Xbox Live: Funkcje społecznościowe

Rozmowa w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Funkcja rozmowy w usłudze Xbox Live umożliwia komunikowanie się ze znajomymi i innymi graczami za pomocą konsoli Xbox 360. Dowiedz się, jak włączyć funkcję rozmowy i jakich akcesoriów potrzebujesz.
Wiadomości w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Wiadomości w usłudze Xbox Live umożliwiają komunikowanie się ze znajomymi i innymi graczami za pomocą konsoli Xbox 360. Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości tekstowe z konsoli lub komputera.
Grupy Xbox Live na konsoli Xbox 360
Informacje, jak używać funkcji rozmowy w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360 w celu hostowania grup podczas oglądania filmów lub grania w gry.
Rozwiązywanie problemów z rozmową w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy nie słyszysz rozmówcy w czasie gry lub podczas rozmowy w grupie Xbox Live na konsoli Xbox 360.
Rozwiązywanie problemów z grupami Xbox Live na konsoli Xbox 360
Nie możesz dołączyć do grupy Xbox Live lub nie słyszysz jakiegoś członka grupy na konsoli Xbox 360? Wypróbuj rozwiązania opisane na tej stronie.
Znajdowanie znajomych i łączenie się z nimi za pomocą usługi Xbox Live
Informacje, jak odnaleźć znajomych i połączyć się z nimi w usłudze Xbox Live. Ponadto informacje, jak wysłać prośbę o dodanie do listy znajomych, utworzyć grupę, usunąć znajomego i wykonywać inne czynności na konsoli Xbox 360.
Podczas używania usługi Xbox Live występuje błąd „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy podczas używania usługi Xbox Live jest wyświetlany komunikat o błędzie „Utworzenie lub pobranie konta Xbox Live jest obecnie niemożliwe”.
Relacje społeczne w usłudze Xbox Live
Informacje dotyczące sposobu łączenia się z rodziną, znajomymi i innymi graczami za pomocą konsoli Xbox.
Jak wyciszać lub blokować innych graczy na konsoli Xbox 360
Informacje, jak wyciszać lub blokować innych graczy na konsoli Xbox 360.

Zasoby pomocy technicznej