Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Microsoft Solitaire Collection — często zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące gry Microsoft Solitaire Collection dla systemu Windows 10 lub Windows 8.1.

Jest wyświetlany monit o przełączenie do konta Microsoft lub aktualizację informacji w usłudze Xbox Live. Co się dzieje?

Potrzebujesz konta Microsoft, aby gra Microsoft Solitaire mogła zapisywać dane Twojego postępu w grze w chmurze. Konto Microsoft automatycznie tworzy dla Ciebie konto Xbox Live, na którym są zapisywane dane gry.

Mam problem z graniem w grę Microsoft Solitaire Collection. Jak mogę go rozwiązać?

Spróbuj zastosować poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie komputer/tablet

Uwaga Przed ponownym uruchomieniem zapisz swoją pracę i zamknij otwarte aplikacje.

Jeśli na ekranie startowym jest widoczna ikona Zasilanie, naciśnij ją lub kliknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia).
 2. Wybierz pozycję Zasilanie, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Windows 10

Jeśli używasz aktualizacji automatycznych, nie musisz sprawdzać, czy są dostępne ważne i zalecane aktualizacje. Usługa Windows Update sprawdza dostępność tych aktualizacji i instaluje je, gdy są gotowe.

Jeśli nie używasz aktualizacji automatycznych, co najmniej raz w tygodniu sprawdzaj, czy takie aktualizacje są dostępne. Zazwyczaj wydajemy ważne aktualizacje raz w miesiącu. Jednak aktualizacje mogą być wydawane w dowolnym czasie.

Niezależnie od używanych ustawień, pewne aktualizacje nie są instalowane automatycznie. Są to aktualizacje opcjonalne oraz aktualizacje wymagające zaakceptowania nowych warunków użytkowania. Gdy takie aktualizacje będą dostępne, usługa Windows Update poinformuje Cię, że są one gotowe do zainstalowania.

 1. Otwórz aplet Windows Update, przesuwając szybko palcem od prawej strony ekranu (lub, jeśli używasz myszy, wskazując prawy dolny róg ekranu i przesuwając wskaźnik myszy w górę) i wybierając kolejno pozycje Ustawienia, Zmień ustawienia komputera, Aktualizacje i odzyskiwanie.
 2. Wybierz pozycję Sprawdź teraz, a następnie zaczekaj, gdy system Windows będzie wyszukiwał najnowsze aktualizacje dla Twojego urządzenia.
 3. Jeśli zostaną znalezione aktualizacje, wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje.
 4. W razie potrzeby przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie wybierz pozycję Zakończ.
  Uwaga W celu zakończenia instalowania niektórych aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia. Przed ponownym uruchomieniem zapisz wszystkie pliki i zamknij wszystkie aplikacje, aby nic nie stracić.

Windows 8.1

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Update, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Windows Update.
 2. W lewym okienku wybierz pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie zaczekaj, gdy system Windows będzie wyszukiwał najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera.
 3. Jeśli zostaną znalezione aktualizacje, wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje.

Jeśli zaktualizowanie systemu Windows nie spowoduje rozwiązania problemu, odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie grę Microsoft Solitaire Collection.

Rozwiązanie 4: Odinstaluj i zainstaluj ponownie grę Microsoft Solitaire Collection

Uwaga Jeżeli zwykle nie logujesz się do gry Solitaire, odinstalowanie aplikacji spowoduje wymazanie wszystkich gier i postępu. Jeżeli jednak zalogujesz się do gry Solitaire przed jej odinstalowaniem, wszystkie dane zostaną zapisane w chmurze, a zapisane gry nie zostaną utracone po odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu gry Microsoft Solitaire Collection. Będziesz w stanie wznowić grę od momentu, w którym została przerwana.

 1. Na ekranie startowym przesuń szybko palcem od prawej strony ekranu (lub, jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), wybierz pozycję Wyszukaj, a następnie w polu wyszukiwania wpisz tekst Microsoft Solitaire Collection.
 2. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kafelek aplikacji, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie urządzenie.
 4. Naciśnij klawisze Windows+R.
 5. W polu Otwórz wpisz polecenie wsreset.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty sklep Microsoft Store, co umożliwi ponowne zainstalowanie gry Microsoft Solitaire Collection.

Rozwiązanie 5: Upewnij się, że zapora/program antywirusowy nie blokuje aplikacji

W przypadku Zapory systemu Windows w systemie Windows 10 lub Windows 8.1 zobacz Zapora systemu Windows — od początku do końca.

Kroki, które trzeba będzie wykonać w celu odblokowania gry Microsoft Solitaire Collection (lub dowolnej innej aplikacji potrzebującej dostępu do usługi Xbox Live), będą się różnić w zależności od używanego oprogramowania antywirusowego lub zapory. Zobacz dokumentację oprogramowania antywirusowego lub zapory, aby otworzyć ustawienia i upewnić się, że to oprogramowanie nie blokuje używanej aplikacji. Jeśli w oprogramowaniu antywirusowym lub zaporze jest używana „lista dozwolonych”, upewnij się, że znajdują się na niej gry korzystające z usługi Xbox Live.

Narzędzia do rozwiązywania problemów

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów z grą Microsoft Solitaire Collection, wypróbuj następujące narzędzia w trybie online:

System Windows 10: Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacjami dla systemu Windows

System Windows 8.1: Rozwiąż problemy z aplikacją

Gdy uruchamiam grę, nie mogę zalogować się do usługi Xbox Live. Czy ma to jakieś znaczenie?

Uniemożliwi Ci to dostęp do osiągnięć, postępu w grze i innych danych gry. Wszystkie te dane są zapisane w chmurze na Twoim koncie Xbox Live, więc jeśli nie możesz zalogować się do usługi Xbox Live za pośrednictwem gry, nie będziesz mieć możliwości zapisywania osiągnięć i postępu w grze. Zobacz Nawiązywanie połączenia z usługą Xbox Live za pomocą komputera, aby zapoznać się z procedurami rozwiązywania problemów.

Mam problemy z zakupem elementów za pośrednictwem sklepu Microsoft Store. Co mam zrobić?

Przejdź na stronę pomocy technicznej sklepu Microsoft Store: Microsoft Store — Pomoc. Ta strona pomoże Ci w rozwiązywaniu typowych problemów ze sklepem Microsoft Store, a ponadto zawiera linki umożliwiające zażądanie pomocy.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Microsoft Solitaire Collection — często zadawane pytania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę