Rozwiązywanie problemów z połączeniem z usługą Games for Windows Live

Ważne Ten artykuł zawiera informacje pokazujące, w jaki sposób obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Tych zmian można dokonać w celu obejścia określonego problemu. Jednak zaleca się, aby przed dokonaniem tych zmian ocenić ryzyko związane z wdrożeniem danego obejścia w danym środowisku. W przypadku wdrożenia tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe mające na celu ochronę komputera.

Na tej stronie

Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Relacje społeczne i gry: sprawne
2019-09-22T12:05:04.1667567+00:00

Uwaga Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z witryną sieci web Stan usługi Xbox Live, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać pomoc.

Sprawdź, czy znajdujesz się w lokalizacji, w której jest obsługiwana usługa Games for Windows Live

Aby móc nawiązać połączenie z usługą Games for Windows Live, trzeba używać ustawień regionalnych obsługiwanych przez usługę Games for Windows Live. Usługa Games for Windows Live nie jest dostępna we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kraje i regiony, w których jest dostępna usługa Xbox Live.

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie Games for Windows Live

Aby móc logować się do usługi Games for Windows Live, trzeba zainstalować najnowszą aktualizację programu. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze pliki Instalatora oprogramowania Games for Windows Live.

Uwaga Firma Microsoft sprawdziła ten plik pod kątem występowania wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które jest dostępne w dniu publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu zabezpieczeń, co pomaga zapobiegać wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Włączenie protokołu UPnP

Protokół UPnP musi być włączony, aby można było nawiązać połączenie z usługą Xbox Live. Większość dostępnych routerów i zapór obsługuje protokoły UPnP IGD (Internet Gateway Device). Jednak te ustawienia routera nie zawsze są domyślnie włączone. Aby uzyskać pomoc, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub plików Pomocy routera albo skontaktuj się z administratorem sieci.

Zapory komercyjne, takie jak zapory używane przez uniwersytety, biblioteki i korporacje, zazwyczaj nie obsługują specyfikacji UPnP IGD. Gracze, którzy próbują grać w szkole lub pokoju w akademiku, mogą nie być w stanie połączyć się z usługą Xbox Live. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy jest możliwe używanie usługi Xbox Live za pośrednictwem danej sieci.

Czyszczenie pamięci podręcznej Internetu

Upewnij się, że wyświetlasz najnowszą wersję, czyszcząc pamięć podręczną Internetu. Poniżej opisano, jak to zrobić na komputerze z systemem Windows 7:

 1. Zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki internetowej.
 2. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania. Jeśli okno Panel sterowania jest puste, w sekcji nawigacyjnej tego okna wybierz pozycję Wyświetl wszystkie opcje Panelu sterowania, aby wyświetlić wszystkie ikony.
 3. Wybierz pozycję Sieć i Internet, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 4. W sekcji Historia przeglądania na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń.
 5. Zaznacz pola wyboru Tymczasowe pliki internetowe i Pliki cookie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Otwórz porty dla usługi Games for Windows Live

Ostrzeżenie To obejście może spowodować, że komputer i sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Nie zalecamy tego obejścia, ale podajemy niniejsze informacje, aby użytkownik mógł postąpić według własnego uznania. To obejście można zastosować na własne ryzyko.

Do działania usługi Games for Windows Live wymagane jest otwarcie następujących portów dla połączeń przychodzących i wychodzących:

 • Port TCP 3074
 • Port UDP 88
 • Port UDP 3074

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania ustawień portów w zaporze, routerze lub bramie, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z urządzeniem albo skontaktuj się z administratorem sieci lub lokalnym zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania zapory do działania z usługą Games for Windows Live na komputerach z systemem Windows, zobacz Konfigurowanie urządzenia Windows Media Center Extender.

Jeśli nadal masz problemy z połączeniem z usługą Windows Live, musisz skonfigurować urządzenie routera lub bramy do obsługi protokołu UPnP lub przekierowania portów. Jeśli router obsługuje protokół UPnP, włącz tę funkcję. Obsługuje ona translację adresów sieciowych, więc przekierowanie portów nie jest wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu weryfikacji zgodnych urządzeń w sieci domowej, zobacz Wybieranie lub konfigurowanie nowego urządzenia sieciowego.

Uwagi

 • W tym artykule zamieszczono łącze do listy obsługujących usługę Xbox Live routerów, które obsługują protokół UPnP. Niestety, nie wszystkie routery obsługują protokół UPnP. Jeśli Twój router nie obsługuje protokołu UPnP, trzeba będzie otworzyć te porty i zamapować je na adres IP komputera, na którym jest uruchomione oprogramowanie Games for Windows Live.
 • Jeśli masz pytania dotyczące sposobu włączania protokołu UPnP albo przekierowania portów w urządzeniu routera lub bramy, skontaktuj się z producentem tego sprzętu, aby uzyskać pomoc.
 • Jeśli sieć jest skonfigurowana do używania protokołu IPv6, zobacz zalecenia dotyczące zestawu funkcji protokołu IPv6 dla routerów domowych, które są zgodne z rodziną systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Aby przejrzeć te zalecenia, odwiedź stronę Sieci i technologie dostępu: protokoły TCP/IP v4 i v6.

Skonfiguruj zaporę do zezwalania na komunikację z usługą Games for Windows Live

Ostrzeżenie To obejście może spowodować, że komputer i sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Nie zalecamy tego obejścia, ale podajemy niniejsze informacje, aby użytkownik mógł postąpić według własnego uznania. To obejście można zastosować na własne ryzyko.

Uwaga Nie otwieraj portu dla programu, którego nie znasz.

Może być konieczne skonfigurowanie wyjątku w zaporze, na serwerze proxy lub w oprogramowaniu zabezpieczeń internetowych, aby zezwolić na działanie oprogramowania Games for Windows Live (GFWLClient.exe). Domyślnie ten plik jest zapisany w następującej lokalizacji:

C:\Program Files\Microsoft Games for Windows Live\Client

Jeśli używasz Zapory systemu Windows, najnowsza instalacja aktualizacji oprogramowania Games for Windows Live oferuje opcję dodania tego oprogramowania do listy wyjątków. W przeciwnym razie skorzystaj z dokumentacji dołączonej do zapory albo skontaktuj się z administratorem sieci lub lokalną pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracje portów sieciowych i routera dla konsoli Xbox 360 umożliwiające korzystanie z usługi Xbox Live.

Instalacja najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows

Usługa Games for Windows Live wymaga zainstalowania na komputerze najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows. Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack, odwiedź stronę Centrum dodatków Service Pack i aktualizacji.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

Być może występują problemy z połączeniem internetowym komputera. Aby rozwiązać te problemy, przejdź do strony Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Jeśli używasz systemu Windows Vista lub Windows 7, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym.

Ponadto Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) może być wyłączona albo Twój profil użytkownika nie ma uprawnień potrzebnych do używania tej usługi. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console.

  W systemach Windows 8 i Windows RT:

  1. Wskaż prawy dolny róg ekranu i wybierz pozycję Wyszukaj.
  2. Wpisz tekst services.msc, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Usługi.

  W systemach Windows 7 i Windows Vista:

  1. Wybierz przycisk Start.
  2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz tekst usługi, a następnie wybierz wyświetloną ikonę Usługi.
 3. Gdy zostanie otwarte okno Usługi, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle w węźle Usługi (lokalne).
 4. Wybierz polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne w ustawieniu Typ uruchomienia wybierz wartość Automatyczne.
 6. Jeśli usługa nie działa, wybierz przycisk Uruchom, aby uruchomić usługę.
 7. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Jeśli ten błąd nadal występuje, ustal, czy usługa BITS jest poprawnie skonfigurowana. Jak to zrobić:

 1. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console.

  W systemach Windows 8 i Windows RT:

  1. Wskaż prawy dolny róg ekranu i wybierz pozycję Wyszukaj.
  2. Wpisz tekst services.msc, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Usługi.

  W systemach Windows 7 i Windows Vista:

  1. Wybierz przycisk Start.
  2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz tekst usługi, a następnie wybierz wyświetloną ikonę Usługi.
 2. Gdy zostanie otwarte okno Usługi, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle w węźle Usługi (lokalne).
 3. Wybierz kartę Logowanie.
 4. W obszarze Zaloguj jako zaznacz pole wyboru Lokalne konto systemowe.
 5. W oknie Profile sprzętu sprawdź wszystkie wymienione profile, aby upewnić się, że wszystkie mają ustawienie Włączony. Jeśli jakiś profil ma ustawienie Wyłączony, zaznacz go, a następnie wybierz przycisk Włącz.

Kontakt z usługodawcą internetowym

Jeśli wykonanie poprzednich kroków nie umożliwiło rozwiązania problemu, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać dalszą pomoc.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z połączeniem z usługą Games for Windows Live”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?