Xbox Live

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania profilu z usługi Xbox Live jest wyświetlany kod błędu 8007274D.
Informacje o usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Xbox Live to usługa online przeznaczona dla konsol Xbox 360. Przeczytaj tę stronę, aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Xbox Live oraz sposobu nawiązywania z nią połączenia za pomocą konsoli.
Informacje dotyczące błędu 80151011 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live.
Znajdowanie znajomych i łączenie się z nimi za pomocą usługi Xbox Live
Informacje, jak odnaleźć znajomych i połączyć się z nimi w usłudze Xbox Live. Ponadto informacje, jak wysłać prośbę o dodanie do listy znajomych, utworzyć grupę, usunąć znajomego i wykonywać inne czynności na konsoli Xbox 360.
Podczas używania usługi Xbox Live występuje błąd „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania usługi Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby użycia konta Microsoft w usłudze Xbox Live jest wyświetlany błąd 80151012.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany błąd 8015190B.
Jeśli jest wyświetlany błąd 80151103, oznacza to, że występuje problem z pobraniem profilu Xbox Live na konsolę Xbox 360. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.
Rozmowa w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Funkcja rozmowy w usłudze Xbox Live umożliwia komunikowanie się ze znajomymi i innymi graczami za pomocą konsoli Xbox 360. Dowiedz się, jak włączyć funkcję rozmowy i jakich akcesoriów potrzebujesz.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby obejrzenia lub kupienia zawartości na konsoli Xbox 360 zostanie wyświetlony błąd 8c230002.

Zasoby pomocy technicznej