Rodzina

Korzyści z utworzenia kont dla rodziny na konsoli Xbox One
Informacje dotyczące korzyści wynikających z utworzenia kont Microsoft dla wszystkich członków rodziny, co umożliwi im korzystanie z wszystkich funkcji konsoli Xbox One.
Tworzenie konta dziecka i dodawanie członków rodziny na konsoli Xbox One
Informacje, jak dodać członka rodziny do rodziny, w tym dziecko lub inną osobę dorosłą, na konsoli Xbox One.
Zapobieganie nieautoryzowanym zakupom na konsoli Xbox One
Informacje, jak zapobiegać ponoszeniu nieautoryzowanych opłat na konsoli Xbox One, tworząc osobne konta Microsoft dla każdej osoby używającej konsoli.
Tworzenie wyjątku w limitach dotyczących zawartości dziecka na konsoli Xbox One
Informacje, jak utworzyć wyjątek w limitach dotyczących zawartości dziecka na konsoli Xbox One.
Ustawianie limitu wieku dla zawartości na konsoli Xbox One
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu blokowania zawartości na konsoli Xbox One przy użyciu wstępnie ustawionych zaleceń opracowanych na podstawie wieku.
Ustawianie limitów czasu przed ekranem dla swojej rodziny
Informacje, jak skonfigurować limity czasu przed ekranem dla dziecka na konsoli Xbox One i komputerze z systemem Windows.
Nie można nikogo dodać do rodziny na konsoli Xbox One
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy nie można dodać żadnej osoby do rodziny na konsoli Xbox One.
Dziecko nie jest już widoczne w rodzinie używającej konsoli Xbox na konsoli Xbox One
Informacje, co zrobić w sytuacji, gdy w rodzinie używającej konsoli Xbox na konsoli Xbox One brakuje dziecka.
Usuwanie członka rodziny z rodziny na konsoli Xbox One
Informacje, jak usunąć członka rodziny z rodziny używającej konsoli Xbox One.
Zmienianie preferencji logowania na konsoli Xbox One
Informacje dotyczące sposobu zmieniania preferencji logowania na konsoli Xbox One.
Jak dodać lub usunąć konto Microsoft na konsoli Xbox One
Informacje, jak dodać lub usunąć konto Microsoft na dowolnej konsoli Xbox One.
Występuje problem z wydaniem zgody podczas tworzenia konta Xbox Live dziecka
Masz problemy z utworzeniem konta dziecka? Dowiedz się, co zrobić, jeśli występują problemy z udzielaniem zgody rodzica.
Dodawanie informacji zabezpieczających do konta Microsoft
Informacje, jak dodać informacje zabezpieczające w celu ochrony konta Microsoft.
Jak usunąć adres e-mail mojego konta Microsoft z ekranu Start konsoli Xbox One?
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu usuwania adresu e-mail z ekranu Start konsoli Xbox One.

Zasoby pomocy technicznej