Jak używać funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10

Na tej stronie

Co to jest streamowanie gier?

Streamowanie gier to funkcja umożliwiająca zdalne granie w gry na konsolę Xbox One, które znajdują się na konsoli Xbox One, na dowolnym komputerze z systemem Windows 10 znajdującym się w sieci domowej.

 • Ta funkcja umożliwia wyjście z pokoju i granie w ulubione gry na konsolę Xbox One w każdym miejscu w zasięgu sieci domowej.
 • Funkcja streamowania gier korzysta z możliwości konsoli Xbox One w celu zarządzania grą. Komputer z systemem Windows 10 staje się zdalnym drugim ekranem, dzięki czemu możesz swobodnie poruszać się po domu, a jednocześnie nadal korzystać ze swojej konsoli Xbox One i gier.

Wymagania systemowe

Aby móc korzystać z funkcji streamowania gier, trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Konsola Xbox One: funkcja streamowania gier musi być włączona w obszarze Ustawienia.
 • Komputer z systemem Windows 10: musisz zalogować się do aplikacji Pomocnik konsoli Xbox za pomocą tego samego tagu gracza, którego używasz do logowania się do konsoli Xbox One.
 • Łączność sieciowa: komputer z systemem Windows 10 i konsola Xbox One muszą znajdować się w tej samej sieci domowej. Opcje:
  • Sieć przewodowa — połączenie Ethernet (zalecane zarówno dla komputera, jak i dla konsoli Xbox One).
  • Sieć bezprzewodowa — połączenie bezprzewodowe 802.11 N/AC.

Aby osiągnąć najlepszą wydajność, komputer z systemem Windows 10 powinien spełniać następujące wymagania:

 • Co najmniej 2 gigabajty pamięci RAM.
 • Procesor 1,5 GHz lub szybszy.
 • Połączenie z siecią domową:
  • Najlepsza wydajność: połączenie przewodowe Ethernet.
  • Dobra wydajność: sieć bezprzewodowa — punkt dostępu bezprzewodowego 5 GHz 802.11 N lub 802.11 AC.
  • Ograniczona wydajność: sieć bezprzewodowa — punkt dostępu bezprzewodowego 2,4 GHz 802.11 N lub 802.11 AC.

Uwaga Jeśli połączenie przewodowe jest niepraktyczne z powodu odległości między konsolą a domowym urządzeniem sieciowym, możesz zainwestować w jedną z dwóch dodatkowych opcji umożliwiających wykorzystanie zalet okablowania, które już masz w domu:

 • Karty sieciowe podłączane do sieci elektrycznej — te karty umożliwiają używanie dostępnego w domu okablowania elektrycznego jako sieci przewodowej o dużej szybkości.
 • Multimedia przez kabel koncentryczny (MoCA) — te karty umożliwiają używanie dostępnego w domu okablowania składającego się z kabli koncentrycznych jako sieci przewodowej o dużej szybkości.

Jak rozpocząć streamowanie gier z konsoli Xbox One na komputer z systemem Windows 10

Włączanie ustawień na konsoli Xbox One

Aby móc używać funkcji streamowania gier w aplikacji Xbox, musisz najpierw włączyć funkcję streamowania gier na konsoli Xbox One. W tym celu naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik i wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Preferencje > Łączność z aplikacją Xbox. Wykonaj dwie opisane poniżej czynności:

 1. W obszarze Ta konsola Xbox wybierz ustawienie Zezwól streamowanie gry na inne urządzenia.
 2. W obszarze Inne urządzenia wybierz ustawienie Zezwalaj na połączenie się z dowolnego urządzenia lub Profile zalogowane na tej konsoli Xbox.

Łączenie komputera z systemem Windows 10 z konsolą Xbox One

Po upewnieniu się, że ustawienia konsoli są poprawne, trzeba ustanowić połączenie między komputerem z systemem Windows 10 a konsolą Xbox One, używając aplikacji Pomocnik konsoli Xbox na komputerze:

 1. Na komputerze uruchom aplikację Pomocnik konsoli Xbox.
 2. Wybierz pozycję Połączenie na panelu po lewej stronie.
 3. Aplikacja Pomocnik konsoli Xbox wykona skanowanie sieci domowej w poszukiwaniu dostępnych konsol Xbox One. Wybierz nazwę konsoli, z którą chcesz nawiązać połączenie.
Wyświetlane jest okno Połącz się z konsolą Xbox One, w którym jest widoczna nazwa połączonej konsoli.

Uwaga Wszystkie konsole Xbox One mają na początku nazwę MyXboxOne. Jeśli masz wiele konsol, nadaj każdej z nich nazwę, ponieważ umożliwi to poprawne zidentyfikowanie konsoli, z którą próbujesz nawiązać połączenie. Nazwę konsoli możesz zmienić, naciskając przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, wybierając kolejno pozycje System > Dane konsoli > Dane konsoli, a następnie wybierając nazwę konsoli w polu Nazwa.

 1. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz, że ikony zmienią się w celu wskazania nawiązania połączenia i zobaczysz nowe opcje dotyczące streamowania, zasilania oraz pilotów zdalnego sterowania. Będziesz też mieć możliwość zdalnego sterowania konsolą.
Wyświetlane jest okno Połącz się z konsolą Xbox One, w którym jest widoczny bieżący ekran konsoli.

Jak uruchomić funkcję streamowania gier z panelu Połączenie

Aby rozpocząć streamowanie, kliknij pozycję Streamowanie po podłączeniu konsoli.

Wyświetlane jest okno Połącz się z konsolą Xbox One, w którym jest widoczny bieżący ekran konsoli oraz wyróżniona opcja Streamowanie.

Jak uruchomić grę w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox

Połącz konsolę z komputerem, tak jak opisano powyżej. Po kliknięciu dowolnej gry na konsolę Xbox One w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox możesz zainicjować streamowanie z oficjalnego klubu gry.

Wyświetlane jest okno Moje gry, w którym są wymienione gry na konsolę Xbox One. Wybierz grę, aby ją streamować.

Gra zostanie natychmiast uruchomiona na konsoli Xbox One i rozpocznie się streamowanie.

Jak zmienić jakość streamowania

Po połączeniu komputera z konsolą Xbox One możesz wybrać poziom jakości obrazu wideo. Jakość strumienia można zmienić przed rozpoczęciem streamowania lub w jego trakcie. Najlepiej jest ustawić najwyższy poziom jakości, przy którym jest możliwe płynne granie.

 1. W aplikacji Pomocnik konsoli Xbox wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Xbox One.
W oknie Ustawienia jest widoczne ustawienie Jakość streamowania z wyróżnioną opcją Niska.
 1. W obszarze Jakość streamowania wybierz pozycję Poziom kodowania wideo. Zalecenia:
  • Bardzo wysoki — dla sieci domowych, których przepustowość umożliwia streamowanie w rozdzielczości 1080p przy 60 kl./s.
  • Wysoki — jeśli konsola Xbox One i komputer z systemem Windows 10 są połączone przewodowym połączeniem Ethernet lub jeśli konsola i komputer znajdują się w tym samym pomieszczeniu co router bezprzewodowy, a występujące zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej są minimalne.
  • Średni — dla połączonych z siecią bezprzewodową 5 GHz komputerów i konsol znajdujących się w różnych pokojach w domu.
  • Niski — dla nisko wydajnych komputerów i tabletów oraz sieci bezprzewodowych 2,4 GHz.

  Uwaga Zawsze możesz zacząć od wyższego ustawienia i zmniejszać poziom jakości, aż osiągniesz najlepszą wydajność sieci domowej w jej aktualnej konfiguracji. Aby spróbować poprawić działanie funkcji streamowania gier, zobacz Zwiększanie wydajności funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10.

Granie w gry na konsolę Xbox przy użyciu hełmu Oculus Rift

Uwaga Jak wspomniano w sekcji Wymagania systemowe, konsola Xbox i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej.

Obejrzyj film „Jak używać funkcji streamowania gier z hełmem Oculus Rift”

Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

 1. Upewnij się, że konsola Xbox One jest włączona i że się do niej zalogowano.
 2. Na komputerze zaloguj się do aplikacji Pomocnik konsoli Xbox, używając tego samego profilu, co na konsoli Xbox One.
 3. Otwórz aplikację Oculus i zaloguj się za pomocą konta Oculus.
 4. Wyszukaj tekst „Xbox” i zainstaluj aplikację Xbox One Streaming.
 5. Otwórz aplikację Xbox One Streaming i wybierz swoją konsolę Xbox, jeśli będzie to konieczne.
  • Jeśli w sieci jest dostępna tylko jedna konsola Xbox i jest ona włączona, aplikacja wybierze ją automatycznie.
  • Jeśli aplikacja nie widzi konsoli Xbox, upewnij się, że konsola Xbox jest włączona i że się do niej zalogowano.
  • Jeśli chcesz nawiązać połączenie z konsolą Xbox przy użyciu jej adresu IP, możesz znaleźć ten adres, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Sieć > Ustawienia sieci > Zaawansowane.
 6. Załóż swój hełm Rift i zacznij używać konsoli Xbox.

Ważne

 • Podczas streamowania do urządzenia Oculus przycisk Xbox na kontrolerze powoduje otwarcie uniwersalnego menu urządzenia Oculus, a nie przejście na ekran Start konsoli Xbox.
  Aby korzystać z funkcji przycisku Xbox , rusz głową, tak aby umieścić kursor na wirtualnym przycisku Xbox i naciśnij przycisk A na kontrolerze albo przytrzymaj wciśnięty przycisk A , aby przejść do powiadomień albo otworzyć menu zasilania.
 • Aby dostosować jakość streamowania, na przykład jeśli używasz wolno działającej sieci, rusz głową, tak aby umieścić kursor na ikonie Sieć poniżej ekranu i wybierz niższy poziom jakości (poziom domyślny to Very High [Bardzo wysoka]).

Chronione wideo

Chronionych filmów oraz zawartości chronionej za pomocą protokołu HDCP nie można streamować przy użyciu funkcji streamowania gier. Dotyczy to również chronionej zawartości z telewizora HDMI, a także zawartości z wielu aplikacji multimedialnych.

Używanie funkcji rozmowy w czasie gry i rozmowy w grupie

Przed rozpoczęciem streamowania gier podłącz zestaw słuchawkowy USB (lub mikrofon) do komputera z systemem Windows 10 albo zestaw słuchawkowy do kontrolera. Zestaw słuchawkowy musi być wybrany na komputerze jako domyślne urządzenie do odtwarzania i nagrywania. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, otwórz Panel sterowania, a następnie wybierz kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk > Dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak używać funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?