Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z magazynem-chmurą na konsoli Xbox 360

Na tej stronie opisano sposób rozwiązywania problemów z grami zapisanymi w chmurze na konsoli Xbox 360. Dostępne są także informacje dotyczące stanu gier zapisanych w chmurze.

Uwaga Pamiętaj, że aby przechowywać zapisane stany gry w chmurze (na urządzeniu pamięci masowej Gry zapisane w chmurze), musisz mieć:

 • Konto Xbox Live Gold.
 • Konsolę połączoną z usługą Xbox Live.
 • 514 megabajtów (MB) miejsca na dysku.

Na tej stronie

Komunikaty o błędach

Podczas próby użycia magazynu-chmury w celu zarządzania zapisanymi stanami gry i danymi może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach.

 • Funkcja magazynu-chmury jest dostępna wyłącznie dla kont Xbox Live Gold.

  Konto Xbox Live Gold jest wymagane do przechowywania zapisanych stanów gry w chmurze za pomocą urządzenia pamięci masowej Gry zapisane w chmurze.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu przenoszenia zawartości, zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

 • Zapisane gry są nadal przekazywane na inną konsolę. W przypadku kontynuacji możesz utracić postęp.

  Oznacza to, że do zapisanej gry uzyskano dostęp z innej konsoli i trzeba przesłać do chmury niezapisane zmiany. Jeśli przed wykonaniem tej czynności wybierzesz opcję użycia tej zapisanej gry, możesz utracić ostatnie zmiany.

 • Elementy są w użyciu na innej konsoli
 • Elementy na innej konsoli oczekują na przesłanie dla tej gry lub aplikacji

  Ten element jest używany na innej konsoli albo oczekuje na innej konsoli na przesłanie. W celu rozwiązania tego problemu musisz zalogować się do konsoli, która próbuje zaktualizować zapis gry, tak aby zapis w chmurze mógł zostać ukończony. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do swojego profilu Xbox Live.
  2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
  3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  4. Wybierz urządzenie pamięci masowej zawierające zapisaną grę, którą chcesz przenieść do chmury.
  5. Wybierz pozycję Gry.
  6. Wybierz grę ze swoją zapisaną grą.
  7. Wybierz zapisaną grę.
  8. Wybierz pozycję Przenieś.
  9. Wybierz pozycję Gry zapisane w chmurze.
 • Gry zapisane w chmurze nie są zsynchronizowane
  Gry zapisane w chmurze i kopie zapisanych gier na konsoli nie są zsynchronizowane. Której gry chcesz użyć?

  Pojawienie się tego komunikatu oznacza, że są dostępne dwie wersje zapisanej gry.

  • Jeśli ostatnio grano w grę na danej konsoli, prawdopodobnie został wybrany lokalny zapis gry.
  • Jeśli ostatnio grano w grę na innej konsoli przy włączonym magazynie-chmurze, prawdopodobnie został wybrany zapis gry przechowywany w chmurze.

 • Nie można włączyć magazynu-chmury

  Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, wykonaj następujące kroki:

  1. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz swoje podstawowe urządzenie pamięci masowej (np. Dysk twardy).
  3. Wybierz pozycję Elementy systemowe.
  4. Wybierz pozycję Kopia konsoli w magazynie-chmurze.
  5. Wybierz pozycję Usuń.

  Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 • Nie można wyłączyć magazynu-chmury, ponieważ wciąż istnieją kopie niektórych elementów na konsoli

  Aby uzyskać informacje, jak wyłączyć zapisy w chmurze, zobacz Przechowywanie zapisanych gier w chmurze.

 • Niestety, do magazynu-chmury mogą zostać przesłane jedynie zapisane gry

  Do magazynu-chmury można przesyłać tylko zapisane gry. Przenieś wszystkie elementy związane z grami, takie jak osiągnięcia i zawartość do pobrania, na lokalne urządzenie pamięci masowej albo je usuń.

 • Magazyn-chmura nie jest zsynchronizowany. Spróbuj wylogować się i zalogować ponownie.

  Wyloguj się ze swojego profilu Xbox Live, a następnie zaloguj się ponownie. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 • Nie można pobrać zapisanych gier, ponieważ na tej konsoli nie skonfigurowano funkcji magazynu-chmury.

  Zapis gry jest przechowywany w chmurze, ale magazyn-chmura nie jest aktywny na danej konsoli. Aby włączyć magazyn-chmurę na tej konsoli:

  1. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie pozycję Gry zapisane w chmurze.
  3. Wybierz pozycję Włącz Gry zapisane w chmurze.
 • Gra nie jest obsługiwana

  Niewielka liczba gier na konsolę Xbox 360 nie obsługuje obecnie funkcji Gry zapisane w chmurze. Stale współpracujemy z deweloperami nad obsługą tej funkcji. Dopóki nie ukaże się aktualizacja gry zapewniająca zgodność z funkcją Gry zapisane w chmurze, korzystaj z lokalnego urządzenia pamięci masowej (np. dysku twardego lub napędu flash USB).

 • Wymagane jest 514 megabajtów (MB) miejsca do magazynowania

  Zapisy gier w chmurze wymagają 514 megabajtów (MB) lokalnej pamięci masowej, która służy do przechowywania zapisanych gier, dopóki nie zostaną przesłane do chmury. Musisz zwolnić do 514 MB miejsca na dysku twardym dla konsoli Xbox 360 lub przenośnej pamięci USB. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania tej czynności, zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

 • Utracono połączenie z usługą Xbox Live lub wymagane jest połączenie z usługą Xbox Live

  Konsola utraciła połączenie z usługą Xbox Live. Sprawdź, czy na stronie Stan usługi Xbox Live są widoczne alerty dotyczące usługi albo czy na górze tej strony jest wyświetlany komunikat Alert dotyczący usługi Xbox Live. Jeśli są widoczne alerty dotyczące usługi, zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.

  Jeśli określona usługa lub aplikacja jest wyłączona, możesz zażądać od firmy Microsoft powiadomienia, które zostanie wysłane po zakończeniu przerwy w działaniu. Pod nazwą aplikacji lub usługi kliknij pozycję Notify me when this service or app is up and running (Powiadom mnie, gdy ta usługa lub aplikacja będzie włączona i będzie działać).

  Uwaga Ta usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

  Aby można było skonfigurować funkcję zapisywania gier w chmurze lub z niej korzystać, konsola Xbox 360 musi mieć połączenie z usługą Xbox Live. Jeśli masz problemy z zachowaniem połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live lub Rozwiązanie problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360.

 • Nie można pobrać informacji z usługi Xbox Live. Kod stanu: 80072746

  Podczas przenoszenia pliku na Twoją konsolę wystąpił problem spowodowany upływem limitu czasu połączenia sieciowego. Dzieje się tak, gdy ma miejsce przerwa w działaniu usługi, która uniemożliwia dostęp do chmury lub gdy przesyłasz do chmury bardzo duży plik gry. Powoduje to przerwanie wszystkich innych oczekujących transferów gry do chmury.

  Sprawdź, czy na stronie Stan usługi Xbox Live są widoczne alerty dotyczące usługi albo czy na górze tej strony jest wyświetlany komunikat Alert dotyczący usługi Xbox Live. Jeśli są widoczne alerty dotyczące usługi, zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.

  Jeśli określona usługa lub aplikacja jest wyłączona, możesz zażądać od firmy Microsoft powiadomienia, które zostanie wysłane po wznowieniu jej działania. Pod nazwą aplikacji lub usługi kliknij pozycję Notify me when this service or app is up and running (Powiadom mnie, gdy ta usługa lub aplikacja będzie włączona i będzie działać).

  Uwaga Ta usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

  Aby obejść ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Spróbuj rozpocząć synchronizację ponownie później, kiedy obciążenie sieci będzie mniejsze.
  • Przenieś duże pliki poza chmurę. Duże pliki, które nie są potrzebne podczas gry, można przechowywać na lokalnym urządzeniu pamięci masowej lub usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.
   Uwaga Usunięcie plików z magazynu-chmury usługi Xbox Live jest nieodwracalne. Nie usuwaj plików potrzebnych do działania zapisu gry lub innych elementów.
  • Jeśli to możliwe, korzystaj z kopii zapisu gry przechowywanej lokalnie.

  Firma Microsoft wie o tym problemie i pracuje nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań.

Stan gier zapisanych w chmurze

Przeglądając zawartość urządzenia magazynującego Gry zapisane w chmurze, możesz sprawdzić stan poszczególnych zapisów gier.

Stan

Znaczenie

Oczekiwanie na przekazanie

Konsola ma oczekujący przekaz do urządzenia magazynującego Gry zapisane w chmurze. Stan przekazu możesz sprawdzić na liście Aktualnie pobierane pliki.

Tylko chmura

Ten zapis gry jest dostępny tylko w magazynie-chmurze. Uruchom grę, aby zsynchronizować zapis gry z konsolą.

Nie zsynchronizowano

Występuje konflikt między wersją zapisu gry przechowywaną lokalnie a wersją zapisu przechowywaną w chmurze. Przy następnym uruchomieniu tej gry będziesz mieć możliwość wybrania wersji zapisu gry do użycia.

Chmura nie jest obsługiwana

Chmura obsługuje tylko zapisy gier przesyłane do chmury. Inną zawartość konsoli Xbox 360 możesz przechowywać na lokalnym urządzeniu pamięci masowej.

Zsynchronizowano

Ten zapis gry jest przechowywany lokalnie i w chmurze. Zapisy gry są zsynchronizowane i gotowe do użycia.

Offline

Właściciel tego zapisu gry nie jest zalogowany do usługi Xbox Live. Aby sprawdzić stan tego zapisu gry, zaloguj się przy użyciu profilu Xbox Live, który utworzył plik zapisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z magazynem-chmurą na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę