Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Jak używać zestawu Play & Charge dla konsoli Xbox 360

Omówienie

W tym artykule opisano sposób ładowania pakietu akumulatorów konsoli Xbox 360 za pomocą zestawu Play & Charge dla konsoli Xbox 360.

Rozwiązania

Ładowanie pakietu akumulatorów przy użyciu kabla ładowania

Aby naładować pakiet akumulatorów przy użyciu kabla ładowania, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij wypustkę u góry pakietu akumulatorów AA i pociągnij pakiet w dół, aby odłączyć go od kontrolera.
 2. Włóż pakiet akumulatorów do wnęki baterii w kontrolerze, a następnie wciśnij go aż do zablokowania.

  Uwaga Aby nie przyciąć sobie palców podczas wkładania pakietu akumulatorów, należy naciskać tylko płaską powierzchnię pakietu akumulatorów.

 3. Podłącz kabel ładowania do portu ładowania z przodu kontrolera.

  Ważne Nie podłączaj kabla ładowania, jeśli wcześniej nie włożono pakietu akumulatorów lub pakietu baterii AA. Spowodowałoby to uszkodzenie kontrolera.

 4. Podłącz kabel ładowania do portu kontrolera.
 5. Włącz konsolę Xbox 360.

  Uwaga Jeśli wykonasz poniższe kroki przy wyłączonej konsoli Xbox 360, pakiet akumulatorów nie zostanie naładowany.

 6. Teraz możesz zostawić konsolę Xbox 360 włączoną albo ją wyłączyć. W obu przypadkach kontrolka na kablu ładowania będzie świecić na czerwono w celu wskazania, że trwa ładowanie. Gdy kontrolka zacznie świecić na zielono lub wyłączy się, pakiet akumulatorów będzie w pełni naładowany.

  Uwaga Aby wyłączyć konsolę Xbox 360 i jednocześnie kontynuować ładowanie akumulatora, musisz wyłączyć konsolę za pomocą interfejsu głównego:

  1. Gdy konsola Xbox 360 jest jeszcze włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika .
  2. Z prawej strony ekranu zostanie wyświetlone menu. Zwolnij przycisk przewodnika .
  3. Wybierz pozycję Wyłącz konsolę, a następnie naciśnij przycisk A . Te polecenia spowodują, że proces ładowania pakietu akumulatorów będzie kontynuowany, a konsola przejdzie do trybu wstrzymania.

  Uwaga Naciśnięcie przycisku zasilania z przodu konsoli lub wyłączenie źródła zasilania spowoduje przerwanie ładowania pakietu akumulatorów.

Granie podczas ładowania

Można kontynuować używanie kontrolera, aby grać na konsoli Xbox 360 w trakcie ładowania. Gdy kontroler jest podłączony do kabla ładowania, nadal używa sygnałów bezprzewodowych potrzebnych do prowadzenia rozgrywki. Nie używaj kabla ładowania, jeśli w kontrolerze bezprzewodowym nie znajduje się pakiet akumulatorów lub baterii AA.

Czyszczenie pakietu akumulatorów

Jeśli jest konieczne wyczyszczenie styków akumulatora, należy użyć wyłącznie suchej szmatki. Użycie wody lub środków chemicznych może spowodować uszkodzenie styków.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak używać zestawu Play & Charge dla konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę