Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Zawieszenia kont Xbox Live i blokady konsol

Blokowanie i zawieszanie konsoli

 • Aby dowiedzieć się, jakie postępowanie może skutkować zawieszeniem lub blokadą konsoli, zobacz Kodeks postępowania w usłudze Xbox Live.

  Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące zawieszenia lub blokady konsoli, rozpocznij nowy wątek na forum „My Live account was suspended” (Moje konto Xbox Live zostało zawieszone).

 • Zespół ds. egzekwowania zasad korzystania z usługi Xbox Live nie dysponuje możliwościami rozstrzygania zawieszeń i wykluczeń dotyczących gier. W przypadku utraty uprawnień związanych z określoną grą skontaktuj się z producentem gry, aby uzyskać pomoc:

  Halo 4 or Halo: Reach

  Call of Duty

 • Skargi są codziennie przeglądane i w przypadku potwierdzenia zarzutów postawionych graczom są wobec nich podejmowane odpowiednie kroki.
 • Kary za naruszenie Warunków użytkowania i Kodeksu postępowania zależą od natury przewinienia.
 • Mniejsze przewinienia mogą skutkować czasowym zawieszeniem komunikacji lub usługi albo wymuszoną zmianą tagu gracza.
 • Większe przewinienia mogą skutkować zresetowaniem wyniku gracza, trwałym zawieszeniem konta albo wykluczeniem konsoli.

Zawieszenia komunikacji

Zawieszenia komunikacji są stosowane w przypadku nieodpowiedniego zachowania podczas komunikacji w usłudze Xbox Live. Zawieszenie powoduje zablokowanie dostępu tagu gracza do wszystkich funkcji komunikacji w usłudze Xbox Live, takich jak wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, wiadomości wideo, rozmowa w czasie gry i rozmowa w ramach grupy.

Czas trwania zawieszenia zależy od wagi przewinienia. Zawieszenie tymczasowe zazwyczaj kończy się w przybliżeniu o tej samej godzinie dnia, o której zostało zastosowane.

Sposób powiadamiania

Komunikat zawierający datę zakończenia zawieszenia jest wyświetlany podczas logowania się gracza do usługi Xbox Live przy użyciu zawieszonego tagu gracza.

Odpowiednia wiadomość e-mail jest wysyłana na adres skojarzony z kontem Xbox Live gracza. Zawieszenie zazwyczaj kończy się w przybliżeniu o tej samej godzinie, o której zostało zastosowane, a nie na początku dnia kalendarzowego, więc może się ono zakończyć dopiero pod koniec dnia określonego w komunikacie o zawieszeniu.

Zawieszenie usługi

Zawieszenia usługi są stosowane w przypadku naruszenia zasad gry lub zasad korzystania z systemu. Oto przykłady niewłaściwego postępowania:

Nieodpowiednie zachowanie podczas gry (np. oszukiwanie).

Próby manipulowania usługami Xbox Live poprzez zakłócanie działania sieci, naruszenie zasad przesyłania opinii, naruszenie zasad składania skarg lub inne naruszenie zasad korzystania z systemu.

Zawieszenie usługi powoduje całkowite zablokowanie możliwości zalogowania się gracza do usługi Xbox Live. Czas trwania zawieszenia zależy od częstotliwości i wagi przewinień. Zawieszenie tymczasowe zazwyczaj kończy się w przybliżeniu o tej samej godzinie dnia, o której zostało zastosowane.

Sposób powiadamiania

Komunikat zawierający datę zakończenia zawieszenia jest wyświetlany podczas logowania się gracza do usługi Xbox Live przy użyciu zawieszonego tagu gracza.

Odpowiednia wiadomość e-mail jest wysyłana na adres skojarzony z kontem Xbox Live gracza.

Wymuszona zmiana tagu gracza

W przypadku nałożenia kary w postaci wymuszonej zmiany tagu gracza (zmiany nazwy) gracz jest monitowany o wybranie nowego tagu gracza przy następnej próbie zalogowania się do usługi Xbox Live. Tego kroku nie można pominąć. Gracz musi wybrać nowy tag gracza, aby mógł się zalogować.

Kara w postaci wymuszonej zmiany tagu gracza jest nakładana w przypadku, gdy zespół ds. egzekwowania zasad korzystania z usługi Xbox Live stwierdzi, że tag gracza jest nieodpowiedni. Nieodpowiednie tagi to takie, które przypominają (wizualnie lub fonetycznie), reprezentują, sugerują lub skracają:

 • Nieprzyzwoite słowa lub wyrażenia.
 • Tematy lub zawartość o zabarwieniu seksualnym.
 • Wypowiedzi szerzące nienawiść (w tym obelgi o charakterze rasowym, etnicznym lub religijnym).
 • Narkotyki i substancje kontrolowane.
 • Niedozwolone działania.

Wykluczanie konsoli

W przypadku jednego lub wielu naruszeń Warunków użytkowania usługi Xbox Live konsolom Xbox można na stałe uniemożliwić połączenie z usługą Xbox Live. Powody zastosowania takiej kary mogą być następujące (lecz nie ograniczają się do nich):

 • Manipulowanie przy konsoli: fizyczne otwarcie konsoli Xbox i zmodyfikowanie jej w celu korzystania z niedozwolonego oprogramowania.
 • Oszustwa w trybie online: próby socjotechnicznego zmanipulowania użytkowników, przejęcia kont Xbox Live lub innych oszustw.
 • Uporczywe naruszanie zasad: wiele działań podejmowanych w stosunku do kont na konsoli, mających na celu przerwanie działania usługi lub wywarcia wpływu na użytkowników.

Pomoc techniczna usługi Xbox Live nie może cofnąć zawieszenia konsoli w usłudze Xbox Live. Zawieszenia konsoli w usłudze Xbox Live mogą również obejmować trwałe zawieszenia kont Xbox Live.

Resetowanie wyniku gracza

Wynik gracza skojarzony z kontem Xbox Live gracza jest korygowany, gdy gracz zdobywa osiągnięcia poprzez unikanie gry i używanie narzędzi zewnętrznych. Zespół usługi Xbox Live stara się chronić usługę przed zachowaniami tego typu, ponieważ naruszają one Warunki użytkowania usługi Xbox Live. W przypadku wykrycia niewłaściwego działania związanego z osiągnięciem lub wynikiem gracza usługa Xbox Live modyfikuje wyniki graczy, którzy spełniają konkretne i zautomatyzowane kryteria.

Gracz korzystający z usługi Xbox Live, który uzyska swój wynik gracza w niewłaściwy sposób, podlega następującym karom:

 • Jego wynik gracza jest zerowany.
 • Nie może odzyskać żadnych wcześniej zdobytych osiągnięć.
 • Zostaje oznaczony jako „oszust”.

Gracze oszukujący, zidentyfikowani przez określone kryteria, zaczynają grę od wyniku gracza równego zero, ale nadal mogą zdobywać osiągnięcia w przyszłych grach. Innymi słowy dostają oni jeszcze jedną szansę zdobycia osiągnięć w uczciwy sposób. Korekta pierwotnego wyniku gracza ma charakter trwały i nie podlega odwołaniu.

Co inni użytkownicy mówią na te tematy?

Aby zobaczyć, co inni użytkownicy sądzą o tych tematach albo zadać własne pytania, przejdź na nasze fora pomocy technicznej Xbox i przejrzyj następujące konwersacje:

Pamiętaj, że zawartość forów pomocy technicznej Xbox jest dostępna tylko w języku angielskim. Aby przetłumaczyć zawartość forów pomocy technicznej konsoli Xbox na inny język, wklej odpowiedni adres URL do narzędzia do tłumaczenia online, takiego jak Translator Bing.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Zawieszenia kont Xbox Live i blokady konsol”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę