Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Instalowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 i korzystanie z niego

Omówienie

W tym artykule opisano sposób instalowania i używania bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360.

Uwaga Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 jest przeznaczony wyłącznie do używania z konsolą Xbox 360. Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można używać z oryginalną konsolą Xbox 360 lub z konsolą Xbox 360 S.

Na tej stronie

Informacje dotyczące bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360

Ilustracja przedstawiająca bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z wyróżnionymi przyciskami i składnikami.

Korzystając z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360, możesz rozmawiać ze znajomymi w usłudze Xbox Live.

Usługa Xbox Live oferuje rozmaite sposoby prowadzenia rozmowy:

 • Rozmowa prywatna ze znajomymi.
 • Rozmowa podczas grania w gry dla wielu graczy.
 • Rozmowa z każdym, kto dołączy do Twojej grupy Xbox Live.
 • Rozmowa wideo (aby uzyskać pomoc dotyczącą rozmowy wideo, zobacz Wideo Kinect na konsoli Xbox 360).

Ładowanie i podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Krok 1: Naładuj zestaw słuchawkowy

Uwaga Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego należy go ładować przez całą noc.

Ładowanie za pomocą ładującego kabla USB

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z podłączonym kablem ładującym.
 1. Jeden koniec kabla ładującego zestawu słuchawkowego podłącz do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
 2. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do portu USB konsoli Xbox 360. Dwa porty USB znajdują się z przodu konsoli, za owalnymi drzwiczkami.
 3. Włącz konsolę, aby naładować zestaw słuchawkowy.

Ładowanie za pomocą zasilacza

 1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 2. Drugi koniec podłącz do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Uwaga Jeśli zestaw słuchawkowy jest bezprzewodowo połączony z konsolą, podłączenie zasilacza powoduje rozłączenie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z konsolą.

Podczas ładowania akumulatora kontrolki bezprzewodowego zestawu słuchawkowego po kolei migają, a następnie gasną. Gdy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest całkowicie naładowany, wszystkie cztery kontrolki migają jednocześnie.

Uwagi

 • Przed pierwszym użyciem warto ładować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 przez całą noc, aby zagwarantować, że akumulator będzie całkowicie naładowany. Cztery kontrolki na zestawie słuchawkowym mogą nie zaświecić od razu.
 • Jeśli bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest bezprzewodowo połączony z konsolą, podłączenie go do zasilacza spowoduje rozłączenie połączenia bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox 360.
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy nie działa, gdy jest podłączony do zasilacza.
 • Cztery kontrolki na zestawie słuchawkowym mogą nie zaświecić od razu, jeśli bezprzewodowy zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas.
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy może się nagrzewać podczas ładowania.

Jeśli poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski, emitowane są sygnały dźwiękowe:

 • Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają, że energii akumulatora wystarczy na 30 minut.
 • Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają, że energii akumulatora wystarczy na 5 minut.

Krok 2: Połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z konsolą

 1. Włącz konsolę i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
Strzałka wskazuje przycisk zasilania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym dla konsoli Xbox 360.
 1. Naciśnij i zwolnij przycisk łączenia na konsoli.
Palce wskazujące wskazują przycisk łączenia na oryginalnej konsoli Xbox 360, konsoli Xbox 360 S i konsoli Xbox 360 E.
 1. W ciągu 20 sekund naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk łączenia z tyłu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
Palec wskazuje przycisk łączenia z tyłu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Zestaw słuchawkowy połączy się z konsolą i kontrolerem.

Każdemu z podłączonych kontrolerów jest przypisana jedna z czterech pozycji w pierścieniu świateł konsoli Xbox 360 S. W przypadku konsoli Xbox 360 E można ustalić, do której sekcji jest przypisany dany kontroler, patrząc na pierścień świateł wokół przycisku przewodnika na kontrolerze. Z każdym kontrolerem można skojarzyć zestaw słuchawkowy. Na obu ilustracjach kontroler i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy są połączone jako gracz 1 (pozycja 1).

Kontroler dla konsoli Xbox 360 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z przodu konsoli Xbox 360 S. Kontroler dla konsoli Xbox 360 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z przodu konsoli Xbox 360 E.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 działa w zasięgu 9 metrów od konsoli.

Korzystanie z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Włączanie lub wyłączanie: naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym.

Strzałka wskazuje przycisk zasilania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym dla konsoli Xbox 360.

Automatyczne wyłączanie:

 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wyłącza się, jeśli nie jest używany przez dwie minuty.
 • Wyłączenie konsoli powoduje, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zostaje również wyłączony.

Elementy sterowania wyciszaniem i głośnością znajdują się z przodu zestawu słuchawkowego.

Aby wyciszyć dźwięk: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Aby wyregulować głośność: naciśnij przycisk + lub -.

Ostrzeżenie Zbyt długie używanie zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.

Łączenie zestawu słuchawkowego z innym kontrolerem

Palec wskazuje przycisk łączenia z tyłu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Jeśli do konsoli jest podłączony więcej niż jeden kontroler, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy można połączyć z innym kontrolerem. Aby to zrobić, wystarczy naciskać przycisk łączenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, dopóki kontrolka nie będzie zgodna ze świecącą sekcją przycisku przewodnika na kontrolerze.

Wskazówki dotyczące konfiguracji dla wielu graczy

 • Z konsolą można jednocześnie połączyć co najwyżej cztery bezprzewodowe zestawy słuchawkowe.
 • Jeśli chcesz połączyć wiele kontrolerów i bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, najpierw połącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, a następnie odpowiedni kontroler.
 • Przewodowy zestaw słuchawkowy ma pierwszeństwo przed bezprzewodowym zestawem słuchawkowym.
 • Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie można skojarzyć z kontrolerem, który jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego.
 • Aby użyć w zamian bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, odłącz przewodowy zestaw słuchawkowy i powtórz procedurę łączenia zestawu bezprzewodowego.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej wymieniono typowe problemy i ich rozwiązania.

Nie można naładować lub włączyć zestawu słuchawkowego.

Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 1. Naładuj całkowicie zestaw słuchawkowy.
  • Podczas ładowania kontrolki na mikrofonie migają ciągle w kolejności 1-2-3-4. Gdy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest całkowicie naładowany, wszystkie cztery kontrolki migają jednocześnie.
  • Ładuj zestaw słuchawkowy przez całą noc lub przez co najmniej sześć godzin, aby upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
  • Jeśli ładujesz przy użyciu zasilacza, spróbuj użyć innego zasilacza lub innego gniazda zasilania, niż obecnie używane.
  • Jeśli ładujesz przy użyciu kabla USB, spróbuj użyć innego portu USB lub kabla USB, niż obecnie używany.
 2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową. Jeśli podczas próby ładowania zestaw słuchawkowy jest zbyt gorący lub zbyt zimny, pierwsze dwie kontrolki na mikrofonie migają ciągle w kolejności 1-1-2.
  1. Odłącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy od zasilacza lub kabla USB, co spowoduje przerwanie ładowania.
  2. Zaczekaj, aż bezprzewodowy zestaw słuchawkowy osiągnie temperaturę pokojową, a następnie podłącz go do zasilacza lub kabla USB i zobacz, czy rozpoczęło się ładowanie.
Występuje niepożądany hałas lub pojawiają się zakłócenia.

Zmniejsz głośność telewizora i zestawu słuchawkowego.

Nie słychać rozmów głosowych.

Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Wyłącz funkcję wyciszenia. Naciśnij krótko przycisk zasilania. Dwa sygnały dźwiękowe potwierdzą zmianę ustawienia funkcji wyciszenia.
 • Sprawdź konfigurację komunikacji. Zobacz Rozmowa w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360.
 • Podłącz ponownie zestaw słuchawkowy.

Nie słyszysz innej osoby lub nie możesz się z nią komunikować w grze online lub w grupie.

Zobacz Rozwiązywanie problemów z rozmową w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox 360.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy często rozłącza się lub działa tylko blisko konsoli.

Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Zaktualizuj oprogramowanie konsoli.
 • Zbliż się do konsoli.
 • Naładuj całkowicie zestaw słuchawkowy.
 • Unikaj umieszczania konsoli lub zestawu słuchawkowego w pobliżu dużych metalowych obiektów.
 • Usuń inne przedmioty z bliskiego otoczenia konsoli.
 • Ustaw konsolę w taki sposób, aby jej przód był skierowany w stronę bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
 • Usuń z otoczenia urządzenia bezprzewodowe 2,4 GHz, aby sprawdzić, czy nie powodują zakłóceń.
 • Podłącz ponownie zestaw słuchawkowy.
Zestaw słuchawkowy nie może nawiązać połączenia z określonym kontrolerem

Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 1. Odłącz od konsoli wszelkie przewodowe zestawy słuchawkowe.
 2. Na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym naciśnij przycisk łączenia. Kontrolki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym oraz kontrolerze świecą, gdy urządzenia są połączone. Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie połączony z nieodpowiednią pozycją na kontrolerze, ponownie naciśnij przycisk łączenia, aby przełączyć do następnej dostępnej pozycji.

Jeśli zestaw słuchawkowy nadal się nie łączy, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz od konsoli wszystkie inne akcesoria.
 2. Wyłącz wszystkie kontrolery bezprzewodowe:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk przewodnika na kontrolerze.
  2. Potwierdź zamiar wyłączenia kontrolera.
 3. Naciśnij przycisk zasilania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym.
 4. Naciśnij przycisk łączenia na konsoli.
 5. Naciśnij przycisk łączenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym. Kontrolki wokół przycisku zasilania konsoli zapalą się i migną raz. Pozycja, która nadal będzie się świecić, będzie pozycją bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
 6. Aby sprawdzić, czy jest możliwe połączenie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z innymi pozycjami, ponownie naciśnij przycisk łączenia. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy połączy się z następną pozycją.

Jeśli nie można połączyć bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z konsolą, może to oznaczać, że jest on uszkodzony. Zastępczy zestaw słuchawkowy możesz zamówić na stronie Pomoc techniczna dotycząca urządzeń (zaloguj się za pomocą swojego konta Microsoft). Może być wymagana rejestracja produktu.

Testowanie kontrolerów

Jeśli bezprzewodowy zestaw słuchawkowy można połączyć z konsolą, gdy nie są z nią połączone kontrolery, oznacza to, że występuje problem z jednym z kontrolerów. Aby określić, który kontroler powoduje problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Jeśli używasz kontrolera bezprzewodowego, naciśnij przycisk przewodnika , aby włączyć kontroler. Jeśli używasz kontrolera przewodowego, połącz go z pierwszą pozycją na konsoli.

  Uwaga Jeśli używasz kontrolera przewodowego, połącz go z pierwszą pozycją na konsoli.

 2. Naciśnij przycisk łączenia na kontrolerze.
 3. Naciskaj przycisk łączenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, dopóki świecąca sekcja na przycisku przewodnika kontrolera nie będzie zgodna ze świecącym numerem na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym. Jeśli wykonywanie tej czynności zakończy się pomyślnie, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie, być może kontroler jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego kontrolera.
 4. Połącz drugi kontroler z drugą pozycją na konsoli. Pozostaw pierwszy kontroler połączony z pierwszą pozycją na konsoli.
 5. Naciskaj przycisk łączenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, dopóki świecący numer na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym nie będzie zgodny ze świecącą pozycją na przycisku przewodnika drugiego kontrolera.

Jeśli będzie można pomyślnie wykonać tę procedurę, powtórz te kroki dla każdego dodatkowego kontrolera. Można podłączyć maksymalnie cztery kontrolery.

Jeśli stwierdzisz, że kontroler jest uszkodzony, możesz zamówić zastępczy kontroler, korzystając ze strony Pomoc techniczna dotycząca urządzeń (zaloguj się za pomocą swojego konta Microsoft). Może być wymagana rejestracja produktu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Instalowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox 360 i korzystanie z niego”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę