Brak dźwięku podczas grania w gry z użyciem aplikacji Rare Replay na konsoli Xbox One

Jeśli podczas grania w gry z użyciem aplikacji Rare Replay na konsoli Xbox One nie słychać dźwięku, wykonaj następujące kroki:

  1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Xbox na kontrolerze.
  2. Przewiń w lewo do menu, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
  3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Wyświetlanie i dźwięk, wybierz pozycję Głośność, a następnie wybierz pozycję Mikser czatu.
  4. Sprawdź, czy nie jest zaznaczone ustawienie Wycisz wszystkie pozostałe dźwięki. Jeśli jest, wybierz inne ustawienie (takie jak Obniż głośność innych dźwięków o 50%).

Jeśli nadal masz problemy z dźwiękiem, zobacz Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem na konsoli Xbox One.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Brak dźwięku podczas grania w gry z użyciem aplikacji Rare Replay na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?