Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Informacje dotyczące muzyki i filmów wideo chronionych za pomocą technologii DRM w oprogramowaniu Zune i usłudze Xbox Music

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Zazwyczaj multimedia pobierane z usług online są chronione za pomocą technologii Zarządzanie prawami cyfrowymi (Digital Rights Management, DRM). Chronione multimedia są dostarczane z licencją zawierającą prawa użytkowania treści multimedialnej, która określa, jak można używać danej zawartości. Na przykład prawa użytkowania treści multimedialnej dla utworu muzycznego mogą zezwalać na odtwarzanie utworu na jednym komputerze i synchronizowanie go z pewną liczbą urządzeń, ale mogą uniemożliwiać nagranie go na dysk CD lub odtwarzanie na innym komputerze.

Dowiedz się więcej na temat multimediów chronionych za pomocą technologii DRM oraz działania tej technologii w oprogramowaniu Zune i usłudze Xbox Music.

Na tej stronie

Technologia DRM a Sklep Xbox Music

Uwaga Sklep Xbox Music nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Niektóre multimedia kupione w Sklepie Xbox Music są chronione. Często kupione multimedia są dostarczane wraz z trwałą licencją. Jednak pliki MP3 nie obsługują technologii DRM, co oznacza, że nie są chronione za jej pomocą, przez co ich użycie i dystrybucja nie podlegają ograniczeniom.

Aby sprawdzić, czy utwory muzyczne są chronione za pomocą technologii DRM

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij kolejno pozycje Kolekcja, Muzyka, Utwory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar nagłówków kolumn i kliknij polecenie Wybierz kolumny.
 3. Wybierz opcję Rodzaj zawartości, aby wyświetlić typ zawartości obok każdego utworu (na przykład pliki, które nie są chronione za pomocą technologii DRM, są oznaczone jako „Bez DRM”).

Aby sprawdzić, czy filmy są chronione za pomocą technologii DRM

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij kolejno pozycje Kolekcja, Filmy, Wszystkie.
 2. Klikaj nagłówek Filmy, aż zostanie wyświetlony opis Filmy według typu zawartości, aby wyświetlić filmy wideo według
 3. typu zawartości.

Technologia DRM i subskrypcja Xbox Music Pass

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Cała muzyka pobierana w ramach subskrypcji Xbox Music Pass (która obejmuje subskrypcję Zune Music Pass) jest chroniona za pomocą technologii DRM. Dopóki subskrypcja jest ważna:

 • Możesz pobierać muzykę na komputer i synchronizować ją z odtwarzaczem Zune lub telefonem Windows Phone.
 • Używając subskrypcji Xbox Music Pass, można odtwarzać muzykę nieograniczoną liczbę razy.
 • Nie możesz nagrywać muzyki na dyskach CD.

Licencje

Licencje wymagają okresowej aktualizacji, więc pamiętaj, aby łączyć komputer, na którym przechowujesz elementy subskrypcji Xbox Music Pass, ze Sklepem Xbox Music co najmniej raz na dwa tygodnie, aby oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo mogło odświeżyć licencje. Jeśli synchronizujesz chronione utwory z urządzeniem, musisz synchronizować je co jakiś czas, aby odświeżyć też licencje na urządzeniu.

Jeśli licencje wygasną, nie będziesz mieć możliwości słuchania chronionych utworów do czasu przywrócenia praw użytkowania treści multimedialnej. Na przykład jeśli Twoja subskrypcja Xbox Music Pass straci ważność, licencje na elementy subskrypcji Xbox Music Pass wygasną i trzeba będzie je odnowić, aby można było ponownie odtwarzać muzykę przy użyciu subskrypcji Xbox Music Pass.

Więcej informacji dotyczących praw użytkowania treści multimedialnej oraz oprogramowania Zune Muzyka + Wideo

Uwaga Sklep Xbox Music nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

W większości przypadków oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo pobiera prawa użytkowania treści multimedialnej. Jeśli jest to niemożliwe, oprogramowanie informuje o dostępnych opcjach. W takiej sytuacji wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 • Jeśli oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo nie może czegoś zrobić, wyświetla przycisk błędu lub informacji obok chronionego utworu lub filmu wideo. Gdy zostanie wyświetlony jeden z tych przycisków, kliknij go lub umieść na nim wskaźnik myszy, aby uzyskać więcej informacji.
 • Jeśli oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo skieruje Cię do Sklepu Xbox Music, może być konieczne wprowadzenie nazwy konta oraz hasła. W Sklepie Xbox Music może być wymagane zaktualizowanie informacji rozliczeniowych lub zapłata za dodatkowe prawa użytkowania, takiej jak prawo do nagrania utworu na dysku CD.
 • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie masz praw użytkowania treści multimedialnej dla danego utworu, możesz przywrócić te prawa w Sklepie Xbox Music, o ile ten utwór został kupiony w Sklepie Xbox Music lub z niego pobrany, i miałeś/miałaś uprzednio prawa do tego utworu.

Prawa użytkowania zawartości ze Sklepu Xbox Music

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Reguły dotyczące użytkowania kupowanej zawartości

 • Domyślnie chroniona za pomocą technologii DRM zawartość kupowana w Sklepie Xbox Music jest dostarczana z pięcioma licencjami na komputer na subskrybenta oraz nieograniczoną liczbą licencji na synchronizację z urządzeniami. W niektórych przypadkach mogą być dostępne dodatkowe licencje, jeśli użytkownik zużyje wszystkie pięć licencji domyślnych. Aby uzyskać dodatkowe licencje na zawartość, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.
 • Licencja jest używana automatycznie w następujących scenariuszach:

  • Zawartość jest pobierana na komputer i odtwarzana po raz pierwszy.
  • Wprowadzane są znaczące zmiany w sprzęcie komputera.
  • Są resetowane składniki Zarządzania prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media.
 • Użytkownik jest upoważniony do nagrania (skopiowania) kupionej muzyki, która jest chroniona za pomocą technologii DRM, oraz list odtwarzania zawierających kupioną zawartość, która jest chroniona za pomocą technologii DRM, na dysku CD lub DVD wyłącznie do użytku prywatnego (niekomercyjnego). Nie istnieje ograniczenie dotyczące liczby nagrań pojedynczego utworu, ale daną listę odtwarzania można nagrać maksymalnie siedem razy.
 • Uwaga Format MP3 nie obsługuje technologii DRM, więc nie podlega tym ograniczeniom.

 • Wideo z programami telewizyjnymi:
  • Nie mogą być nagrywane na dyskach CD i DVD.
  • Nie zawierają praw do przesyłania między urządzeniami.
  • Nie można ich przesyłać strumieniowo z urządzenia na konsolę Xbox 360.

Reguły użytkowania zawartości uzyskanej w wyniku użycia subskrypcji Xbox Music Pass lub Zune Music Pass

 • Subskrypcja Zune Music Pass umożliwia przesyłanie strumieniowe i pobieranie zawartości oraz synchronizowanie biblioteki z maksymalnie trzema autoryzowanymi komputerami lub urządzeniami.
 • Subskrypcja Xbox Music Pass umożliwia przesyłanie strumieniowe i pobieranie zawartości oraz synchronizowanie biblioteki z maksymalnie czterema autoryzowanymi komputerami lub urządzeniami.
 • Musisz logować się do Sklepu Xbox Music co najmniej raz na 30 dni, aby aktualizować licencje cyfrowe skojarzone z każdym elementem zawartości subskrypcji Music Pass.
 • Po przeniesieniu zawartości subskrypcji Music Pass na urządzenie Zune musisz co najmniej raz na 30 dni podłączyć to urządzenie do autoryzowanego komputera i zalogować się do Sklepu Xbox Music w celu zaktualizowania urządzenia.
 • Zawartość z subskrypcji możesz odtwarzać tylko wtedy, gdy masz subskrypcję Music Pass. Jeśli subskrypcja wygaśnie, nie będziesz mieć możliwości odtwarzania zawartości pobranej uprzednio w ramach subskrypcji Music Pass.
 • Nie możesz nagrywać na dyskach CD zawartości subskrypcji ani list odtwarzania zawierających zawartość subskrypcji Music Pass. Możesz jednak osobno kupić zawartość w Sklepie Xbox Music.
 • Plików MP3 nie można pobierać przy użyciu subskrypcji Xbox Music Pass.

Uwaga Kupiona zawartość nie wygasa, gdy kończy się okres subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki użytkowania usługi Xbox Live (zawiera także warunki użytkowania usługi Zune).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematów omówionych w tym artykule, naciśnij klawisz F1 na klawiaturze, gdy jest uruchomione oprogramowanie Zune, w celu wyświetlania pliku Pomocy oprogramowania Zune.

Często zadawane pytania

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Co to jest DRM?

DRM to skrótowiec od nazwy Digital Rights Management — zarządzanie prawami cyfrowymi. Technologia DRM jest używana przez dostawców zawartości, takich jak sklepy online, do określania sposobu używania i dystrybucji cyfrowych plików muzycznych i wideo. Sklepy online sprzedają i wypożyczają muzykę i wideo chronione za pomocą technologii DRM, dzięki czemu są do nich przypisywane prawa użytkowania treści multimedialnej określające dozwolony sposób używania ich. Oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo, urządzenia Zune oraz Sklep Xbox Music obsługują i używają technologii zarządzania prawami cyfrowymi Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10).

Co to jest chroniony utwór lub film wideo?

Chroniony utwór lub chroniony film wideo to plik, w którym jest używana ochrona za pomocą technologii DRM. Aby móc odtworzyć chroniony utwór lub wideo, trzeba mieć prawa użytkowania treści multimedialnej do tego pliku.

Czy oprogramowanie i urządzenia Zune odtwarzają wszystkie chronione pliki?

Nie. Oprogramowanie i urządzenia Zune odtwarzają tylko te chronione pliki muzyczne, które pochodzą ze Sklepu Xbox Music.

Co to są prawa użytkowania treści multimedialnej?

Prawa użytkowania treści multimedialnej, nazywane także licencjami, to uprawnienia do używania chronionego utworu lub wideo w określony sposób. W prawach użytkowania treści multimedialnej dostawca zawartości może sprecyzować sposób używania nabywanej od niego chronionej zawartości. Na przykład Sklep Xbox Music może udzielić następujących praw użytkowania treści multimedialnej dla zawartości:

 • Prawo odtwarzania: prawo do odtwarzania zawartości na komputerze.
 • Prawo nagrywania: prawo do nagrywania zawartości na dysku CD lub DVD.
 • Prawo synchronizowania: prawo do synchronizowania zawartości z urządzeniem Zune.
 • Prawo wysyłania: prawo do wysyłania zawartości na inne urządzenie Zune.

Przykłady zawartości, która jest chroniona za pomocą technologii DRM, dostępnej w Sklepie Xbox Music

 • Muzyka w formacie WMA
 • Zawartość subskrypcji Xbox Music Pass
 • Wideo z programami telewizyjnymi

Przykłady zawartości, która nie jest chroniona za pomocą technologii DRM, dostępnej w Sklepie Xbox Music

 • Muzyka w formacie MP3
 • Podkasty muzyczne i wideo

Co to jest licencja?

Licencja to inna nazwa praw użytkowania treści multimedialnej. Domyślnie chroniona za pomocą technologii DRM zawartość kupowana w Sklepie Xbox Music jest dostarczana z pięcioma licencjami na komputer oraz nieograniczoną liczbą licencji na synchronizację z urządzeniami. W niektórych przypadkach mogą być dostępne dodatkowe licencje, jeśli użytkownik zużyje wszystkie pięć licencji na komputer. Aby uzyskać dodatkowe licencje na zawartość, należy skontaktować się z pomocą techniczną konsoli Xbox. Licencja jest zużywana automatycznie w następujących scenariuszach:

 • Zawartość jest pobierana na komputer i odtwarzana po raz pierwszy.
 • Na komputerze jest ponownie instalowany system operacyjny.
 • Wprowadzane są znaczące zmiany w sprzęcie komputera.
 • Resetowany jest składnik DRM.

Czy prawa użytkowania treści multimedialnej są przechowywane w pliku muzycznym lub wideo?

Nie. Prawa użytkowania treści multimedialnej są przechowywane na komputerze odrębnie od plików muzycznych i wideo.

W jaki sposób oprogramowanie Zune używa praw użytkowania treści multimedialnej?

Gdy użytkownik próbuje użyć chronionego utworu lub wideo, oprogramowanie Zune sprawdza, czy ma on ważne prawa użytkowania treści multimedialnej dla tego pliku. Jeśli prawa użytkowania treści multimedialnej umożliwiają wykonanie danej akcji, oprogramowanie Zune wykona te akcję.

Jeśli oprogramowanie Zune nie znajdzie ważnych praw użytkowania treści multimedialnej dla pliku lub posiadane prawa nie zezwalają na wykonanie określonej akcji, oprogramowanie Zune nie wykona tej akcji. Zazwyczaj pojawia się wtedy komunikat o błędzie informujący, dlaczego akcja nie została wykonana. Można także przejrzeć właściwości pliku w oprogramowaniu Zune, aby zobaczyć, jakie prawa DRM są przypisane do danej zawartości.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Informacje dotyczące muzyki i filmów wideo chronionych za pomocą technologii DRM w oprogramowaniu Zune i usłudze Xbox Music”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę