DVD lub filmu w aplikacji Netflix na konsoli Xbox 360.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360
Informacje dotyczące rozwiązywania typowych problemów powodowanych przez błędy występujące podczas używania programu Windows Media Center z konsolą Xbox 360.
Podczas próby dodania urządzenia Windows Media Center Extender jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd konfiguracji”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas korzystania z programu Windows Media Center jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd konfiguracji”.
Podczas korzystania z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Sesja została zakończona”
Informacje, jak rozwiązać problem wskazywany przez komunikat o błędzie „Sesja została zakończona”, co umożliwi dalsze korzystanie z programu Windows Media Center wraz z konsolą Xbox 360.
Podczas korzystania z urządzenia Windows Media Center Extender na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można otworzyć odpowiednich portów”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas korzystania z programu Windows Media Center w celu nawiązania połączenia z konsolą Xbox 360 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można otworzyć odpowiednich portów”.
Rozwiązywanie problemów z klawiaturą ekranową programu Windows Media Center
Informacje, jak rozwiązywać problemy z klawiaturą ekranową programu Windows Media Center.

Zasoby pomocy technicznej