Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Instalowanie i używanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth

Omówienie


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth.

Korzystając z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth, możesz rozmawiać ze znajomymi w usłudze Xbox Live. Zestawu słuchawkowego można używać do prowadzenia rozmowy w usłudze Xbox Live, ale można też przełączyć go do trybu Bluetooth i używać z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, takim jak telefon komórkowy lub komputer.

 • Zestaw słuchawkowy jest dostarczany z wygodnym kablem ładującym Micro USB, wtyczkami do uszu w trzech rozmiarach oraz zaczepem na ucho.
 • Umożliwia prowadzenie rozmowy przez maksymalnie osiem godzin.
 • Umożliwia łatwe przełączanie z trybu Xbox do trybu Bluetooth w celu odbierania połączeń.

Uwagi

Pakiet bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth

Pakiet bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth zawiera następujące elementy:

 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth
 • Kabel ładujący Micro USB o długości 1 m.
 • Jeden zaczep na ucho i trzy wtyczki do ucha.
 • Podręcznik użytkownika.
Pakiet bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth. Zaczep na ucho i trzy wtyczki do ucha dostępne z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym.

Wymagania systemowe

 • Konsola Xbox 360 (nie jest wymagana do używania z urządzeniami Bluetooth).
 • Zaktualizowane oprogramowanie usługi Xbox Live — minimalna wersja interfejsu głównego 2.0.13599.0.

Instalowanie i używanie

Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Najprostszym sposobem zainstalowania sterowników oprogramowania bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 (z funkcją Bluetooth) jest nawiązanie połączenia z usługą Xbox Live. Jeśli konsola jest połączona z usługą Xbox Live, przejdź do kroku 2.

Jeśli konsola nie jest połączona z usługą Xbox Live, możesz pobrać na komputer najnowsze oprogramowanie konsoli i zainstalować je na konsoli Xbox 360. Aby dowiedzieć się, jakie kroki należy w tym celu wykonać, zobacz Jak uzyskać nową aktualizację konsoli Xbox 360.

Krok 2: Naładuj zestaw słuchawkowy

Ilustracja przedstawiająca kabel ładujący bezprzewodowego zestawu słuchawkowego podłączany do konsoli Xbox 360 S. Ilustracja przedstawiająca kabel ładujący bezprzewodowego zestawu słuchawkowego podłączany do konsoli Xbox 360 E.

Aby korzystać z zestawu słuchawkowego, trzeba go naładować. Jak to zrobić:

 1. Podłącz kabel ładujący dołączony do zestawu słuchawkowego do portu USB konsoli. Dwa porty USB znajdują się z przodu konsoli, za owalnymi drzwiczkami.
 2. Drugi koniec kabla ładującego podłącz do wejścia zasilania zestawu słuchawkowego. Jest to mniejsze złącze.
 3. Włącz konsolę.

  Podczas ładowania kontrolki zestawu słuchawkowego migają na zielono w trybie Xbox i na niebiesko w trybie Bluetooth. Po zakończeniu ładowania kontrolki przestają migać.

Uwagi

 • Nie można korzystać z zestawu słuchawkowego podłączonego do kabla ładującego.
 • Zestaw słuchawkowy jest ładowany w trybie Bluetooth lub w trybie Xbox.

Do niektórych edycji limitowanych zestawu słuchawkowego jest dołączone urządzenie dokujące. Kiedy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w urządzeniu dokującym, kontrolka na urządzeniu świeci się podczas ładowania i przestaje się świecić po jego zakończeniu.

Krok 3: Połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z konsolą

Najprostszym sposobem podłączenia zestawu słuchawkowego do konsoli jest ładowanie zestawu słuchawkowego, przedstawione w kroku 2. Po wykonaniu kroku 2 odłącz kabel ładowania od zestawu słuchawkowego i przejdź do kroku 4.

Inny sposób bezprzewodowego połączenia zestawu słuchawkowego z konsolą:

 1. Włącz konsolę.
 2. Na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym przesuń przełącznik trybu do pozycji Xbox (zielonej).
Strzałka pokazuje kierunek ruchu przełącznika trybów na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.
 1. Naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj przez dwie sekundy. Kontrolka będzie migać na zielono.
Strzałka wskazuje przycisk zasilania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.
 1. Po wyemitowaniu przez zestaw słuchawkowy sygnału uruchomienia naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk łączenia zestawu słuchawkowego.
Strzałka wskazuje przycisk łączenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.
 1. W ciągu 20 sekund od naciśnięcia przycisku łączenia naciśnij i zwolnij przycisk łączenia na konsoli.
Palce wskazujące wskazują przycisk łączenia na oryginalnej konsoli Xbox 360, konsoli Xbox 360 S i konsoli Xbox 360 E.

Nawiązanie połączenia zestawu słuchawkowego z konsolą jest sygnalizowane trzykrotnym zamiganiem kontrolek na zielono. Zestaw słuchawkowy automatycznie łączy się z konsolą, ilekroć włączysz go w trybie Xbox.

Uwaga Jeśli zestaw słuchawkowy nie nawiąże połączenia w ciągu 20 sekund, kontrolki ponownie zaczynają migać powoli. Jeśli tak się stanie, powtórz kroki 4 i 5. Łączenie się zestawu słuchawkowego z konsola może potrwać do 10 sekund.

W przypadku konsoli Xbox 360 S do zestawu słuchawkowego zostaje przypisana pozycja w pierścieniu świateł wokół przycisku zasilania konsoli. Każdy podłączony kontroler jest przypisany do jednej z czterech pozycji i z każdym może być powiązany zestaw słuchawkowy.

Kontroler dla konsoli Xbox 360 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z przodu konsoli Xbox 360 S. Kontroler dla konsoli Xbox 360 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z przodu konsoli Xbox 360 E.

Uwaga W przypadku konsoli Xbox 360 E można ustalić, do której sekcji jest przypisany dany kontroler, patrząc na pierścień świateł wokół przycisku przewodnika na kontrolerze.

Jeśli kontroli jest przypisany do pozycji 1, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy także będzie przypisany do pozycji 1. Jeśli inny zestaw słuchawkowy jest już przypisany do pozycji 1, Twój zestaw zostanie przypisany do pozycji 2.

Jeśli chcesz zmienić pozycję przypisaną do zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk łączenia lub zasilania zestawu słuchawkowego, aby przejść do żądanej pozycji. Na przykład aby zmienić pozycję przypisaną do zestawu słuchawkowego z 1 na 3, naciśnij dwa razy przycisk łączenia lub zasilania.

Uwaga Aby uzyskać pomoc na ten temat, zobacz wideo „Przypisywanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do innego kontrolera w sekcji „Samouczki wideo” w dolnej części tego artykułu.

Uwagi

 • Z konsolą można jednocześnie połączyć co najwyżej cztery bezprzewodowe zestawy słuchawkowe.
 • Przed połączeniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego upewnij się, że w pierścieniu świateł jest wolna (niepodświetlona) sekcja.
 • Jeśli chcesz połączyć wiele kontrolerów i bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, najpierw połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, a następnie odpowiedni kontroler.
 • Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie można skojarzyć z kontrolerem, który jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego. Aby użyć w zamian bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, odłącz przewodowy zestaw słuchawkowy i powtórz procedurę łączenia zestawu bezprzewodowego opisaną w sekcji Krok 3: Połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z konsolą.
 • Do pracy zestawu słuchawkowego z konsolą nie jest wymagany kontroler.
 • Zestaw słuchawkowy można bezprzewodowo podłączyć tylko do jednej konsoli naraz. W dowolnej chwili można połączyć go z nową konsolą, lecz spowoduje to utratę poprzedniego połączenia z konsolą.

Krok 4: Załóż zestaw słuchawkowy

Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego konieczna może się okazać wymiana włożonej do niego wtyczki dousznej. Do zestawu słuchawkowego są dołączone wtyczki w trzech rozmiarach, możesz więc wybrać najwygodniejszą dla siebie.

Wkładanie wtyczki dousznej

 1. Wyjmij dołączoną wtyczkę, delikatnie wyciągając ją z głośnika.
 2. Wybierz wtyczkę douszną, wyśrodkuj ją nad głośnikiem, a następnie delikatnie naciśnij, tak aby zaskoczyła na miejsce. Powierzchnia głośnika lekko się ugnie pod brzegiem wtyczki.

Zakładanie zestawu słuchawkowego

 1. Naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym na 2 sekundy, aby włączyć zestaw.
 2. Chwyć zestaw słuchawkowy jedną ręką i skieruj głośnik w swoją stronę.
 3. Drugą ręką chwyć zaczep na ucho i wciśnij go na miejsce u podstawy głośnika. Pałąk jest dwustronny, dzięki czemu zestaw słuchawkowy można nosić na lewym lub prawym uchu.
 4. Dopasuj zestaw słuchawkowy do jednego lub drugiego ucha, tak aby pałąk zauszny i wtyczka douszna była wygodnie umieszczone. Jeśli zestaw słuchawkowy jest niewygodny, zdejmij go i spróbuj użyć innej wtyczki. Wtyczka została tak zaprojektowana, aby znajdowała się poza kanałem usznym.
 5. Po założeniu zestawu słuchawkowego wyreguluj głośność i zacznij korzystać z zestawu.

Wydajność mikrofonu jest najwyższa, gdy zestaw słuchawkowy jest skierowany w stronę ust i założony w sposób pokazany na ilustracji.

Ilustracja przedstawiająca osobę noszącą bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po wykonaniu powyższej procedury zestaw słuchawkowy jest gotowy do używania z konsolą. Jak to zrobić:

 1. Włącz konsolę.
 2. Naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy działa w zasięgu 9 metrów od konsoli. Obiekty znajdujące się między kontrolerem a konsolą mogą ograniczać ten zasięg.

Uwagi

 • Jeśli nie słyszysz rozmówcy podczas rozmowy w czasie gry lub rozmowy prywatnej, zobacz Rozwiązywanie problemów z rozmową w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360.
 • Gdy skończysz korzystać z zestawu słuchawkowego, wyłącz go, naciskając przycisk zasilania. Wyłączenie konsoli nie powoduje wyłączenia zestawu słuchawkowego.
 • Do regulacji głośności służą przyciski zwiększania i zmniejszania głośności.
 • Do włączania i wyłączania wyciszenia służy przycisk wyciszania. Zestaw słuchawkowy można wyciszyć tylko w trybie Xbox.
  Uwaga Aby obejrzeć samouczek wideo pokazujący, jak wyciszyć zestaw słuchawkowy, zobacz sekcję „Samouczki wideo” u dołu tego artykułu.
Strzałka wskazuje przycisk wyciszania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.
 • Zestaw słuchawkowy należy czyścić suchą szmatką. Środki czyszczące mogą uszkodzić zestaw słuchawkowy.
 • Chroń zestaw słuchawkowy przed wilgocią.

Składniki bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z funkcją Bluetooth

Ilustracja przedstawiająca bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z wyróżnionymi przyciskami.
 1. Akcja/Wyciszanie
 2. Zwiększanie głośności
 3. Zmniejszanie głośności
 4. Zasilanie
 5. Connect
 6. Wejście zasilania
 7. Tryb Xbox (zielony)/tryb Bluetooth (niebieski)

Jeśli kabel ładujący jest podłączony do zestawu słuchawkowego, lecz akumulator nie ładuje się, dwie pierwsze kontrolki zestawu słuchawkowego migają po kolei (1, 1 i 2; 1, 1 i 2 itd.). Pozostaw na chwilę podłączony zestaw słuchawkowy, aby sprawdzić, czy akumulator ładuje się normalnie. Jeśli kontrolki zestawu słuchawkowego nadal migają, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox, korzystając z informacji zawartych w sekcji Pomoc u dołu tej strony.

Aby odebrać połączenie

Podczas odbierania połączenia przychodzącego zestaw słuchawkowy emituje sygnał połączenia przychodzącego, a jego kontrolki migają na niebiesko, dopóki nie odbierzesz lub odrzucisz połączenia albo nie polecisz telefonowi zignorowania go.

Aby odebrać połączenie przychodzące:

 • Naciśnij i zwolnij przycisk Akcja.
 • Jeśli zestaw słuchawkowy jest w trybie Xbox, przełączenie do trybu Bluetooth powoduje automatyczne odebranie połączenia przychodzącego (bez naciskania przycisku Akcja).
 • Jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, jego włączenie powoduje automatyczne odebranie połączenia przychodzącego (bez naciskania przycisku Akcja).

Aby odrzucić połączenie przychodzące: naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk akcji.

Aby zakończyć połączenie: Naciśnij i zwolnij przycisk akcji. (Przełączenie do trybu Xbox nie powoduje zakończenia połączenia).

Strzałka wskazuje przycisk wyciszania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.

Jeśli połączenie przychodzi w trakcie innego połączenia: Naciśnij przycisk akcji, aby odebrać połączenie przychodzące i wstrzymać pierwsze połączenie. (Ta funkcja musi być obsługiwana przez urządzenie Bluetooth i operatora komórkowego).

Gdy połączenie jest wstrzymane:

 • Naciśnij i zwolnij przycisk Akcja, aby zawiesić aktywne połączenie.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcja przez dwie sekundy, aby zamienić połączenia.

Aby nawiązać połączenie:

 1. Włącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
 2. Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem Bluetooth (i nie jest już prowadzona rozmowa telefoniczna), naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk Akcja.
 3. Użyj poleceń głosowych funkcji Bluetooth do nawiązania połączenia. Informacje dotyczące korzystania z poleceń głosowych funkcji Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth (na przykład w dokumentacji telefonu).

Uwaga Przycisk Wycisz na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym działa wyłącznie w trybie Xbox. Jeśli jednak używasz zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym, możesz używać funkcji wyciszania dostępnej w telefonie.

Przełączanie trybu działania

W każdej chwili możesz przełączyć tryb działania zestawu słuchawkowego. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje połączenia telefoniczne, możesz przełączyć zestaw słuchawkowy z trybu Xbox do trybu Bluetooth, aby odebrać połączenie przychodzące na zestawie słuchawkowym (pod warunkiem, że wcześniej urządzenie Bluetooth zostało skonfigurowane do używania z zestawem słuchawkowym). W przypadku przełączenia z powrotem z trybu Bluetooth do trybu Xbox dla zestawu słuchawkowego są używane te same ustawienia, które były używane przy ostatnim korzystaniu z trybu Xbox.

Wskaźniki niskiego poziomu naładowania akumulatora i jego czas pracy

Zestaw słuchawkowy ma dwa wskaźniki niskiego poziomu naładowania akumulatora:

 • Na 30 minut przed wyczerpaniem energii: kontrolki migają mniej więcej dwa razy ma minutę, dopóki nie pozostanie pięć minut do wyczerpania energii.
 • Na 5 minut przed wyczerpaniem energii: kontrolki migają w sposób ciągły, dopóki zestaw słuchawkowy nie wyłączy się.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z łącznością urządzeń przenośnych różnią się zależnie od producenta. Aby rozwiązać problemy związane z łącznością Bluetooth urządzenia przenośnego, zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia lub odwiedź witrynę sieci web jego producenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej łączenia zestawu słuchawkowego z systemem Windows Phone, zobacz Parowanie telefonu z akcesorium Bluetooth.

Nie słychać Cię

Jeśli rozmówca nie słyszy Cię, gdy zestaw słuchawkowy działa w trybie Bluetooth:

 • Wykonaj procedurę konfiguracji, aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.
 • Upewnij się, że przełącznik trybu na zestawie słuchawkowym znajduje się w pozycji Bluetooth.
 • Upewnij się, że mikrofon jest skierowany w Twoją stronę.
 • Upewnij się, że jest włączony tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth (na przykład w telefonie).

Jak wyczyścić listę urządzeń Bluetooth zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy przechowuje informacje o parowaniu dla ostatnich ośmiu urządzeń Bluetooth, z którymi był połączony. Jeśli chcesz wyczyścić tę listę, wykonaj następujące kroki:

 1. Włącz zestaw słuchawkowy.
 2. Przesuń przełącznik trybu do pozycji Bluetooth (kontrolka na zestawie słuchawkowym zamiga na niebiesko).
 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Połącz.
 4. Najpierw kontrolki będą po kolei migać na niebiesko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a po 10 sekundach wszystkie będą migać razem. Ponadto zestaw słuchawkowy wyemituje dwa niskotonowe sygnały dźwiękowe.
 5. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
 6. Aby ponownie sparować zestaw słuchawkowy, zobacz sekcję Krok 3: Połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z konsolą powyżej.

Jeśli użycie informacji podanych w tym artykule nie umożliwiło rozwiązania problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox, klikając łącze „Skontaktuj się z nami” u dołu tej strony.

Samouczki wideo

Uwaga Wymienione poniżej samouczki wideo są dostępne tylko w języku angielskim.

Konfiguracja bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z funkcją Bluetooth.

Obejrzyj film wideo Konfiguracja bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z funkcją Bluetooth. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Używanie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami Bluetooth

Obejrzyj film wideo Używanie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami Bluetooth. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Czyszczenie listy urządzeń Bluetooth zestawu słuchawkowego

Obejrzyj film wideo Czyszczenie listy urządzeń Bluetooth zestawu słuchawkowego. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Wyciszanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego w trybie Xbox

Obejrzyj film wideo Wyciszanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego w trybie Xbox. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Przypisywanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do innego kontrolera

Obejrzyj film wideo Przypisywanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do innego kontrolera. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Instalowanie i używanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę