Podczas logowania do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe.”

Podczas logowania się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie.

Może to oznaczać, że zostało zmienione hasło lub nazwa użytkownika skojarzona z Twoim kontem Microsoft albo że wprowadzono niepoprawne hasło.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że możesz zalogować się do swojego konta Microsoft w trybie online

Zaloguj się w trybie online do swojego konta Microsoft. Jeśli nie możesz, sprawdź, czy adres e-mail i hasło zostały poprawnie wpisane. Jeśli nie masz pewności, jakiego adresu e-mail używasz do logowania się do swojego konta Microsoft, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że adres e-mail, którego używasz do logowania się, jest skojarzony z Twoim tagiem gracza.

W obecnych czasach często zdarza się, że ktoś ma kilka adresów e-mail i nie pamięta, którego z nich używa w celu uzyskiwania dostępu do określonych kont online. Sprawdź, czy używasz adresu e-mail dołączonego do swojego tagu gracza, logując się u góry dowolnej strony w witrynie Xbox.com, takiej jak ta strona. Jeśli w prawym górnym rogu strony zostanie wyświetlony Twój tag gracza, będzie to oznaczać, że używasz prawidłowego adresu e-mail. Jeśli nie, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą konta.

Rozwiązanie 3: Usuń i ponownie pobierz swój profil

Być może Twój profil jest uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, usuń profil przechowywany na konsoli Xbox 360, wyczyść pamięć podręczną systemu, a następnie ponownie pobierz profil.

Krok 1: Usuń uszkodzony profil

 1. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 4. Wybierz pozycję Profile gracza.
 5. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.

Krok 2: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Aby wyczyścić pamięć podręczną systemu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa lub Pamięć.
 4. Wyróżnij dowolne urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze. (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz, ponieważ pamięć podręczna zostanie wyczyszczona dla wszystkich urządzeń pamięci masowej).
 5. Wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
 6. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.
 7. Uruchom ponownie konsolę.

Krok 3: Pobierz ponownie swój profil Xbox Live

Aby zapoznać się z instrukcjami ponownego pobierania profilu Xbox Live, przejdź do artykułu Pobieranie profilu Xbox Live na inną konsolę Xbox 360 lub jego ponowne pobieranie.

Rozwiązanie 4: Jeśli włączono weryfikację dwuetapową, użyj hasła aplikacji, aby zalogować się do konsoli

Jeśli włączono weryfikację dwuetapową, ten błąd może występować, ponieważ musisz logować się za pomocą hasła aplikacji.

Aby sprawdzić, czy jest włączona weryfikacja dwuetapowa, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W obszarze Zabezpieczenia i ochrona prywatności wybierz pozycję Więcej ustawień zabezpieczeń.
 3. W obszarze Weryfikacja dwuetapowa wykonaj jedną z następujących czynności:
  Włącz weryfikację dwuetapową:
  1. Wybierz pozycję Włącz weryfikację dwuetapową.
  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

  Wyłącz weryfikację dwuetapową:

  1. Wybierz pozycję Wyłącz weryfikację dwuetapową.
  2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest włączona i nie chcesz tego zmieniać, musisz utworzyć hasło aplikacji i logować się za jego pomocą na konsoli Xbox 360. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
 2. W obszarze Więcej ustawień zabezpieczeń przewiń w dół do pozycji Hasła aplikacji.
 3. Wybierz pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji.
  Nowe hasło aplikacji zostanie wygenerowane i wyświetlone na ekranie.
 4. Gdy na konsoli Xbox zostanie wyświetlony monit o podanie hasła do konta Microsoft, wprowadź hasło aplikacji utworzone w trybie online.

Rozwiązanie 5: Jeśli jako konta Microsoft używasz konta e-mail innej firmy, upewnij się, że używasz poprawnego hasła

W celu utworzenia konta Microsoft możesz użyć dowolnego konta e-mail. Jeśli używasz konta e-mail innej firmy (takiego jak Gmail lub Yahoo), być może Twoje hasło do konta Microsoft jest inne niż hasło, którego używasz w celu uzyskiwania dostępu do swojej poczty e-mail. Jeśli możesz uzyskać dostęp do poczty e-mail Gmail lub Yahoo, ale nie możesz za pomocą tego samego hasła uzyskać dostępu do swojego konta Microsoft, prawdopodobnie używasz innego hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Microsoft, musisz zresetować swoje hasło do konta Microsoft.

Rozwiązanie 6: Spróbuj wyczyścić i ponownie wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło

Gdy jest wyświetlany monit o zalogowanie się na konsoli, hasło może być automatycznie wpisywane w polu Hasło. Jeśli tak się dzieje, wyczyść znaki widoczne w polu Hasło, a następnie wprowadź poprawne hasło.

Jeśli po wypróbowaniu tych rozwiązań problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas logowania do usługi Xbox Live na konsoli Xbox 360 występuje błąd „Wprowadzony adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe.””, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?