Jest wyświetlany monit o zastosowanie wymaganej aktualizacji gry lub aplikacji na konsoli Xbox 360

Uwaga Jeśli podczas próby uruchomienia gry lub aplikacji jest wyświetlany kod błędu, wyszukaj ten kod za pomocą narzędzia Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu. Jeśli masz problemy podczas próby zaktualizowania konsoli Xbox 360, odwiedź stronę Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360.

Podczas uruchamiania gry lub aplikacji jest wyświetlany następujący komunikat:

Wymagana aktualizacja

W usłudze Xbox Live dostępna jest aktualizacja tej gry.

Czy chcesz zastosować teraz tę aktualizację?

Aktualizacje gier i aplikacji na konsolę Xbox są pobierane na konsolę Xbox. Ogólnie aktualizacje mają na celu rozwiązanie problemów, dodanie nowych funkcji lub przygotowanie konsoli do obsługi nowej zawartości z usługi Xbox Live.

Podczas uruchamiania gry lub aplikacji będzie wyświetlany monit o zainstalowanie dostępnych aktualizacji. Aby zaktualizować grę lub aplikację, musisz mieć połączenie z usługą Xbox Live. Większość aktualizacji ma niewielki rozmiar i ich automatyczna instalacja zajmuje zaledwie kilka minut.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Sprawdź, czy na stronie Stan usługi Xbox Live są widoczne alerty dotyczące usługi albo czy na górze tej strony jest wyświetlany komunikat Alert dotyczący usługi Xbox Live. Jeśli są widoczne alerty dotyczące usługi, zaczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że masz połączenie z usługą Xbox Live

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz pozycję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
Na ekranie Ustawienia sieci jest widoczny aktualny stan sieci oraz opcje przetestowania połączenia z usługą Xbox Live, z komputerem i z programem Windows Media Center.

Jeśli wystąpi błąd połączenia, spróbuj użyć rozwiązania problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
Palec naciskający przycisk przewodnika na kontrolerze dla konsoli Xbox 360.
 1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 3. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 4. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
 5. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

Rozwiązanie 4: Usuń i ponownie zainstaluj grę lub aplikację

Problemy związane z pobieraniem aktualizacji gry lub aplikacji można rozwiązać, usuwając grę lub aplikację z konsoli i instalując ją ponownie.

Jeśli gra lub aplikacja była zainstalowana na dysku twardym, po usunięciu trzeba będzie zainstalować ją ponownie. Jeśli gra lub aplikacja została kupiona w usłudze Xbox Live, po usunięciu również trzeba będzie pobrać ją ponownie. Nie przejmuj się, za już kupioną zawartość nie zostaną ponownie naliczone opłaty. Aby uzyskać informacje, jak pobrać już kupioną zawartość, zobacz Wyświetlanie historii pobierania z usługi Xbox Live na komputerze lub konsoli Xbox 360.

Ostrzeżenie Usunięcie gry powoduje także usunięcie informacji dotyczących zapisanych gier. Dlatego przed usunięciem gry należy skopiować zapisane gry na kartę pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napęd flash USB. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kopiowania zawartości na urządzenie pamięci masowej, zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zapisanych gier na konsolę Xbox, profilów oraz elementów awatarów.

Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.

 1. Wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie wybierz pozycję Jednostka pamięci.
 2. Wybierz pozycję Gry i aplikacje.
 3. Znajdź i wybierz grę lub aplikację, którą chcesz usunąć.
 4. Wybierz pozycję Usuń.
 5. Pobierz ponownie grę lub aplikację:
  • Jeśli usunięta gra lub aplikacja została pobrana z usługi Xbox Live:
   1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konto.
   2. Wybierz pozycję Historia pobierania.
   3. Przejrzyj historię pobierania. Zaznacz element, a następnie wybierz pozycję Pobierz ponownie.

    Uwaga Jeśli chcesz zobaczyć opłaty, którymi zostało obciążone Twoje konto Xbox Live, zobacz Sprawdzanie historii subskrypcji i transakcji dla konta Xbox Live.

  • Jeśli gra została zainstalowana z dysku, zainstaluj ją ponownie.
 6. Skopiuj zapisaną grę z karty pamięci lub napędu flash USB z powrotem na dysk twardy dla konsoli Xbox 360.
 7. Uruchom grę, a gdy zostanie wyświetlony monit, ponownie pobierz aktualizację.

Rozwiązanie 5: Wypróbuj bezpośrednie połączenie modemowe

Jeśli konsola Xbox 360 łączy się z Internetem przez router lub bramę (a nie bezpośrednio za pomocą modemu), spróbuj podłączyć konsolę bezpośrednio do modemu. Jak to zrobić:

 1. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego z tyłu konsoli Xbox 360, a drugi bezpośrednio do modemu.
 2. Na konsoli zaloguj się do usługi Xbox Live i uruchom grę.
 3. Wybierz opcję pobrania aktualizacji gry.

Jeśli możesz pobierać aktualizacje gier, gdy konsola Xbox 360 jest podłączona bezpośrednio do modemu, ale nie możesz tego robić w innych konfiguracjach, oznacza to, że występuje problem z konfiguracją Twojego routera lub bramy. Skontaktuj się z producentem routera lub bramy, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Rozwiązanie 6: Skontaktuj się z usługodawcą internetowym

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich tych rozwiązań nadal nie możesz pobrać aktualizacji gry, być może usługodawca internetowy (ISP) będzie w stanie pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Często zadawane pytania dotyczące aktualizowania gier i aplikacji

Co się stanie, jeśli nie zainstaluję aktualizacji?

Nawet jeśli nie zainstalujesz aktualizacji, nadal możesz grać w grę. Niemożliwe jednak będzie nawiązanie połączenia z usługą Xbox Live podczas gry ani uzyskanie dostępu do funkcji w trybie dla wielu graczy lub online.

Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do usługi Xbox Live?

Jeśli nie masz dostępu do usługi Xbox Live, możesz używać gry lub aplikacji w trybie offline, ale nie możesz jej zaktualizować.

Jak mogę sprawdzić, czy moja gra jest aktualna?

Upewnij się, że konsola jest połączona z usługą Xbox Live, a następnie uruchom grę lub aplikację. Jeśli jest dostępna aktualizacja, zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie. Jeśli monit się nie pojawi, oznacza to, że gra lub aplikacja jest aktualna i możesz z niej korzystać.

Czy w celu przeprowadzenia aktualizacji muszę kupić dodatkową zawartość?

Nie. Mimo że niektóre aktualizacje przygotowują grę do obsługi nowej zawartości, nie trzeba kupować żadnych produktów, aby przeprowadzić aktualizację.

Mam problem z aktualizacją.

Jeśli masz problem z pobraniem lub zainstalowaniem aktualizacji, zobacz sekcję Rozwiązanie 2 powyżej. Jeśli masz połączenie z usługą Xbox Live, wyczyść pamięć podręczną systemu, a następnie spróbuj ponownie pobrać lub zainstalować aktualizację.

Uwaga Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji zostanie wyświetlony kod błędu, zobacz Kody błędów aktualizacji systemu konsoli Xbox 360.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jest wyświetlany monit o zastosowanie wymaganej aktualizacji gry lub aplikacji na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?