Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Instalowanie i używanie kontrolera pada z dużymi przyciskami do Xbox 360 oraz rozwiązywanie związanych z nim problemów

Obraz pokazujący cztery kontrolery padów z dużymi przyciskami do Xbox 360 oraz odbiornik podczerwieni i kabel.

Rozwiązania

Instalowanie pada z dużymi przyciskami do Xbox 360

Instalacja jest bardzo łatwa. Włóż baterie do pada z dużymi przyciskami, a następnie podłącz go do konsoli Xbox 360.

Wkładanie baterii

 1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
 2. Włóż dwie nowe baterie alkaliczne AA (LR6). Aby uzyskać najlepsze wyniki, unikaj stosowania ładowalnych akumulatorów AA.
 3. Załóż pokrywę komory baterii.

Podłączanie pada z dużymi przyciskami

Do konsoli można podłączyć jednocześnie nawet cztery pady z dużymi przyciskami.

 1. Podłącz kabel odbiornika podczerwieni do otwartego portu USB z tyłu konsoli Xbox 360.
Strzałka wskazuje port umożliwiający podłączenie odbiornika podczerwieni do konsoli Xbox 360 E. Strzałka wskazuje port umożliwiający podłączenie odbiornika podczerwieni do konsoli Xbox 360 S.
 1. Ustaw odbiornik w taki sposób, aby znajdował się w linii widoczności pada w trakcie posługiwania się nim przez użytkowników. Każdy pad ma inny kolor odpowiadający konkretnej postaci na ekranie. Są one automatycznie konfigurowane w następującej ustalonej kolejności:

  • Pierwszy gracz jest zielony.
  • Drugi gracz jest czerwony.
  • Trzeci gracz jest niebieski.
  • Czwarty gracz jest żółty.

Uwaga Po podłączeniu odbiornika podczerwieni do konsoli kontrolki wokół przycisku zasilania zaczną świecić na zielono. Podłączenie odbiornika nie wpływa na podłączenie innych kontrolerów bezprzewodowych.

Włączanie i wyłączanie konsoli oraz pada z dużymi przyciskami

Aby włączyć konsolę i pad z dużymi przyciskami

Skieruj pad w stronę odbiornika podczerwieni, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox Guide lub przycisk Start. Odbiornik połączy się ze wszystkimi wykrytymi padami z dużymi przyciskami.

Palec naciska przycisk Xbox Guide na padzie z dużymi przyciskami.

Aby wyłączyć konsolę i pad z dużymi przyciskami

Skieruj pad w stronę odbiornika podczerwieni, po czym naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Xbox Guide .

Uwagi

 • Pad z dużymi przyciskami działa od razu po następnym włączeniu konsoli, jeśli tylko jest podłączony kabel odbiornika podczerwieni.
 • Pad z dużymi przyciskami działa w odległości do 25 stóp (7,5 metra) od konsoli. Obecność przedmiotów na linii widoczności między padem do grania a odbiornikiem podczerwieni zakłóca działanie pada.

Korzystanie z pada z dużymi przyciskami do Xbox 360

Przyciski pada z dużymi przyciskami

Obraz przedstawiający pad z dużymi przyciskami do Xbox 360.

Duży przycisk działa jak pad kierunkowy. Za pomocą tego przycisku oraz przycisków A , B , X , Y , Wstecz, Xbox Guide i Start można poruszać się po interfejsie głównym konsoli Xbox i korzystać z niego.

Używanie pada z dużymi przyciskami w obecności innych kontrolerów

Pad z dużymi przyciskami nie zakłóca pracy innych kontrolerów przewodowych ani bezprzewodowych. Co więcej, pad wspólnie z innymi podłączonymi kontrolerami może służyć do obsługi gier zespołowych.

Jeśli na przykład do sekcji 1 przycisku zasilania zostanie przypisany kontroler bezprzewodowy, sterowanie zielonym graczem będzie się odbywało za pomocą tego kontrolera oraz dużego zielonego przycisku. Analogicznie drugi kontroler przewodowy lub bezprzewodowy odpowiada graczowi czerwonemu, trzeci kontroler graczowi niebieskiemu, a czwarty kontroler graczowi żółtemu.

Czyszczenie pada z dużymi przyciskami

Do czyszczenia pada należy używać suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Stosowanie środków czyszczących lub próba czyszczenia styków może doprowadzić do uszkodzenia kontrolera.

Rozwiązywanie problemów z padem z dużymi przyciskami do Xbox 360

Ważne Kontroler pada z dużymi przyciskami do Xbox 360 jest przeznaczony do użycia wyłącznie z konsolą Xbox 360, do której jest podłączony odbiornik podczerwieni z dużymi przyciskami do Xbox 360.

Pad z dużymi przyciskami do Xbox 360 został zaprojektowany do automatycznego łączenia się z konsolą Xbox 360 po naciśnięciu dowolnego przycisku. Jeśli kontroler nie nawiązuje połączenia, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że konsola jest włączona. Jeśli konsola jest włączona, kontrolka na środku przycisku zasilania świeci na zielono.
Palec wskazujący i strzałka wskazują przycisk zasilania na konsoli Xbox 360 E. Palec wskazujący i strzałka wskazują przycisk zasilania na konsoli Xbox 360 S.
 • Upewnij się, że kabel odbiornika podczerwieni jest dobrze podłączony do jednego z portów USB konsoli Xbox 360.
Strzałka wskazuje port umożliwiający podłączenie odbiornika podczerwieni do konsoli Xbox 360 E. Strzałka wskazuje port umożliwiający podłączenie odbiornika podczerwieni do konsoli Xbox 360 S.
 • Podłącz kabel odbiornika podczerwieni do innego portu USB konsoli Xbox 360.
 • Upewnij się, że baterie AA w padzie z dużymi przyciskami do konsoli Xbox 360 są w pełni naładowane i poprawnie włożone.
 • Jeśli kabel zasilania konsoli Xbox 360 jest podłączony do listwy przeciwprzepięciowej lub przedłużacza, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeśli konsola nie jest podłączona bezpośrednio do gniazda elektrycznego, porty USB mogą mieć niewystarczające zasilanie.

Jeśli po sprawdzeniu tych elementów kontroler nadal nie działa, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Ustaw kontroler tak, aby wskazywał bezpośrednio odbiornik podczerwieni.
 • Upewnij się, że odbiornik podczerwieni nie jest zasłonięty i że między kontrolerem a odbiornikiem podczerwieni nie znajdują się żadne przedmioty.
 • Upewnij się, że używasz kontrolera w odległości mniejszej niż 7,5 m od odbiornika podczerwieni.
 • Zasuń zasłony w oknach, jeśli używasz kontrolera i odbiornika podczerwieni w słoneczny dzień, aby zminimalizować ilość światła docierającą do odbiornika.

OSTRZEŻENIE Ryzyko związane z naprawą: Otwieranie i/lub naprawianie urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie urządzenia, pożar, obrażenia ciała i inne zagrożenia. Firma Microsoft zaleca skorzystanie z pomocy profesjonalisty w zakresie naprawy urządzenia oraz zachowanie ostrożności w przypadku samodzielnej naprawy.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie umożliwiło rozwiązania problemu

Jeśli powyższe rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, oznacza to, że konsola wymaga naprawy. Zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub sensora Kinect do serwisu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Instalowanie i używanie kontrolera pada z dużymi przyciskami do Xbox 360 oraz rozwiązywanie związanych z nim problemów”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę