Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z muzyką i filmami wideo chronionymi za pomocą technologii DRM w oprogramowaniu Zune i usłudze Xbox Music

Uwaga 15 listopada 2015 roku usługa Zune została wyłączona. Może to powodować błędy podczas próby streamowania lub pobierania zawartości albo aktualizacji usługi.

Omówienie

Zazwyczaj multimedia pobierane z usług online są chronione za pomocą technologii Zarządzanie prawami cyfrowymi (Digital Rights Management, DRM). Chronione multimedia są dostarczane z licencją zawierającą prawa użytkowania treści multimedialnej, która określa, jak można używać danej zawartości. Na przykład prawa użytkowania treści multimedialnej dla utworu muzycznego mogą zezwalać na odtwarzanie utworu na jednym komputerze i synchronizowanie go z pewną liczbą urządzeń, ale mogą uniemożliwiać nagranie go na dysk CD lub odtwarzanie na innym komputerze.

Rozwiązania

Rozwiązywanie problemów z prawami cyfrowymi

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

W tej sekcji opisano różne sposoby rozwiązywania problemów z prawami cyfrowymi i plikami multimedialnymi, które nie są odtwarzane poprawnie.

Jeśli masz urządzenie Zune HD

Zaktualizuj licencje na zawartość, używając połączenia bezprzewodowego:

 1. W menu głównym wybierz kolejno pozycje Settings (Ustawienia), Wireless (Sieć bezprzewodowa), Networks (Sieci). Jeśli zostanie wyświetlony monit o włączenie sieci bezprzewodowej, wybierz pozycję Yes (Tak). Odtwarzacz Zune HD automatycznie wyszuka dostępne sieci.
 2. Wybierz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie. W razie potrzeby wprowadź hasło sieci.
 3. W menu głównym odtwarzacza Zune HD naciśnij kolejno pozycje Settings (Ustawienia), Wireless (Sieć bezprzewodowa), Sync (Synchronizuj).
 4. Naciśnij pozycję Licenses (Licencje), aby odświeżyć licencje na zawartość przechowywaną na odtwarzaczu.

Jeśli wykonanie tego kroku nie spowodowało rozwiązania problemu, zobacz sekcję Wymazywanie zawartości odtwarzacza i ponowna synchronizacja poniżej.

Jeśli masz subskrypcję Xbox Music Pass i odtwarzacz inny niż Zune HD

Jeśli masz subskrypcję Xbox Music Pass i odtwarzacz inny niż Zune HD, odśwież prawa użytkowania treści multimedialnej:

 1. Otwórz oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo na komputerze i zaloguj się.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Konto.
 3. Zaktualizuj subskrypcję Xbox Music Pass, wykonując instrukcje zamieszczone na stronie Konto.
 4. Podłącz odtwarzacz do komputera, aby odświeżyć prawa użytkowania treści multimedialnej.

Jeśli wykonanie tego kroku nie spowodowało rozwiązania problemu, przejdź do sekcji Wymazywanie zawartości odtwarzacza i ponowna synchronizacja poniżej. Jeśli to możliwe, przed wykonaniem poniższych kroków zsynchronizuj odtwarzacz Zune z oprogramowaniem Zune Muzyka + Wideo na swoim komputerze, aby wykonać kopię zapasową zawartości ze Sklepu Xbox Music lub innej zawartości przechowywanej na odtwarzaczu.

Aby uzyskać informacje dotyczące synchronizowania zawartości odtwarzacza i wykonywania jej kopii zapasowej, zobacz:

Jeśli nie masz subskrypcji Xbox Music Pass

Jeśli nie masz subskrypcji Xbox Music Pass, musisz usunąć plik multimedialny powodujący błąd praw cyfrowych, a następnie ponownie zsynchronizować go ręcznie.

 1. Podłącz odtwarzacz Zune do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Urządzenie, a następnie kliknij kategorię (taką jak Muzyka), aby znaleźć plik multimedialny.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik powodujący błąd praw cyfrowych, a następnie wybierz polecenie Usuń z <nazwa odtwarzacza>.

  Element został usunięty z odtwarzacza, ale pozostał w kolekcji. Oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo nie zsynchronizuje go automatycznie z odtwarzaczem, więc musisz zsynchronizować go ręcznie, aby ponownie używać go na odtwarzaczu.

 1. Przeciągnij plik na ikonę odtwarzacza, aby go zsynchronizować.

Jeśli podczas próby odtworzenia tego pliku nadal jest wyświetlany komunikat o błędzie praw do multimediów, wykonaj następną procedurę, aby usunąć całą zawartość odtwarzacza, a następnie ponownie zsynchronizować go z kolekcją.

Wymazywanie zawartości odtwarzacza i ponowna synchronizacja

Ten krok należy wykonać tylko w ostateczności. Aby wymazać całą zawartość odtwarzacza i zsynchronizować go ponownie:

 1. Uruchom oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo na komputerze.
 2. Podłącz odtwarzacz do komputera, używając kabla synchronizacji USB dostarczonego z odtwarzaczem.
 3. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Urządzenie, Opcje synchronizacji. Kliknij pozycję Wymaż całą zawartość.
 1. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru wymazania całej zawartości odtwarzacza, kliknij przycisk Tak.
 2. Teraz, po wymazaniu całej zawartości odtwarzacza, ponownie zsynchronizuj z nim swoją zawartość. Jeśli masz dużo zawartości do zsynchronizowania, możesz odłączyć odtwarzacz po zsynchronizowaniu kilku plików, aby upewnić się, że znajdują się one na odtwarzaczu. Po potwierdzeniu, że synchronizacja działa poprawnie, ponownie podłącz odtwarzacz i kontynuuj synchronizowanie swojej kolekcji.

Rozwiązywanie problemów z plikami multimedialnymi na telefonie Windows Phone 7

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Jeśli na telefonie jest wyświetlany komunikat o błędzie praw cyfrowych, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

 • Jeśli masz subskrypcję Xbox Music Pass, odśwież prawa użytkowania treści multimedialnej:
  1. Otwórz oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo na komputerze i zaloguj się.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Konto.
  3. Zaktualizuj subskrypcję Xbox Music Pass, wykonując instrukcje zamieszczone na stronie Konto.
  4. Podłącz telefon do komputera, aby odświeżyć prawa użytkowania treści multimedialnej.
 • Jeśli nie masz subskrypcji Xbox Music Pass, usuń plik multimedialny i zsynchronizuj go ręcznie:
  1. Podłącz telefon do komputera.
  2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Telefon, a następnie kliknij kategorię (taką jak Muzyka), aby znaleźć plik multimedialny. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik powodujący błąd praw cyfrowych, a następnie wybierz polecenie Usuń z <nazwa telefonu>.

   Element został usunięty z telefonu, ale pozostał w kolekcji. Oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo nie zsynchronizuje go automatycznie z telefonem, więc musisz zsynchronizować go ręcznie, aby ponownie używać go na telefonie.

  1. Przeciągnij i upuść plik na ikonę telefonu, aby go zsynchronizować.

Przywracanie zawartości chronionej za pomocą technologii DRM w oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo

Uwaga Subskrypcja Music Pass i Sklep Xbox Music nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Za pomocą funkcji przywracania w oprogramowaniu Zune można przywrócić zakupioną zawartość, która jest chroniona za pomocą technologii Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM), taką jak pliki w formacie Windows Media Audio (WMA) i zawartość z subskrypcji. Jeśli zawartość nie jest pobierana po dokonaniu zakupu w Sklepie Xbox Music lub jest wyświetlany komunikat o błędzie wskazujący problem z prawami użytkowania, możesz użyć tej funkcji, aby odświeżyć swoje licencje. Funkcja przywracania pomaga ponownie pobrać zawartość ze Sklepu Xbox Music bez ponoszenia kolejnej opłaty za transakcję.

Aby użyć funkcji przywracania, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz oprogramowanie Zune na komputerze i zaloguj się, używając konta Microsoft.
 2. Wykonaj odpowiednie opisane poniżej kroki.
 3. Przywracanie kupionej zawartości

  1. Kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu.
  2. Kliknij pozycję Konto w lewym górnym rogu.
  3. W lewej kolumnie kliknij pozycję Historia zakupów.
  4. Aby zlokalizować zawartość do przywrócenia, kliknij jedną z następujących pozycji:
   • Utwory
   • Filmy
   • Programy telewizyjne
   • Filmy wideo
  5. Przejrzyj listę zawartości i kliknij przycisk Przywróć wszystko albo kliknij przycisk Pobierz obok każdego pliku multimedialnego, który chcesz przywrócić.

  Przywracanie wypożyczonej zawartości lub zawartości subskrypcji Xbox Music Pass

  1. Kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu.
  2. Kliknij pozycję Konto w lewym górnym rogu.
  3. Kliknij pozycję Historia wypożyczeń lub Historia subskrypcji.
  4. Przejrzyj listę zawartości i kliknij przycisk Przywróć wszystko albo kliknij przycisk Pobierz obok każdego pliku multimedialnego, który chcesz przywrócić.
  5. Uwaga Użycie opcji Przywróć wszystko w celu przywrócenia całej kupionej zawartości spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas próby ponownego pobrania zawartości, która nie jest chroniona za pomocą technologii DRM, takiej jak pliki MP3. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu, zobacz Błędy podczas odtwarzania w oprogramowaniu Zune muzyki lub filmu wideo chronionego za pomocą technologii DRM.

 4. Wyświetl swoją kolekcję, aby potwierdzić, że zawartość została dodana pomyślnie.
 5. Uwaga Pobierana zawartość może nie być od razu dostępna w kolekcji. Część zawartości może być przez pewien czas pobierana w tle.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z muzyką i filmami wideo chronionymi za pomocą technologii DRM w oprogramowaniu Zune i usłudze Xbox Music”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę