Udostępnij tę stronę

Xbox Live

Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby pobrania profilu z usługi Xbox Live jest wyświetlany kod błędu 8007274D.
Informacje o usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Xbox Live to usługa online przeznaczona dla konsol Xbox 360. Przeczytaj tę stronę, aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Xbox Live oraz sposobu nawiązywania z nią połączenia za pomocą konsoli.
Informacje dotyczące błędu 80151011 i co zrobić, jeśli zostanie on wyświetlony podczas próby zalogowania się do usługi Xbox Live.
Podczas używania usługi Xbox Live występuje błąd „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania usługi Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby użycia konta Microsoft w usłudze Xbox Live jest wyświetlany błąd 80151012.
Znajdowanie znajomych i łączenie się z nimi za pomocą usługi Xbox Live
Informacje, jak odnaleźć znajomych i połączyć się z nimi w usłudze Xbox Live. Ponadto informacje, jak wysłać prośbę o dodanie do listy znajomych, utworzyć grupę, usunąć znajomego i wykonywać inne czynności na konsoli Xbox 360.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby zmiany konta Microsoft skojarzonego z kontem Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd 8015D000.
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany błąd 8015190B.
Informacje, jak rozwiązać problem związany z błędem 831188FE, co umożliwi nawiązanie połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox 360 lub pobranie profilu i powrót do gry.
Jeśli jest wyświetlany błąd 80151103, oznacza to, że występuje problem z pobraniem profilu Xbox Live na konsolę Xbox 360. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Zasoby pomocy technicznej

Udostępnij tę stronę