Udostępnij tę stronę

Bezprzewodowe synchronizowanie z oprogramowania Zune

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie muzyki, wideo, obrazów i podkastów przechowywanych w kolekcji z telefonem Windows Phone 7 lub odtwarzaczem Zune. Możliwa jest synchronizacja bezprzewodowa z telefonami Windows Phone 7, odtwarzaczami Zune HD i wszystkimi wcześniejszymi modelami odtwarzaczy Zune — należy tylko pamiętać, aby zainstalować na urządzeniu najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Skonfigurowanie synchronizacji bezprzewodowej zajmuje tylko kilka minut, a po zakończeniu czynności konfiguracyjnych urządzenie automatycznie synchronizuje nową zawartość, gdy tylko zostanie zadokowane (lub podłączone do gniazda zasilania) i będzie znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Rozwiązania

Jak bezprzewodowo synchronizować urządzenie Zune

Potrzebne elementy:

 • Sieć bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11b lub 802.11g.
 • Obsługiwany schemat uwierzytelniania sieci.
 • Nazwa sieci (nazywana także identyfikatorem zestawu usług [Service Set Identifier, SSID]) używanej sieci bezprzewodowej.
 • Klucz sieciowy (nazywany także hasłem) używanej sieci bezprzewodowej.

Aby umożliwić bezprzewodową synchronizacją telefonu Windows Phone 7

 1. Upewnij się, że telefon jest skonfigurowany i połączony z siecią bezprzewodową.
 2. Podłącz telefon do komputera.
 3. Zaloguj się do oprogramowania Zune Muzyka + Wideo, a następnie kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Telefon, Synchronizacja bezprzewodowa.
 4. Kliknij pozycję Konfiguruj synchronizację bezprzewodową.
 5. Gdy oprogramowanie Zune potwierdzi, że telefon jest połączony z siecią bezprzewodową, kliknij pozycję Dalej, a następnie pozycję Gotowe.

Aby umożliwić bezprzewodową synchronizacją odtwarzacza Zune

 1. Podłącz odtwarzacz Zune do komputera.
 2. Zaloguj się do oprogramowania Zune Muzyka + Wideo, a następnie kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Urządzenie, Synchronizacja bezprzewodowa.
 3. Kliknij pozycję Konfiguruj synchronizację bezprzewodową.
 4. Gdy oprogramowanie znajdzie sieć, której używa komputer, wybierz pozycję Tak, użyj tej sieci, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 5. Jeśli jednak chcesz wyszukać inną sieć, kliknij pozycję Nie, wybierz inną sieć. Jeśli sieć, której używasz, nie znajduje się na liście, kliknij pozycję Wyszukaj ponownie.

  Jeśli chcesz ręcznie wprowadzić ustawienia sieci, kliknij pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Automatyczne uruchamianie synchronizacji bezprzewodowej na odtwarzaczu Zune

Po skonfigurowaniu odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7 do synchronizacji bezprzewodowej wystarczy zadokować urządzenie lub podłączyć je do gniazda zasilania. Gdy odtwarzacz Zune będzie połączony przez jedną minutę (lub gdy telefon Windows Phone 7 będzie połączony przez 10 minut), urządzenie rozpocznie synchronizowanie z komputerem. Urządzenie pozostanie połączone bezprzewodowo z komputerem i będzie synchronizować nową zawartość z kolekcji do czasu oddokowania go, odłączenia go od zasilania lub naciśnięcia pozycji Anuluj.

Aby można było automatycznie synchronizować multimedia do urządzenia Zune, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Na odtwarzaczu Zune HD nie można uruchamiać gier ani aplikacji, a przeglądarka musi być zamknięta.
 • Sieć Wi-Fi musi być włączona.
 • Musisz zalogować się za pomocą swojego konta użytkownika systemu Windows na komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Zune. (Komputer może być zablokowany, ale musisz się zalogować). Komputer musi też być połączony z tą samą siecią co urządzenie Zune.
 • Nie można odtwarzać multimediów na odtwarzaczu.
 • Odtwarzacz musi być nieaktywny przez co najmniej minutę.
 • Poziom baterii odtwarzacza musi być równy co najmniej 10 procent i musi trwać jej ładowanie. Jeśli wskaźnik poziomu naładowania baterii ma kolor czerwony, nie jest możliwa automatyczna synchronizacja.

Aby ręcznie rozpocząć synchronizację bezprzewodową na odtwarzaczu Zune

Można ręcznie rozpocząć bezprzewodową synchronizację odtwarzacza Zune, niezależnie od tego, czy jest on podłączony do zasilania. Po zakończeniu ręcznej synchronizacji odtwarzacz zakończy połączenie z siecią bezprzewodową, aby oszczędzać baterie.

 1. Upewnij się, że komputer jest włączony i zalogowano się za pomocą konta użytkownika systemu Windows.
 2. Na odtwarzaczu Zune wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Bezprzewodowe, Synchronizacja, Synchronizuj z komputerem.
 3. Odtwarzacz Zune wyświetli stan procesu synchronizacji.

Uwaga W trakcie synchronizacji bezprzewodowej oprogramowanie Zune otwiera porty 1900 i 2869 na komputerze.

 • Aby potwierdzić, że porty 1900 i 2869 są otwarte w systemie Windows 8
  1. Na ekranie startowym wpisz tekst zapora, kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
  3. Kliknij pozycję Reguły ruchu przychodzącego.
 • Aby potwierdzić, że porty 1900 i 2869 są otwarte w systemie Windows 7 lub Windows Vista
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. W polu wyszukiwania wpisz tekst Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.
  3. Otwórz program zapory i w lewej kolumnie kliknij pozycję Reguły ruchu przychodzącego.

W środkowym okienku przewiń do wpisów Synchronizacja bezprzewodowa Zune i upewnij się, że w kolumnie Włączone dla portów 1900 i 2869 jest wybrana wartość Tak.

Zgodne sieci bezprzewodowe

Urządzenia Zune obsługują bezprzewodowe sieci lokalne (LAN) zgodne z dwoma ogólnymi standardami sieci bezprzewodowych — 802.11b i 802.11g. Odtwarzacze Zune nie obsługują standardu 802.11n.

Podczas konfigurowania synchronizacji bezprzewodowej musisz do urządzenia zastosować schemat uwierzytelniania i szyfrowania używany w sieci bezprzewodowej. Urządzenia Zune obsługują następujące schematy uwierzytelniania:

 • Sieć otwarta bez szyfrowania
 • Szyfrowanie WEP (klucz 64- lub 128-bitowy)
 • WPA-PSK (TKIP)
 • WPA-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (TKIP)

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją bezprzewodową

Jeśli masz problemy z synchronizacją bezprzewodową, możesz wypróbować kilka rozwiązań:

 • Upewnij się, że telefon lub odtwarzacz jest naładowany lub podłączony do źródła zasilania.
 • Przenieś telefon lub odtwarzacz bliżej routera bezprzewodowego, z którym łączy się to urządzenie, aby zwiększyć siłę sygnału.
 • Umieść router bezprzewodowy w centralnej lokalizacji, tak aby zasłaniało go jak najmniej obiektów (takich jak ściany lub inne przedmioty).
 • Odblokuj ekran telefonu lub odtwarzacza, jeśli jest ustawione hasło. Trzeba będzie wprowadzić hasło, aby telefon lub odtwarzacz mógł połączyć się z komputerem.
 • Być może musisz trochę poczekać na zakończenie synchronizowania. Jeśli synchronizujesz odtwarzacz lub telefon po raz pierwszy lub jeśli synchronizujesz dużą ilość danych, proces synchronizacji może trochę potrwać. Synchronizacja bezprzewodowa jest znacząco wolniejsza niż synchronizacja wykonywana za pomocą połączenia przewodowego. W przypadku synchronizacji bezprzewodowej dane są synchronizowane z szybkością do 54 megabajtów (MB) na sekundę. Z kolei podczas synchronizacji zawartości za pomocą połączenia USB 2.0 dane są synchronizowane z szybkością do 480 MB na sekundę.
 • Upewnij się, że nazwa telefonu Windows Phone nie zawiera spacji.
 • Upewnij się, że telefon lub odtwarzacz oraz komputer są połączone z siecią o tym samym identyfikatorze SSID na routerze.
 • Spróbuj użyć innego komputera.

Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nadal występują problemy, spróbuj utworzyć nowy profil użytkownika na komputerze. Następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie Zune, zaloguj się i ponów próbę synchronizacji.

Tworzenie nowego profilu użytkownika na komputerze

W systemie Windows 8:

 1. Otwórz okno Ustawienia komputera, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Użytkownicy.
 2. Kliknij pozycję Dodaj użytkownika.
 3. Podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Jeśli nie masz konta Microsoft, wypełnij formularz, aby utworzyć nowe konto Microsoft. Jeśli masz prawidłowe konto Microsoft, to konto zostanie dodane do komputera.

W systemie Windows Vista lub Windows 7:

 1. Zaloguj się jako Administrator lub użytkownik z poświadczeniami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzanie kontami użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy profil użytkownika.
 5. Wpisz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij typ konta, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

W systemie Windows XP:

 1. Zaloguj się jako Administrator lub użytkownik z poświadczeniami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Konta użytkownika.
 4. W obszarze Wybierz zadanie kliknij pozycję Utwórz nowe konto.
 5. Wpisz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij typ konta, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

Aktualizacja oprogramowania Zune

 1. Uruchom oprogramowanie Zune.
 2. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Oprogramowanie, Ogólne, Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Następnie zaktualizuj oprogramowanie odtwarzacza lub telefonu.
 5. Ponownie uruchom odtwarzacz lub telefon.
 6. Ponownie włącz synchronizację bezprzewodową i sprawdź dwukrotnie, czy ustawienia są poprawne. W tym celu podłącz telefon lub odtwarzacz do komputera, używając kabla synchronizacji USB dostarczonego z urządzeniem. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Synchronizacja bezprzewodowa.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że telefon lub odtwarzacz jest już skonfigurowany do synchronizacji bezprzewodowej, kliknij pozycję Wyłącz synchronizację bezprzewodową, aby wymazać poprzednie ustawienia i zacząć od początku. Jeśli masz odtwarzacz, zobaczysz następujący komunikat:

  Jeśli masz telefon, zobaczysz następujący komunikat:

 1. Następnie kliknij pozycję Konfiguruj synchronizację bezprzewodową i wykonaj odpowiednie kroki na ekranie Potwierdź sieć. Aby zmienić sieć bezprzewodową, z którą łączysz się za pomocą odtwarzacza, wybierz inną sieć bezprzewodową, korzystając z oprogramowania Zune. Na telefonie na ekranie Wi-Fi w ustawieniach telefonu trzeba będzie wybrać inną sieć bezprzewodową, a następnie kliknąć pozycję Odśwież na ekranie Potwierdź sieć w oprogramowaniu Zune.
 2. Zaktualizuj komputer.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj wykonać synchronizację bezprzewodową.

Synchronizacja za pomocą kabla USB

Jeśli nadal masz problemy, spróbuj zsynchronizować odtwarzacz lub telefon, podłączając go do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli po podłączeniu kablem nie można wykonać synchronizacji, może to oznaczać, że wystąpił problem z oprogramowaniem Zune. Aby uzyskać więcej pomocy, wypróbuj rozwiązanie krok po kroku Nie można zsynchronizować z telefonem Windows Phone 7 lub odtwarzaczem Zune.

Komunikaty o błędach synchronizacji

Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach, wypróbuj poniższe rozwiązania.

 • Wyszukiwanie sieci
 • Trwa łączenie z siecią
 • Trwa łączenie z komputerem
 • Kod błędu C00D07C9
 • Kod błędu C00D07CA
 • Kod błędu C00D07CB

Wyszukiwanie sieci

Ten błąd może oznaczać, że nie można odnaleźć sieci bezprzewodowej. Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest podłączony do zasilania.
 • Upewnij się, że urządzenie (komputer lub inne urządzenie), które powinno być podłączone do routera, może komunikować się z routerem. Na przykład spróbuj na komputerze hosta przejść na stronę http://support.xbox.com.
 • Wyłącz i włącz zasilanie routera. W tym celu musisz odłączyć przewód zasilający od routera, poczekać 30 sekund, a następnie z powrotem przyłączyć przewód.
 • Sprawdź, czy dla identyfikatora SSID routera jest ustawiony tryb emisji.
 • Upewnij się, że klucz sieciowy, hasło lub kod dostępu jest prawidłowy.
 • Spróbuj zresetować router do ustawień domyślnych.

Trwa łączenie z siecią

Ten komunikat oznacza, że odtwarzacz nie może połączyć się z siecią. Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Jeśli konfiguracja routera bezprzewodowego umożliwia używanie go tylko przez niektóre urządzenia klienckie na podstawie adresów kontroli dostępu do nośnika (MAC), musisz dodać adres MAC odtwarzacza do listy urządzeń klienckich w routerze. Aby ustalić adres MAC odtwarzacza Zune, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Bezprzewodowe, Informacje. Aby ustalić adres MAC telefonu Windows Phone, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Informacje, Więcej informacji.
 • Upewnij się, że punkt dostępu lub router, z którym się łączysz, jest serwerem DHCP. (Upewnij się też, że serwer DHCP jest włączony).
 • Spróbuj zarezerwować adres IP dla urządzenia w routerze.
 • Spróbuj przypisać statyczny adres IP.
 • W przypadku odtwarzacza Zune spróbuj ręcznie skonfigurować dostęp:
  1. Uruchom oprogramowanie Zune.
  2. Podłącz odtwarzacz Zune do komputera.
  3. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Urządzenie, Synchronizacja bezprzewodowa.
  4. Kliknij pozycję Konfiguruj synchronizację bezprzewodową, a następnie kliknij pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.
  5. Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej.
  6. Wybierz typ sieci.
  7. Kliknij pozycję Dalej.
  8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź klucz sieciowy lub hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij pozycję Zakończ.
 • Jeśli korzystasz z sieci, w której jest używane szyfrowanie WEP, sprawdź, czy działa ona w trybie „WEP Shared” czy „WEP Open”. Upewnij się, że tryb określony w routerze jest taki sam jak tryb skonfigurowany w odtwarzaczu Zune. (Może to wymagać ręcznego określenia ustawień).
 • Jeśli router oferuje tryb „Turbo G”, „G-only” lub „B-only”, spróbuj przestawić go do trybu mieszanego (mixed). Tryb mieszany oznacza połączenie wszystkich trybów, w jakich może działać router.
 • Jeśli router oferuje ustawienie QoS, upewnij się, że jest ono wyłączone.
 • Jeśli szyfrowanie danych w sieci odbywa się w standardzie WPA TKIP+AES lub WPA2 TKIP+AES, spróbuj użyć samej opcji WPA TKIP, WPA AES lub WPA2 AES.

Trwa łączenie z komputerem

Ten błąd może oznaczać, że zapora jest niepoprawnie skonfigurowana. Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Upewnij się, że w Zaporze systemu Windows i wszystkich używanych zaporach innych firm skonfigurowano odpowiednie wyjątki zapory.
  • Dodaj urządzenie Zune do listy wyjątków:
  • W systemach Windows 8 i Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, wpisz tekst zapora w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Zapora systemu Windows z listy Programy.
   2. W systemie Windows 8: Na ekranie startowym zacznij wpisywać tekst zapora, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę, która zostanie wyświetlona na ekranie.

   3. W lewej kolumnie kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows lub Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows, jeśli używasz systemu Windows 8.
   4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

   5. Kliknij lub dotknij pozycję Zezwalaj innemu programowi/aplikacji, która znajduje się w prawym dolnym rogu.
   6. W oknie Dodawanie programu/aplikacji znajdź i zaznacz program Zune, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   7. Zaznacz pozycję Zune, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   8. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać zmiany.

   Windows Vista

   1. Kliknij przycisk Start, wpisz tekst zapora w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Zapora systemu Windows z listy Programy. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   2. Kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   3. Na karcie Wyjątki zaznacz kliknięciem pola wyboru Odnajdowanie sieci i Bezprzewodowe urządzenia przenośne, a następnie kliknij przycisk OK.

   Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Na karcie Wyjątki zaznacz kliknięciem pole wyboru Architektura UPnP w obszarze Programy i usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
   3. Uwaga W przypadku większości zapór innych firm musisz utworzyć wyjątek dla procesu hosta WUDF lub podobnych procesów. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania wyjątków w zaporze lub programie zabezpieczającym innej firmy, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej przez producenta danego programu.

 • Upewnij się, że komputer, z którym chcesz wykonać synchronizację bezprzewodową, jest połączony z routerem, z którego ma korzystać synchronizowane urządzenie. Komputer hosta musi być połączony z routerem za pomocą połączenia bezprzewodowego lub przewodowego, a urządzenie musi być połączone w parę zarówno z komputerem hosta, jak i routerem, z którym jest połączony komputer.
 • Jeśli komputer hosta jest połączony bezprzewodowo, spróbuj połączyć go z routerem za pomocą połączenia przewodowego. Ponownie skonfiguruj synchronizację bezprzewodową, a następnie ponownie spróbuj wykonać synchronizację bezprzewodową.
 • Upewnij się, że router jest skonfigurowany do obsługi powiadomień UPnP i UDP.
 • Jeśli router oferuje ustawienie QoS, wyłącz je, a następnie ponownie spróbuj wykonać synchronizację bezprzewodową.
 • Sprawdź, czy są uruchomione wymagane usługi. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 • W systemach Windows 8 i Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. W systemie Windows 8: Na ekranie startowym zacznij wpisywać tekst services.msc, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę Usługi, która zostanie wyświetlona na ekranie.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  3. W kolumnie Nazwa znajdź wymienione poniżej usługi i sprawdź, czy w kolumnie Typ uruchomienia jest dla nich wyświetlana wartość Automatyczny. Sprawdź też, czy w kolumnie Stan usługi jest wyświetlona wartość Uruchomiona.
   • Odnajdywanie SSDP
   • Host urządzenia UPnP
   • Usługa konfiguracji bezprzewodowej Zune

   Uwaga Jeśli w kolumnie Typ uruchomienia nie jest wyświetlana wartość Automatyczny, kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W menu Typ uruchomienia wybierz polecenie Automatyczny, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz też spróbować ponownie uruchomić usługę, o ile będzie to możliwe. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.

  4. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć okno Usługi.

  Windows Vista

  1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. W kolumnie Nazwa znajdź wymienione poniżej usługi i sprawdź, czy w kolumnie Typ uruchomienia jest dla nich wyświetlana wartość Automatyczny. Sprawdź też, czy w kolumnie Stan usługi jest wyświetlona wartość Uruchomiona.
   • Odnajdywanie SSDP
   • Host urządzenia UPnP
   • Usługa konfiguracji bezprzewodowej Zune
   • Uwaga Jeśli w kolumnie Typ uruchomienia nie jest wyświetlana wartość Automatyczny, kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W menu Typ uruchomienia wybierz polecenie Automatyczny, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz też spróbować ponownie uruchomić usługę, o ile będzie to możliwe. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.

  3. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć okno Usługi.

  Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. W kolumnie Nazwa znajdź wymienione poniżej usługi i sprawdź, czy w kolumnie Typ uruchomienia jest dla nich wyświetlana wartość Automatyczny. Sprawdź też, czy w kolumnie Stan usługi jest wyświetlona wartość Uruchomiona.
   • Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play
   • Moduł wyliczający magistrali Zune
   • Usługa konfiguracji bezprzewodowej Zune

   Uwaga Jeśli w kolumnie Typ uruchomienia nie jest wyświetlana wartość Automatyczny, kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W menu Typ uruchomienia wybierz polecenie Automatyczny, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz też spróbować ponownie uruchomić usługę, o ile będzie to możliwe. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.

  3. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć okno Usługi.

Kod błędu C00D07C9

Ten błąd oznacza, że prawdopodobnie łączysz się z siecią publiczną.

Ten błąd może wystąpić, gdy komputer, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Zune, jest połączony z lokalizacją w sieci publicznej. Lokalizacja w sieci publicznej blokuje możliwość uruchamiania pewnych programów i usług w celu ochrony komputera przed nieautoryzowanym dostępem, gdy jest on połączony z siecią w miejscu publicznym. Jeśli łączysz się z siecią publiczną, a Zapora systemu Windows jest włączona, niektóre programy lub usługi mogą monitować o zezwolenie na komunikację za pośrednictwem zapory, ponieważ jest to niezbędne do ich poprawnego działania.

Jeśli komputer jest połączony z siecią publiczną, to zachowanie jest normalne i należy zezwolić programowi Zune oraz Usłudze konfiguracji bezprzewodowej Zune na komunikowanie się za pośrednictwem zapory. Jeśli komputer jest połączony z siecią w pracy lub w domu (albo z inną siecią, którą uznajesz za zaufaną), wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz tekst Centrum sieci i udostępniania w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W systemie Windows 8: Na ekranie startowym zacznij wpisywać tekst Centrum sieci i udostępniania, wybierz pozycję Ustawienia na pasku Wyszukaj, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę, która zostanie wyświetlona na ekranie.

 3. Kliknij pozycję Sieć publiczna, a następnie kliknij pozycję Sieć firmowa lub Sieć domowa.

Jeśli używasz odtwarzacza Zune, spróbuj skonfigurować go ręcznie. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom oprogramowanie Zune.
 2. Podłącz odtwarzacz Zune do komputera.
 3. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Urządzenie, Synchronizacja bezprzewodowa.
 4. Kliknij pozycję Konfiguruj synchronizację bezprzewodową, a następnie kliknij pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.
 5. Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSIS).
 6. Wybierz typ sieci.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź klucz sieciowy lub hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.
 10. Uwaga Upewnij się, że podczas konfigurowania odtwarzacza Zune do synchronizacji bezprzewodowej w oprogramowaniu Zune wpisano poprawny identyfikator SSID oraz hasło.

Kod błędu C00D07CA lub C00D07CB

Ten błąd oznacza, że musisz nawiązać połączenie z serwerem DHCP. Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Upewnij się, że punkt dostępu lub router, z którym się łączysz, jest serwerem DHCP. (Upewnij się też, że serwer DHCP jest włączony).
 • Spróbuj zarezerwować w routerze adres IP dla urządzenia Zune.
 • Jeśli używasz dwóch routerów, upewnij się, że router, z którym próbujesz nawiązać połączenie, jest serwerem DHCP.
 • Tylko w przypadku komunikatu o błędzie C00D07CB: Jeśli używasz szyfrowania WPA lub WPA2 i używasz 63-znakowego klucza sieciowego, spróbuj użyć krótszego klucza.

Często zadawane pytania

Czy jeśli włączę synchronizację bezprzewodową, nadal będę mieć możliwość synchronizowania za pomocą złącza USB?

Tak, nadal możesz używać kabla USB do synchronizowania multimediów, gdy będzie to konieczne. Ta możliwość jest przydatna w przypadku synchronizowania dużej ilości multimediów lub dużych plików albo w sytuacji, gdy się spieszysz i potrzebujesz dużej szybkości oferowanej przez połączenie USB.

Czy podczas synchronizacji bezprzewodowej są automatycznie synchronizowane wszystkie elementy, w tym utwory muzyczne, listy odtwarzania, pliki wideo i podkasty?

Tak, podczas synchronizacji bezprzewodowej będą przesyłane do urządzenia obsługującego oprogramowanie Zune te same elementy, które zostałyby przesłane podczas synchronizacji za pomocą kabla USB. Elementy, które są synchronizowane, zależą od preferencji synchronizacji określonych w oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo.

Pliki wideo w Twojej kolekcji mogą wymagać konwersji na inny format lub niższą szybkość transmisji bitów. Jeśli ręcznie wykonujesz synchronizację bezprzewodową z urządzenia (gdy nie jest ono zadokowane ani podłączone do zasilania), te pliki wideo nie zostaną zsynchronizowane przed konwersją. Po zakończeniu konwersji będzie można ponownie wykonać ręczną synchronizację, aby przenieść je na urządzenie.

Jeśli urządzenie jest zadokowane lub podłączone go ściennego gniazdka prądu przemiennego, ciągle synchronizuje nową zawartość, dopóki ma połączenie z komputerem.

Jak często moje urządzenie jest synchronizowane, gdy jest zadokowane lub podłączone do gniazdka zasilania?

Urządzenie pozostaje połączone bezprzewodowo z komputerem domowym i synchronizuje całą nową zawartość widoczną w kolekcji, dopóki jest zadokowane lub podłączone do gniazdka ściennego, komputer jest włączony, a oprogramowanie Zune jest uruchomione.

Jeśli jednak ręcznie wykonujesz synchronizację z urządzenia (gdy nie jest ono zadokowane ani podłączone do zasilania), urządzenie kończy połączenie z siecią bezprzewodową zaraz po zakończeniu synchronizacji, co ma na celu oszczędzanie baterii.

Z jakiej odległości mogę synchronizować bezprzewodowo moje urządzenie?

Zakres synchronizacji bezprzewodowej różni się w zależności od ewentualnych barier blokujących sygnał między punktem dostępu a urządzeniem. Elementy typu ściana, urządzenie domowe czy człowiek, mogą zmniejszyć efektywny zakres. Ogólnie odtwarzacze Zune oferują zakres synchronizacji do 30 metrów (98 stóp).

Czy mogę używać funkcji synchronizacji bezprzewodowej za pomocą publicznego połączenia Wi-Fi?

Nie. Funkcja synchronizacji bezprzewodowej łączy urządzenie z komputerem w jedną sieć. Jeśli przeniesiesz komputer lub urządzenie do innej sieci, trzeba będzie ponownie skonfigurować ustawienia synchronizacji bezprzewodowej.

Z iloma komputerami mogę bezprzewodowo synchronizować moje urządzenie?

Urządzenie można skonfigurować do synchronizacji bezprzewodowej z jednym komputerem w jednej bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN).

Jak szybka jest synchronizacja bezprzewodowa?

Szybkość synchronizacji jest zależna od jakości połączenia bezprzewodowego i siły sygnału. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenia sieci bezprzewodowych powodują, że synchronizacja bezprzewodowa jest wolniejsza niż synchronizacja za pomocą kabla USB. Podczas pierwszej synchronizacji mającej na celu przeniesienie na urządzenie zawartości z kolekcji użycie kabla USB jest sensowną opcją. Następnie można wygodnie aktualizować urządzenie, korzystając z funkcji synchronizacji bezprzewodowej.

Co się stanie, jeśli podłączę moje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB podczas synchronizacji bezprzewodowej?

Jeśli podłączysz urządzenie do komputera podczas synchronizacji bezprzewodowej, urządzenie porzuci połączenie bezprzewodowe i zatrzyma synchronizację.

Co to jest identyfikator SSID?

Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier, SSID) to nazwa bezprzewodowej sieci LAN. W sieci otwartej identyfikator SSID jest emitowany do wszystkich urządzeń bezprzewodowych znajdujących się w zakresie bezprzewodowego punktu dostępu. W zamkniętej sieci bezprzewodowej identyfikator SSID nie jest emitowany, a użytkownicy muszą znać identyfikator SSID, aby uzyskać dostęp do sieci.

W jednej lokalizacji może być dostępnych wiele identyfikatorów SSID, ale w danej chwili urządzenie może mieć połączenie tylko z jednym z nich.

Co to jest tryb infrastruktury?

W trybie infrastruktury punkt dostępu (na przykład router) mający identyfikator SSID tworzy sieć wirtualną, w której klienci (na przykład urządzenia i komputery obsługujące oprogramowanie Zune) mogą komunikować się ze sobą wyłącznie za pośrednictwem punktu dostępu (nie mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą). W ten sposób zazwyczaj są konfigurowane domowe routery bezprzewodowe.

Jakiego typu uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej używa urządzenie obsługujące oprogramowanie Zune?

Urządzenia obsługujące oprogramowanie Zune mogą używać następujących schematów uwierzytelniania:

 • Sieć otwarta bez szyfrowania
 • Szyfrowanie WEP (klucz 64- lub 128-bitowy)
 • WPA-PSK (TKIP)
 • WPA-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (TKIP)

Jakie opcje typu uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej są dostępne w sieciach z szyfrowaniem WEP?

W zaawansowanych ustawieniach synchronizacji bezprzewodowej można wybrać opcję Uwierzytelnianie otwarte przy użyciu klucza WEP lub Uwierzytelnianie współużytkowane przy użyciu klucza WEP. Uwierzytelnianie otwarte to najpopularniejsze zastosowanie szyfrowania WEP.

Co to jest indeks klucza?

Niektóre routery przechowują do czterech różnych kluczy WEP. Te klucze mają indeksy od 1 do 4. W danej chwili może być aktywny tylko jeden klucz, który jest wybierany w ustawieniach routera. Jeśli w danej sieci bezprzewodowej jest używane indeksowanie kluczy, musisz użyć indeksu klucza 1, aby pomyślnie połączyć urządzenie z siecią bezprzewodową.

Czy mogę skonfigurować moje urządzenie do używania statycznego adresu IP podczas synchronizacji bezprzewodowej?

Nie. Funkcja synchronizacji bezprzewodowej oprogramowania Zune obsługuje tylko adresy IP przypisane przez serwer DHCP. Urządzenie uzyskuje adres IP dynamicznie z serwera DHCP (zazwyczaj jest to router bezprzewodowy) za każdym razem, gdy nawiąże połączenie.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Bezprzewodowe synchronizowanie z oprogramowania Zune”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę