OneGuide i TV na żywo: Jak

Używanie poleceń głosowych w celu sterowania telewizją na konsoli Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One
Informacje, jak używać poleceń głosowych w celu sterowania telewizją na konsoli Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One.
Włączanie cyfrowego dźwięku przestrzennego z telewizji na konsoli Xbox One
Informacje, jak włączyć cyfrowy dźwięk przestrzenny z telewizji na konsoli Xbox One.
Oglądanie telewizji za pomocą aplikacji OneGuide na konsoli Xbox One
Informacje, jak używać aplikacji OneGuide w celu łączenia telewizji na żywo z aplikacjami i funkcjami konsoli Xbox One.
W aplikacji OneGuide są wyświetlane niepoprawne informacje o programach lub lista kanałów albo te informacje nie są wyświetlane
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy w aplikacji Xbox OneGuide są wyświetlane niepoprawne informacje o kanałach lub programach albo te informacje nie są wyświetlane.

Zasoby pomocy technicznej