Zwiększanie wydajności funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox dla systemu Windows 10

Wprowadzając kilka zmian w sieci domowej, można poprawić jakość dźwięku i obrazu podczas streamowania gier. Wypróbuj podane na tej stronie sugestie, aby zwiększyć wydajność funkcji streamowania gier podczas używania aplikacji Pomocnik konsoli Xbox w systemie Windows 10.

Na tej stronie

Używaj sieci przewodowej, jeśli jest to możliwe

Najwyższą jakość obrazu, najmniejsze opóźnienia podczas gry oraz najmniejsze zakłócenia zawsze można osiągnąć, streamując za pośrednictwem przewodowej sieci Ethernet. Jeśli to możliwe, podłącz komputer z systemem Windows 10 i konsolę Xbox One do sieci domowej za pomocą kabli Ethernet.

Uwaga Jeśli nie możesz utworzyć połączenia przewodowego z powodu odległości konsoli od domowego urządzenia sieciowego, możesz skorzystać z dwóch opcji. Rozważ użycie z jednej z nich, aby wykorzystać możliwości oferowane przez okablowanie, które masz już w domu:

 • Karty sieciowe podłączane do sieci elektrycznej. Te karty umożliwiają używanie dostępnego w domu okablowania elektrycznego jako sieci przewodowej o dużej szybkości.
 • Multimedia przez kabel koncentryczny (MoCA). Te karty umożliwiają używanie dostępnego w domu okablowania składającego się z kabli koncentrycznych jako sieci przewodowej o dużej szybkości.

Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, użyj sieci 5 GHz 802.11 AC lub N, jeśli to możliwe

Nowsza technologia bezprzewodowa oferuje większe możliwości i wyższą jakość streamowania gier z konsoli Xbox One na komputer z systemem Windows 10.

Niektóre routery bezprzewodowe będą emitować dwa identyfikatory SSID (nazwy sieciowe): jeden dla sieci 5 GHz i drugi dla sieci 2,4 GHz.

Sieci 5 GHz są mniej podatne na zakłócenia powodowane przez urządzenia, takie jak telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. Mimo że sygnały 5 GHz nie mają takich możliwości w zakresie przechodzenia przez gęste ściany jak sygnały 2,4 GHz, zawsze lepiej jest spróbować użyć pasma 5 GHz sieci, zanim użyje się pasma 2,4 GHz.

Przenieś konsolę Xbox One lub komputer bliżej routera bezprzewodowego

Im bliżej routera znajdują się konsola Xbox One i komputer, tym lepsze połączenie. Wybierz centralne miejsce dla routera bezprzewodowego. Ściany, podłogi i metalowe przedmioty mogą powodować zakłócenia.

Zmniejsz zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej

Wiele bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, elektroniczne nianie i piloty do bram garażowych, używa pasma 2,4 GHz.

Użycie pasma sieci bezprzewodowej 5 GHz pomoże uniknąć tych zakłóceń.

Typy zakłóceń mogących powodować spadek jakości sygnału:

Zakłócenia aktywne
Zakłócenia aktywne powstają, gdy inne urządzenia elektroniczne emitują sygnał bezprzewodowy lub jakąś inną formę zakłóceń elektromagnetycznych. Typowymi źródłami zakłóceń aktywnych są kuchenki mikrofalowe, kuchenki, klimatyzatory, telewizory kineskopowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, elektroniczne nianie, inne sieci bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe i głośniki bezprzewodowe.

Uwaga Wiele innych urządzeń elektronicznych także może powodować zakłócenia. Spróbuj zminimalizować potencjalne zagrożenie zakłóceniami, przenosząc w inne miejsce wszystkie urządzenia elektroniczne, które znajdują się między konsolą Xbox a routerem bezprzewodowym.

Zakłócenia pasywne
Zakłócenia pasywne występują, gdy sygnał przechodzi przez przedmioty. Powoduje to osłabienie i rozproszenie sygnału sieci bezprzewodowej. Do materiałów, które mogą powodować zakłócenia pasywne, należą m.in. beton, szkło, rury ołowiane i miedziane, izolacja, lustra, sejfy na broń, szafy, kafle i tynki. Sygnał sieci bezprzewodowej słabnie też wraz ze wzrostem odległości. Zakłócenia mogą również powstawać, jeśli konsola znajduje się zbyt blisko routera bezprzewodowego. Idealna odległość konsoli Xbox One od routera bezprzewodowego wynosi od 1,5 do 15 m.

Tłumienie
Tłumienie jest zjawiskiem naturalnym dla sygnałów sieci bezprzewodowej. Oznacza to, że sygnał sieci bezprzewodowej ulega osłabieniu wraz z odległością, powodując problemy zwane powszechnie „problemami zasięgu”. Routery mają ograniczony zasięg emisji, choć różni się on między urządzeniami. Zasięg urządzenia dodatkowo zmniejsza się, gdy sygnał przechodzi przez ciała stałe (zobacz „Zakłócenia pasywne” powyżej).

Linia widoczności
W przypadku zakłóceń aktywnych lub pasywnych krytycznym składnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest linia widoczności. Wyobraź sobie prostą linię między routerem a konsolą Xbox One, a następnie sprawdź, czy możesz wyłączyć lub przenieść znajdujące się na tej linii urządzenia, które mogą być źródłem zakłóceń aktywnych.

Możesz także przenieść konsolę lub router, aby zminimalizować zakłócenia pasywne. Przeniesienie urządzeń poza szafkę domowego centrum rozrywki lub biurko często poprawia siłę sygnału sieci bezprzewodowej.

Dwa podobne rysunki przedstawiają konsolę, router bezprzewodowy oraz wskaźnik siły sygnału. Na jednym z rysunków między konsolą a routerem znajduje się szafka, a siła sygnału jest o wiele mniejsza.

Po ustaleniu najlepszej konfiguracji linii widoczności dla posiadanych urządzeń i usunięciu maksymalnej liczby źródeł zakłóceń sprawdź, czy jakość połączenia uległa poprawie.

Urządzenia USB 3.0
Również niektóre urządzenia USB 3.0 mogą zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz. Jeśli musisz używać sieci bezprzewodowej 2,4 GHz, staraj się jak najrzadziej podłączać urządzenia peryferyjne USB do konsoli Xbox One i komputera z systemem Windows 10.

Używaj najmniej obciążonego kanału sieci bezprzewodowej i pasma

Każda sieć bezprzewodowa ma kanał używany do komunikacji. Jeśli znajdująca się w pobliżu sieć bezprzewodowa używa tego samego kanału, te dwie sieci mogą wzajemnie zakłócać swoje działanie. Ważne jest, aby skonfigurować router bezprzewodowy do używania kanału, który nie będzie zakłócany przez pobliskie sieci.

Ograniczenia regionalne
Na niektórych rynkach urządzenie bezprzewodowe wykrywające zbyt duże natężenie ruchu w określonym paśmie sieci bezprzewodowej zmniejsza swoją moc w celu zmniejszenia obciążenia sieci bezprzewodowej. Powoduje to spadek wydajności sieci bezprzewodowej, więc warto wybierać najmniej obciążone pasmo i kanał sieci bezprzewodowej.

Poniżej znajdują się porady dotyczące zmieniania kanału sieci bezprzewodowej i znajdowania najmniej obciążonego kanału.

Zmień kanał sieci bezprzewodowej
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmieniania kanału sieci bezprzewodowej, odwiedź fora z informacjami o sprzęcie sieciowym. Można na nich znaleźć informacje o sposobie konfigurowania i aktualizowania określonego sprzętu sieciowego. Jeśli nie znajdziesz na naszych forach informacji na temat określonego routera, przejrzyj dokumentację routera lub witrynę sieci web jego producenta, aby dowiedzieć się, jak zmienić kanał sieci bezprzewodowej.

Uwaga Zawartość forów pomocy technicznej Xbox jest dostępna tylko w języku angielskim. Aby przetłumaczyć zawartość forów pomocy technicznej Xbox na inny język, wklej odpowiedni adres URL do narzędzia do tłumaczenia online, takiego jak Translator Bing.

Wybieranie optymalnego kanału

Większość routerów bezprzewodowych ma dostępną szerokość kanału 20 MHz lub 40 MHz jako opcję, którą można skonfigurować. Mogą być one też dostępne pod nazwą Narrow (Wąski) lub Wide (Szeroki). Konsola Xbox One lepiej działa z ustawieniem 20 MHz (Narrow [Wąski]).

Sieci używające częstotliwości 2,4 GHz mają kanały od 1 do 11 (13 w Europie). Kanał może zakłócać kanały znajdujące się blisko niego, więc zawsze należy wybierać kanały oddalone od siebie o 5. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie minimalizacji nakładania się kanałów jest wybieranie jedynie kanałów 1, 6 i 11. Niektóre routery bezprzewodowe umożliwiają skonfigurowanie szerokości kanału. Wybierając ustawienie 20 MHz (Narrow [Wąski]), można ograniczyć zakłócenia z sąsiednich kanałów.

W sieciach 5 GHz kanały nie nakładają się.

Po zmianie kanału sieci bezprzewodowej sprawdź, czy jakość połączenia uległa poprawie.

Znajdowanie mniej obciążonego kanału sieci bezprzewodowej

Można rozpoznać, które kanały nie są używane w sąsiedztwie. Aby znaleźć listę sieci bezprzewodowych działających w sąsiedztwie komputera i dowiedzieć się, jakie kanały są w nich używane, wypróbuj następujące opcje.

 • Użyj narzędzia graficznego, takiego jak inSSIDer Wi-Fi Analyzer (w systemie Android). Firma Microsoft nie wspiera tych narzędzi.
 • Użyj wbudowanego narzędzia wiersza polecenia systemu Windows. Wymagane jest pewne doświadczenie w korzystaniu z wiersza polecenia. Poniżej opisano, jak to zrobić:
  1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz tekst Wiersz polecenia i naciśnij klawisz Enter.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie netsh wlan show networks mode=bssid, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Ekran zawierający szczegóły sieci, w tym siłę sygnału.

Wynikiem działania tego polecenia będzie lista sieci wraz z informacjami dotyczącymi siły ich sygnału oraz używanych kanałów. Jeśli Twoja sieć używa takiego samego sygnału (sieci 5 GHz) lub jej kanał znajduje się w zakresie mniejszym niż 5 kanałów od używanego kanału (sieci 2,4 GHz), możesz poprawić jakość streamowania, zmieniając kanał sieci bezprzewodowej na stronie konfiguracji routera.

Zaktualizuj sterowniki urządzeń sieci bezprzewodowej oraz oprogramowanie układowe routera bezprzewodowego

Używanie najnowszych sterowników urządzeń sieci bezprzewodowej i oprogramowania układowego zawsze stanowi najlepszą opcję. Poniżej opisano, jak to zrobić.

Aktualizowanie oprogramowania układowego routera i bramy

Routery, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe zawierają osadzone oprogramowanie nazywane oprogramowaniem układowym. Oprogramowanie układowe routera zawiera funkcje protokołów sieciowych, funkcje zabezpieczeń i funkcje administracyjne. Routery, których oprogramowanie układowe zawiera starsze informacje, mogą nie działać prawidłowo.

Producenci routerów często oferują aktualizacje zwiększające wydajność, stabilność i możliwości łączności oraz podnoszą poziom zabezpieczeń. Zaktualizowanie oprogramowania układowego routera może umożliwić rozwiązanie problemów z niską wydajnością lub przerywaniem połączenia.

Te aktualizacje oprogramowania układowego można pobrać i zainstalować samodzielnie. Komputer musi być podłączony bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet, co umożliwi przesłanie pliku nowego oprogramowania układowego bezpośrednio do routera.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze fora z informacjami o sprzęcie sieciowym, z których można dowiedzieć się, jak skonfigurować i zaktualizować określony sprzęt sieciowy.

Uwaga Zawartość forów pomocy technicznej Xbox jest dostępna tylko w języku angielskim. Aby przetłumaczyć zawartość forów pomocy technicznej Xbox na inny język, wklej odpowiedni adres URL do narzędzia do tłumaczenia online, takiego jak Translator Bing.

Aktualizowanie sterowników i oprogramowania układowego na komputerze

Poniżej opisano, jak wyszukać i zainstalować aktualizacje sterowników używanych na komputerze:

 1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz tekst Menedżer urządzeń i naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz pozycję Karty sieciowe, aby zobaczyć, jaki sprzęt jest zainstalowany w komputerze.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieci bezprzewodowej i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 4. Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
Okno Menedżer urządzeń, w którym jest rozwinięty węzeł „Karty sieciowe” i jest zaznaczona karta sieciowa.

Wyłącz starsze protokoły sieci bezprzewodowej w punkcie dostępu bezprzewodowego

Niektóre routery bezprzewodowe można skonfigurować tak, aby starsze protokoły, takie jak 802.11 a, b i g, były wyłączone. To ustawienie nosi czasami nazwę Mixed Mode (Tryb mieszany). Wyłączenie tych starszych protokołów i skonfigurowanie routera bezprzewodowego do jawnego używania nowszych protokołów (takich jak 802.11 AC/N) spowoduje poprawę działania sieci bezprzewodowej.

Nie używaj tego samego identyfikatora SSID (nazwa sieci) w sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz

Niektóre routery bezprzewodowe domyślnie używają jednej nazwy (identyfikatora SSID) dla sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz, podczas gdy inne domyślnie używają dwóch odrębnych nazw, aby ułatwić identyfikację pasma częstotliwości.

Jeśli router używa jednej nazwy sieci dla obu sieci, można go skonfigurować w taki sposób, aby każdej sieci przypisywał inną nazwę. Tworząc odrębne nazwy dla poszczególnych sieci, można jawnie skonfigurować komputer i konsolę Xbox One do używania określonej sieci i pasma częstotliwości.

Jeśli streamujesz do laptopa lub tabletu, upewnij się, że jest on podłączony do zasilania

Niektóre laptopy i tablety używają technik zarządzania zasilaniem w celu obniżenia ilości energii zużywanej przez kartę sieci bezprzewodowej podczas pracy na bateriach. Te techniki mogą spowodować zmniejszenie przepustowości sieci bezprzewodowej urządzenia oraz powodować opóźnienia w komunikacji z konsolą Xbox One. Dzięki użyciu zasilacza urządzenia laptop lub tablet może korzystać ze wszystkich możliwości karty sieci bezprzewodowej.

Umieszczaj w sieci 5 GHz tylko urządzenia streamujące

Umieszczając w paśmie 5 GHz sieci tylko urządzenie streamujące i konsolę Xbox One, można zminimalizować zakłócenia ze strony innych urządzeń. Inne komputery, telefony, laptopy i tablety umieść w paśmie 2,4 GHz sieci.

Rozważ wyłączenie urządzeń znajdujących się daleko od routera bezprzewodowego

Urządzenia próbujące komunikować się z routerem bezprzewodowym z dużej odległości lub przez kilka ścian mogą zmniejszyć ogólną dostępną przepustowość sieci domowej.

Rozważ przeniesienie tych urządzeń bliżej routera bezprzewodowego albo ich wyłączenie.

Włącz tryb WMM (WiFi Multimedia Mode) w routerze bezprzewodowym

Tryb multimediów Wi-Fi (WMM) umożliwia routerowi bezprzewodowemu nadanie większego priorytetu ruchowi sieciowemu, dla którego ważny jest czas, takiemu jak streamowanie gier, niż ruchowi, dla którego czas nie jest ważny, takiemu jak przeglądanie sieci web. Włączenie tego trybu może poprawić jakość streamowania gier.

To ustawienie można znaleźć w konfiguracji routera bezprzewodowego. Czasami nosi ono nazwę QoS (Quality of Service) (Jakość usługi).

Zredukuj niepotrzebny ruch internetowy z komputera z systemem Windows 10

Zostawienie otwartego okna przeglądarki może czasem powodować niepotrzebny ruch internetowy, nawet jeśli okno przeglądarki jest otwarte w tle. Usługi synchronizacji plików, takie jak OneDrive i Dropbox, także mogą wykorzystywać przepustowość komputera, konkurując z ruchem związanym ze streamowaniem gier.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, w czasie streamowania gier zamknij niepotrzebne okna przeglądarki i ogranicz synchronizowanie plików oraz inne działania powodujące znaczące wykorzystanie przepustowości.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Zwiększanie wydajności funkcji streamowania gier w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox dla systemu Windows 10”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?