Udostępnij tę stronę

Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu

Jeśli napotkasz kod błędu lub stanu, wprowadź go dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest wyświetlany.

Przykłady: „E12” lub „0x87df2ee7”.

Uwaga Kody błędów i kody stanu mogą być generowane w wyniku przerwy w działaniu usługi. Aby nie tracić czasu, sprawdź stan usługi Xbox Live pod kątem alertów przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu.

Porady dotyczące ponownych prób:

  • Jeśli kod błędu rozpoczyna się od litery „E”, spróbuj wyszukać pierwszą część kodu.
    Przykład W przypadku kodu „E305 00000000 80000001” wyszukaj kod „E305”.
  • Jeśli kod błędu składa się z 24 cyfr, spróbuj wyszukać 8 ostatnich cyfr.
    Przykład W przypadku kodu „Błąd 417f-xxxx-xxxx-xxxx-8007-2746” (gdzie na miejscu litery „x” może znajdować się dowolna cyfra), wyszukaj kod „80072746”.

Na jakim urządzeniu występuje błąd?

Kod błędu:

Wybierz urządzenie

Opublikuj na forach
Dziękujemy. Twój wpis jest teraz widoczny na forach pomocy technicznej konsoli Xbox znajdujących się tutaj
Wystąpił błąd. Spróbuj opublikować wpis później.
Zanim klikniesz na przycisk „Publikuj”, wybierz urządzenie i wpisz kod błędu.
Udostępnij tę stronę