Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Błędy podczas odtwarzania w oprogramowaniu Zune muzyki lub filmu wideo chronionego za pomocą technologii DRM

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Zazwyczaj multimedia pobierane z usług online są chronione za pomocą technologii Zarządzanie prawami cyfrowymi (Digital Rights Management, DRM). Chronione multimedia są dostarczane z licencją zawierającą prawa użytkowania treści multimedialnej, która określa, jak można używać danej zawartości. Na przykład prawa użytkowania treści multimedialnej dla utworu muzycznego mogą zezwalać na odtwarzanie utworu na jednym komputerze i synchronizowanie go z pewną liczbą urządzeń, ale mogą uniemożliwiać nagranie go na dysk CD lub odtwarzanie na innym komputerze.

Jeśli podczas odtwarzania multimediów chronionych za pomocą technologii DRM wystąpi błąd, wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań.

Rozwiązania

Komunikat o błędzie: Zawartość nie jest już dostępna w Sklepie Xbox Music

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Komunikat o błędzie „Prawa użytkowania są niedostępne, spróbuj ponownie później” może zostać wyświetlony po wykonaniu następujących czynności:

 • Próba zsynchronizowania zawartości muzycznej pobranej ze Sklepu Xbox Music z odtwarzaczem Zune lub telefonem Windows Phone.
 • Próba pobrania zawartości, która została już pobrana przy użyciu subskrypcji Xbox Music Pass.
 • Próba pobrania kupionej zawartości.

Może to oznaczać, że próbujesz uzyskać dostęp do zawartości muzycznej, która nie jest już dostępna w Sklepie Xbox Music. Dlatego też nie możesz uzyskać dodatkowych praw do pobierania, odtwarzania lub synchronizowania zawartości z komputerem lub urządzeniem.

Inne scenariusze, w których zawartość dostępna uprzednio w Sklepie Xbox Music w ramach subskrypcji Music Pass (lub kupiona) nie jest już dostępna:

 • Masz nowe, przebudowane lub przywrócone urządzenie.
 • System DRM został zresetowany na komputerze.
 • Zawartość została usunięta.

Czynności do wykonania

Jeśli zawartość nie jest już dostępna do pobrania przy użyciu subskrypcji Music Pass, ale jest dostępna do zakupu, musisz kupić zawartość, aby nadal móc z niej korzystać. Jeśli nie chcesz kupić zawartości, najlepiej będzie, jak usuniesz ją z kolekcji, aby zapobiec wyświetlaniu tego błędu podczas każdej próby zsynchronizowania zawartości.

Komunikaty o błędach podczas próby ponownego pobrania lub przywrócenia zawartości ze Sklepu Xbox Music

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Jeśli podczas próby ponownego pobrania lub przywrócenia zawartości ze Sklepu Xbox Music jest wyświetlany jeden z poniższych komunikatów o błędach, być może występuje problem z prawami cyfrowymi:

C00D12EA [oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo]

Wystąpił błąd podczas komunikacji ze Sklepem Xbox Music. Upewnij się, że ustawienia daty i godziny na komputerze nie określają daty wypadającej w przyszłości, a następnie spróbuj ponownie.

Nie możesz ponownie pobrać lub przywrócić utworów w formacie MP3 kupionych uprzednio w Sklepie Xbox Music, nawet jeśli zostały usunięte lub utracone. Ten błąd występuje także wtedy, gdy ustawienia daty i godziny komputera wskazują datę wypadającą w przyszłości.

Uwaga Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich kupionych plików MP3 na dysku CD lub DVD, napędzie flash USB lub zewnętrznym dysku twardym.

Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na komputerze są poprawne. Jeśli nie są, kliknij datę i godzinę na pasku zadań i wprowadź odpowiednie zmiany.

C00D135C [oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo]

Wyczerpano maksymalną liczbę możliwych przywróceń tego elementu.

Osiągnięto maksymalną liczbę pobrań tego elementu.

Oprogramowanie Zune tymczasowo nie może zweryfikować Twoich praw użytkowania treści multimedialnej z powodu błędu komunikacji.

 • Zaczekaj chwilę, a następnie uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, że jesteś zalogowany/zalogowana do oprogramowania Zune, co umożliwi zweryfikowanie Twojego konta Zune.

Sklep Xbox Music jest tymczasowo niedostępny, spróbuj ponownie później.

Próbujesz pobrać coś, co jest niedostępne do pobrania lub w ogóle niedostępne albo usługa Zune jest wyłączona. Przejdź na stronę stanu usługi Xbox Live, aby uzyskać więcej informacji.

Komunikaty o błędach podczas próby odtworzenia utworu z kolekcji Zune

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:

C00D0BBE [oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo]

Nie można odtworzyć

Nie można wykonać tej operacji, ponieważ oprogramowanie Zune nie może zweryfikować praw użytkowania.

Informacje subskrypcji Zune Music Pass wymagają odświeżenia. Zaloguj się na komputerze i wykonaj synchronizację z odtwarzaczem. [telefon Windows Phone]

Nie można odtworzyć tej muzyki, ponieważ wygasła subskrypcja na usługę Zune Music Pass. Aby ją odnowić, przejdź do Marketplace > Muzyka > Słuchaj z Zune Music Pass. [odtwarzacz Zune HD]

Prawa użytkowania tego elementu wygasły. Wykonaj synchronizację z komputerem. [odtwarzacz Zune bez ekranu dotykowego]

Ten problem występuje po pobraniu utworów ze Sklepu Xbox Music przy użyciu subskrypcji Xbox Music Pass (lub Zune Music Pass) i anulowaniu subskrypcji Music Pass. Gdy Twoja subskrypcja Music Pass stanie się nieaktywna, nie będziesz mieć już dostępu do utworów pobranych uprzednio za pomocą subskrypcji Music Pass.

Jeśli chcesz kontynuować odtwarzanie tych utworów, odnów swoją subskrypcję Music Pass:

 1. Przejdź do strony Moje konto i zaloguj się, jeśli zostanie wyświetlony monit. Uwaga Użyj konta Microsoft skojarzonego z Twoją subskrypcją Music Pass.
 2. Na stronie Wybierz członkostwo możesz wybrać opcję zmiany lub anulowania subskrypcji.
  • Aby zmienić subskrypcję Music Pass, wybierz inną subskrypcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Aby anulować subskrypcję Music Pass, kliknij pozycję Anuluj automatyczną płatność
 3. Aby ukończyć wprowadzanie zmian, kliknij pozycję Potwierdź zakup.

Jeśli nie chcesz już odtwarzać tych utworów za pomocą subskrypcji Music Pass, możesz usunąć je z komputera lub urządzenia. Aby uzyskać informacje, jak usunąć utwory i zsynchronizować urządzenia, zobacz:

Inne błędy technologii DRM

Uwaga Sklep Xbox Music nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Jeśli podczas próby odtworzenia zawartości po zalogowaniu się do Sklepu Xbox Music na komputerze jest wyświetlany jeden z poniższych komunikatów o błędach, być może występuje problem z prawami cyfrowymi.

 • Kod błędu C00D12F5: Nie można pobrać. Wystąpił błąd praw użytkowania treści multimedialnej.
 • Składnik Zarządzanie prawami cyfrowymi w systemie Windows jest uszkodzony.
 • System praw do treści multimedialnej na tym komputerze napotkał błąd i wymaga ręcznego zresetowania.
 • Nie można zweryfikować wymaganego składnika Zarządzanie prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media. Może być konieczne ponowne zainstalowanie oprogramowania Zune.
 • Wersja technologii DRM na tym komputerze jest nieaktualna.
 • Kod błędu C00D12F6: Nie można zweryfikować praw użytkowania treści multimedialnej.
 • Kod błędu C00D12F9: Wystąpił błąd praw użytkowania treści multimedialnej.

Jeśli jest wyświetlany jeden z tych komunikatów o błędach, system DRM na komputerze jest uszkodzony i wymaga zresetowania. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Przejdź na stronę Uaktualnienie składników zabezpieczeń.
 3. Na tej stronie kliknij przycisk Uaktualnij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Uwaga Jeśli przycisk Uaktualnij jest nieaktywny, zobacz sekcję Ręczne uaktualnianie składnika zabezpieczeń poniżej.

 5. Spróbuj zalogować się do Sklepu Xbox Music lub ponownie odtworzyć zawartość, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Po wykonaniu tego uaktualnienia spróbuj zalogować się do Sklepu Xbox Music lub ponownie odtworzyć zawartość, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do sekcji Resetowanie technologii DRM poniżej.

Ręczne uaktualnianie składnika zabezpieczeń

 1. Otwórz program Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij wszystkie pola wyboru w oknie, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
 6. W polu Wyszukaj wpisz ciąg *.microsoft.com, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 7. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Poziom niestandardowy.
 8. W obszarze Resetowanie ustawień niestandardowych wybierz opcję Niskie, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij kartę Prywatność.
 11. Kliknij przycisk Witryny.
 12. Na pasku Adres wpisz adres *.microsoft.com, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 15. Spróbuj zalogować się do Sklepu Xbox Music lub ponownie odtworzyć zawartość, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do następnego kroku — Resetowanie technologii DRM.

Resetowanie technologii DRM

Uwaga Nie musisz wykonywać tego kroku, jeśli skorzystanie z powyższych instrukcji uaktualniania ręcznego spowodowało rozwiązanie problemu.

Może być możliwe automatyczne rozwiązanie tego problemu. Kliknij poniższe łącze Rozwiąż ten problem. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj odpowiednie kroki.

Rozwiąż ten problem
Poprawka firmy Microsoft 50765

Uwagi

 • To rozwiązanie może być dostępne tylko w języku angielskim. Jednak automatyczna poprawka działa także w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli nie używasz obecnie komputera, na którym występuje problem, możesz zapisać tę automatyczną poprawkę na napędzie flash USB lub dysku CD. Następnie uruchom ją na komputerze, na którym występuje problem.

Po uruchomieniu poprawki licencje powinny zostać automatycznie odświeżone, co powinno umożliwić odtwarzanie chronionej zawartości.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Błędy podczas odtwarzania w oprogramowaniu Zune muzyki lub filmu wideo chronionego za pomocą technologii DRM”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę