Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu

Jeśli napotkasz kod błędu lub stanu, wprowadź go dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest wyświetlany.

Przykłady: „E12” lub „0x87df2ee7”.

Uwaga Kody błędów i kody stanu mogą być generowane w wyniku przerw w działaniu usługi. Aby nie tracić czasu, sprawdź stan usługi Xbox Live pod kątem alertów przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu.


Nie możesz się zalogować?

Przejdź na naszą stronę pomocy technicznej dotyczącej błędów logowania.

Porady dotyczące ponownych prób:

  • Jeśli kod błędu rozpoczyna się od litery „E”, spróbuj wyszukać pierwszą część kodu.
    Przykład W przypadku kodu „E305 00000000 80000001” wyszukaj kod „E305”.
  • Jeśli kod błędu składa się z 24 cyfr, spróbuj wyszukać 8 ostatnich cyfr.
    Przykład W przypadku kodu „Błąd 417f-xxxx-xxxx-xxxx-8007-2746” (gdzie na miejscu litery „x” może znajdować się dowolna cyfra), wyszukaj kod „80072746”.

Możesz także zgłosić ten problem za pomocą aplikacji Centrum niejawnego programu testów Xbox, co umożliwi nam dokładniejsze przeanalizowanie go:

  1. Zainstaluj aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox na konsoli (jeśli nie została jeszcze zainstalowana).
  2. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
  3. W menu Zasilanie wybierz pozycję Zgłoś problem.
  4. Opisz szczegółowo problem, w tym podaj informacje, kiedy wystąpił problem, czy zostały wyświetlone konkretne kody błędów lub komunikaty o błędach i czy w chwili wystąpienia błędu były używane jakieś gry, oprogramowanie, sprzęt lub akcesoria.

Jeśli chcesz poprosić członków społeczności użytkowników o dalszą pomoc, przejdź na fora Xbox.

Na jakim urządzeniu występuje błąd?

Kod błędu:

Wybierz urządzenie

Opublikuj na forach
Dziękujemy. Twój wpis jest teraz widoczny na forach Pomocy technicznej Xbox znajdujących się tutaj
Wystąpił błąd. Spróbuj opublikować wpis później.
Zanim klikniesz na przycisk „Publikuj”, wybierz urządzenie i wpisz kod błędu.