Xbox Live: Sieć

Łączę się z usługą Xbox Live po raz pierwszy.
Pomoc w zakresie łączenia konsoli Xbox z usługą Xbox Live za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.
Mam problem z powolnym działaniem usługi Xbox Live w trakcie rozgrywki
Informacje na temat rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli możesz połączyć się z usługą Xbox Live, ale jej działanie jest powolne lub podczas rozgrywki w usłudze Xbox Live występują opóźnienia.
„Nie mogę połączyć się z usługą Xbox Live, chociaż wcześniej było to możliwe.”
Rozwiązania, które warto wypróbować, jeśli nie możesz połączyć się z usługą Xbox Live, mimo że wcześniej było to możliwe.
Konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto zastosować w sytuacji, gdy konsola Xbox nie widzi sieci bezprzewodowej.
„Od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live”
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli od czasu do czasu następuje utrata połączenia z usługą Xbox Live.
„Mam problem z niską jakością przesyłania strumieniowego w usłudze Xbox Live.”
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli możesz połączyć się z usługą Xbox Live, ale jakość przesyłania strumieniowego jest niska.
Więcej rozwiązań sieciowych
Potrzebujesz więcej pomocy dotyczącej problemów z siecią? Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej rozwiązań sieciowych.

Zasoby pomocy technicznej