Udostępnij tę stronę

Aktualizowanie informacji o multimediach w kolekcji Zune

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Jeśli kolekcja Zune zawiera pliki muzyczne lub wideo z brakującymi lub niepoprawnymi informacjami, w celu rozwiązania tego problemu możesz użyć oprogramowania Zune Muzyka + Wideo. Możesz również skonfigurować je do automatycznego aktualizowania informacji o multimediach. Poniżej opisano, jak to zrobić.

Aktualizowanie brakujących lub niepoprawnych informacji o multimediach dla zaimportowanej muzyki

Gdy importujesz muzykę lub zgrywasz dyski CD w oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo, informacje o multimediach zazwyczaj są wypełniane automatycznie. Czasami jednak znajdujesz brakujące lub niepoprawne tytuły utworów, numery ścieżek, nazwiska wykonawców lub tytuły albumów. Możesz również zechcieć inaczej sklasyfikować jakiś gatunek. Poniżej przedstawiono różne sposoby aktualizowania i poprawiania informacji o multimediach w kolekcji.

Znajdowanie i aktualizowanie informacji o albumie

Aby automatycznie wprowadzić pełne metadane dotyczące albumu (rok wydania, okładka, gatunek itp.), możesz wyszukać te informacje w trybie online:

 1. Otwórz oprogramowanie Zune. W kolekcji muzyki kliknij prawym przyciskiem myszy zaimportowany album, a następnie kliknij polecenie Znajdź informacje o albumie.
 2. Wpisz nazwisko wykonawcy lub tytuł albumu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Wybierz odpowiedni album z dostępnych wyników, a następnie kliknij przycisk Dalej. Pozwoli to dopasować tytuły utworów do ścieżek na albumie.
 4. Jeśli nie możesz odnaleźć danego albumu, możesz powrócić do okna Znajdowanie informacji o albumie z kroku 1, a następnie kliknąć przycisk Edytuj informacje, aby ręcznie wypełnić informacje o dysku CD.

Aktualizowanie informacji o muzyce i wideo

Aby zaktualizować informacje o muzyce i wideo, znajdź utwór, album lub wideo w kolekcji, kliknij dany element prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Edytuj. W oknie edycji możesz wprowadzić wszystkie informacje — od gatunku, tytułu i daty wydania do liczby utworów i kompozytora.

Dodawanie lub aktualizowanie okładki albumu

Aby dodać lub zaktualizować okładkę albumu, możesz ręcznie wyszukać odpowiedni plik na komputerze.

 1. W kolekcji muzyki kliknij album prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj okładkę albumu.
 2. Znajdź i zaznacz obraz w lokalizacji na komputerze, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Natychmiast pojawi się nowa okładka albumu.

Przeciąganie multimediów do właściwych folderów

Jednym z najwygodniejszych sposobów porządkowania kolekcji muzyki jest przeciąganie wykonawców, utworów, albumów i gatunków w odpowiednie miejsca. Możesz na przykład połączyć kategorie „Dave Matthews” i „The Dave Matthews Band”, aby wszystkie albumy były wyświetlane w jednym widoku wykonawcy. W celu aktualizacji informacji możesz również przeciągać albumy na wykonawców, utwory na albumy, albumy na gatunki, gatunki na gatunki itp.

Twoje obrazy

Zdjęcia są grupowane w kategorii Obrazy i są importowane z komputera oraz umieszczane w folderach, których nazwy odpowiadają nazwom folderów na komputerze.

 • Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Zmień nazwę i wprowadź nową nazwę.
 • Aby zmienić rozmieszczenie obrazów i folderów, otwórz folder, a następnie przeciągnij dowolny plik obrazu do innego folderu na liście albumów.

Konfigurowanie oprogramowania Zune do automatycznego aktualizowania informacji o multimediach

Gdy importujesz muzykę lub zgrywasz dyski CD w oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo, informacje o multimediach zazwyczaj są wypełniane automatycznie przez pobranie odpowiednich danych z Internetu. Możesz określić, czy na to zezwalasz i jak mają być traktowane wszelkie istniejące informacje o multimediach. Jak to zrobić:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, a następnie pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu.
 2. W obszarze Informacje o multimediach możesz określić, co oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo ma robić z informacjami o utworach.
 3. Aby do aktualizowania informacji o utworach w oprogramowaniu Zune używać Internetu, zaznacz opcję Automatycznie aktualizuj okładkę i metadane albumu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dodawaj tylko brakujące informacje. Informacje są dodawane tylko w przypadku elementów z brakującymi danymi.
  • Zastępuj wszystkie informacje o multimediach. Istniejące informacje są zastępowane wszelkimi nowymi informacjami z Internetu.

  Jeśli informacje są niedostępne, wyświetlane są ogólne informacje o ścieżkach (ścieżka 1, ścieżka 2 itd.). Jeśli brakuje informacji, ponieważ podczas zgrywania dysku CD komputer nie był połączony z Internetem, powinny one pojawić się dla nowo zgrywanych utworów po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeśli nadal się nie pojawiają, możesz ręcznie zaktualizować brakujące lub niepoprawne informacje o multimediach.

Aktualizowanie informacji o multimediach dla filmów wideo

Poniżej opisano, jak dodać lub zaktualizować kategorię, tytuł, gatunek, opis i datę wydania plików wideo.

 1. Otwórz oprogramowanie Zune. W kolekcji wideo kliknij odpowiedni element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk OK, aby je zapisać.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Aktualizowanie informacji o multimediach w kolekcji Zune”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę