Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 (nowy)

Omówienie

Ilustracja przedstawiająca pilota dla konsoli Xbox 360.

Nowy pilot dla konsoli Xbox 360 oferuje kolejne możliwości korzystania z konsoli Xbox. Umożliwia on sterowanie odtwarzaniem dysków DVD i CD, odtwarzaniem multimediów za pośrednictwem usługi Xbox Live i usługi telewizyjnej na konsoli Xbox 360, a także sterowanie interfejsem głównym konsoli Xbox oraz zasilaniem i regulacją głośności w wielu telewizorach.

Obejrzyj poniższy film wideo, aby zapoznać się z omówieniem pilota dla konsoli Xbox 360.

Obejrzyj film wideo Pilot dla konsoli Xbox 360. Uwaga Ten film wideo jest dostępny tylko w języku angielskim.

Zaprogramuj pilota zdalnego sterowania dla swojego telewizora

Zanim będzie można używać pilota zdalnego sterowania razem z Twoim zestawem telewizyjnym, musisz zaprogramować pilota odpowiednio do określonej marki telewizora. Pilota zdalnego sterowania można zaprogramować na dwa sposoby: ręcznie wprowadzając kod telewizora lub skanując w poszukiwaniu kodu telewizora.

Uwaga Po 30 sekundach braku aktywności pilot zdalnego sterowania zakończy tryb programowania telewizora. Naciśnięcie dowolnego przycisku poza przyciskami Wybierz, 0–9 oraz Następny/Poprzedni kanał spowoduje powrót pilota zdalnego sterowania do pierwotnego trybu i zakończenie trybu programowania.

Obejrzyj poniższy film wideo, aby zobaczyć, jak zaprogramować pilota zdalnego sterowania do działania z telewizorem.

Obejrzyj film wideo poświęcony programowaniu pilota dla konsoli Xbox 360. Uwaga Ten film wideo jest dostępny tylko w języku angielskim.

Wprowadź kod telewizora

Możesz sprawdzić swój kod w naszej witrynie sieci web, a następnie wprowadzić właściwy kod za pomocą pilota.

 1. Sprawdź kod swojego telewizora. Wyświetl pełną listę kodów (PDF).
 2. Aby przejść do trybu programowania telewizora, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy jednocześnie przyciski Wycisz i 5.
 3. Wprowadź kod numeryczny swojego telewizora.
 4. Naciśnij przycisk Wybierz, aby zapisać kod i zakończyć.

Po wpisaniu prawidłowego kodu możliwe będzie sterowanie telewizorem za pomocą pilota przy użyciu przycisków Zasilanie telewizora i Głośność. Jeśli te przyciski nie działają, wróć do kroku 2.

Uwagi
 • W trybie programowania kodu telewizora kontrolka na pilocie zdalnego sterowania świeci ciągłym zielonym światłem.
 • Kontrolka na pilocie zdalnego sterowania gaśnie przy każdym wprowadzeniu numeru. Wprowadź kolejny numer dopiero po tym, jak kontrolka ponownie zaświeci się na zielono.
 • Po naciśnięciu przycisku Wybierz kontrolka pilota zdalnego sterowania zaświeci się trzy razy, aby potwierdzić kod. Jeśli kontrolka nie zaświeci, oznacza to, że wprowadzono nieprawidłowy kod — wówczas należy wrócić do kroku 2.
Skanuj w poszukiwaniu kodu telewizora

Możesz wysłać kolejno kilka kodów z pilota do telewizora, aby znaleźć właściwy kod (jeśli go nie znasz).

 1. Włącz telewizor i skieruj pilota zdalnego sterowania w jego stronę.
 2. Aby przejść do trybu programowania telewizora, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy jednocześnie przyciski Wycisz i 5.
 3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Następny kanał, aby przy każdym naciśnięciu przycisku wysłać po jednym kodzie z pilota zdalnego sterowania do telewizora. Po każdym naciśnięciu przycisku Następny kanał zostaje wysłany kolejny kod.
 4. Po wysłaniu prawidłowego kodu z pilota zdalnego sterowania do telewizora telewizor się wyłączy. Naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić kod.

Jeśli telewizor się wyłączy, a potem naciśnięto przycisk Następny kanał, co spowodowało przejście do kolejnego kodu, naciśnij przycisk Poprzedni kanał, aby wrócić do prawidłowego kodu. Po powrocie do prawidłowego kodu telewizor włączy się ponownie. Naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić kod.

Uwagi
 • W trybie programowania kodu telewizora kontrolka na pilocie zdalnego sterowania świeci ciągłym zielonym światłem.
 • Po naciśnięciu kolejno przycisków Poprzedni kanał i Następny kanał (lub Następny kanał i Poprzedni kanał) w celu zmiany kierunku skanowania i powrotu do oryginalnego kodu podczas skanowania w trybie programowania pilot zdalnego sterowania zakończy tryb programowania telewizora. Pilot będzie powiązany z tym samym kodem, z którym był powiązany przy rozpoczęciu programowania telewizora.
 • Poczekaj, aż polecenie zostanie wykonane, naciśnij przycisk Następny/Poprzedni kanał i wyłącz telewizor. Czas reakcji na polecenie wyłączenia różni się w zależności od telewizora.
 • Po naciśnięciu przycisku Wybierz kontrolka pilota zdalnego sterowania zaświeci się trzy razy, aby potwierdzić kod.
 • Po wpisaniu prawidłowego kodu możliwe będzie sterowanie telewizorem za pomocą pilota przy użyciu przycisków Zasilanie telewizora i Głośność. Jeśli te przyciski nie działają, wróć do kroku 2.
Wróć do ustawień domyślnych pilota zdalnego sterowania

Przy ustawieniach domyślnych pilot zdalnego sterowania steruje wyłącznie konsolą Xbox 360. Przyciski Głośność i Wycisz umożliwiają sterowanie usługą telewizyjną za pośrednictwem konsoli Xbox 360.

 1. Aby przejść do trybu programowania telewizora, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy jednocześnie przyciski Wycisz i 5.
 2. Wprowadź kod 9999 i naciśnij przycisk Wybierz.

Korzystaj z pilota zdalnego sterowania

Obejrzyj poniższy film wideo, aby zobaczyć, jak używać pilota zdalnego sterowania z konsolą Xbox 360.

Obejrzyj poniższy film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać pilota zdalnego sterowania z konsolą Xbox 360. Uwaga Ten film wideo jest dostępny tylko w języku angielskim.

Pilot zdalnego sterowania zawiera następujące rodzaje przycisków:

Sterowanie telewizorem: włączanie/wyłączanie, zwiększanie/zmniejszanie głośności, wyciszanie oraz wejście telewizora.

Sterowanie usługą telewizyjną na konsoli Xbox 360: jeśli odtwarzanie telewizji na żywo jest możliwe na danej konsoli Xbox 360, sterowanie nim odbywa się za pomocą przycisków Następny/Poprzedni kanał, Przewodnik, Telewizja na żywo, Informacje i Ostatni. Przycisk Nagrywanie służy do nagrywania zawartości jedynie za pośrednictwem cyfrowego rejestratora wideo (DVR) dostarczonego przez dostawcę usługi telewizyjnej.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów: sterowanie odtwarzaniem multimediów przesyłanych strumieniowo oraz dysków CD i DVD odbywa się za pomocą przycisków Odtwórz/Wstrzymaj, Przeskocz do przodu, Szybko przewiń do przodu, Przeskocz do tyłu, Szybko przewiń do tyłu oraz Wyświetl.

Sterowanie nawigacją: przyciski A , B , X i Y , nawigacja za pośrednictwem pada kierunkowego (w górę, w dół, w lewo, w prawo), Wstecz i Wybierz.

Sterowanie przewodnikiem konsoli Xbox : umożliwia dostęp do przewodnika konsoli Xbox w dowolnym momencie.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 (nowy)”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę