Jak wymienić baterie w kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox 360

Omówienie

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 może być zasilany zarówno bateriami AA, jak i akumulatorami przeznaczonymi dla konsoli Xbox 360. W tym artykule opisano sposób wymiany baterii AA.

Uwaga Jeśli używasz baterii AA, w celu osiągnięcia najlepszych wyników zalecamy użycie jednorazowych baterii AA, a nie baterii AA, które można ładować. Jeśli używasz baterii jednorazowych, zapoznaj się z sekcją „Środki bezpieczeństwa związane z bateriami jednorazowymi” poniżej.

Jak włożyć baterie

Aby włożyć nowe jednorazowe baterie do pakietu akumulatorów AA kontrolera bezprzewodowego, wykonaj następujące kroki:

  1. Naciśnij wypustkę u góry pakietu akumulatorów AA i pociągnij pakiet w dół, aby odłączyć go od kontrolera.
Dwie ilustracje przedstawiające kontroler dla konsoli Xbox 360. Na jednej widać wypustkę na pakiecie akumulatorów, a na drugiej pakiet akumulatorów wyjęty z kontrolera.
  1. Włóż dwie nowe baterie alkaliczne AA (LR6). Umieść baterie tak, aby biegun dodatni (+) i ujemny (–) były położone tak, jak pokazano na diagramie u dołu pakietu akumulatorów.
  2. Wsuń pakiet akumulatorów AA z powrotem do kontrolera, a następnie wciśnij go aż do zablokowania.

Ważne Wyjmij baterie z kontrolera bezprzewodowego, zanim wejdziesz na pokład samolotu lub zanim włożysz kontroler bezprzewodowy do bagażu, który będzie przewożony w luku bagażowym. Kontroler bezprzewodowy, w którym znajdują się baterie, może emitować sygnał o częstotliwości radiowej (RF), tak jak telefony komórkowe.

Środki bezpieczeństwa związane z bateriami jednorazowymi

Niepoprawne użycie baterii może spowodować wyciek płynu, przegrzanie lub wybuch. Wypływający z baterii płyn powoduje korozję i może być toksyczny. Płyn wypływający z baterii może powodować oparzenia skóry i oczu, a po połknięciu jest trujący. Aby zminimalizować ryzyka odniesienia obrażeń ciała, przestrzegaj następujących zaleceń:

  • Przechowuje baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Nie ogrzewaj, otwieraj, przekłuwaj ani nie uszkadzaj baterii, a także nie wrzucaj ich do ognia.
  • Nie zostawiaj baterii w pakiecie akumulatorów AA, gdy pakiet nie jest włożony do kontrolera.
  • Nie mieszaj nowych i startych baterii ani baterii różnych rodzajów. Na przykład nie mieszaj baterii węglowo-cynkowych z alkalicznymi.
  • Wyjmij baterie, jeśli są zużyte albo gdy nie używasz kontrolera lub pilota przez długi czas.
  • Jeśli bateria zacznie przeciekać, wyjmij wszystkie baterie. Upewnij się, że wyciekający płyn nie miał kontaktu z Twoją skórą lub ubraniami. Jeśli płyn z baterii znajdzie się na skórze lub ubraniu, natychmiast przemyj skórę wodą. Zanim włożysz nowe baterie, dokładnie wyczyść przedział baterii za pomocą wilgotnego papierowego ręcznika albo wyczyść go zgodnie z zaleceniami producenta baterii.
  • Zutylizuj baterie zgodnie z lokalnymi i ogólnokrajowymi przepisami. Do tych przepisów należą przepisy dotyczące odzyskiwania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak wymienić baterie w kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?