Omówienie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360

Omówienie

Ilustracja przedstawiająca uniwersalny pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360.

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 umożliwia sterowanie odtwarzaniem dysków DVD i CD za pomocą telewizora i konsoli Xbox 360 oraz sterowanie programem Windows Media Center i interfejsem głównym konsoli Xbox.

Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360

Wkładanie baterii

Aby włożyć baterie do uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360, wykonaj następujące kroki:

 1. Zdejmij pokrywę przedziału baterii pilota.
 2. Włóż dwie nowe baterie AA (LR6), tak jak pokazano na schemacie na spodniej stronie pokrywy przedziału baterii pilota. W celu uzyskania maksymalnej wydajności nie zaleca się stosowania akumulatorów AA.
 3. Załóż pokrywę przedziału baterii pilota.

Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 do obsługi telewizora

Aby można było używać uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 z posiadanym telewizorem, musisz zaprogramować pilota zdalnego sterowania do działania z telewizorem określonej marki. Możesz ręcznie wprowadzić kod telewizora, ale możesz też wykonać skanowanie w celu znalezienia kodu telewizora.

W podręczniku do uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 znajduje się lista, na której wymieniono wiele popularnych telewizorów. Aby skorzystać z biblioteki najnowszych kodów telewizorów, przejdź na stronę Pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 (nowy).

Uwaga Podczas programowania uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 ekran zostanie zamknięty po 30 sekundach braku aktywności. Naciśnięcie dowolnego przycisku, oprócz przycisków od 0 do 9, CH+ i CH–, spowoduje przywrócenie oryginalnych ustawień pilota zdalnego sterowania.

Aby ręcznie wprowadzić kod telewizora, wykonaj następujące kroki:

 1. Włącz telewizor i skieruj pilota zdalnego sterowania w jego stronę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski TV i OK przez dwie sekundy. Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania będą świecić przez dwie sekundy. Następnie będą świecić tylko numeryczne przyciski telewizora (od 1 do 12).
 3. Wprowadź kod telewizora.
 4. Naciśnij ponownie przycisk TV, aby zapisać kod i zakończyć.

Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania migną trzy razy w celu potwierdzenia wyboru.

Aby wykonać skanowanie w celu wyszukania kodu telewizora, wykonaj następujące kroki:

 1. Włącz telewizor i skieruj pilota zdalnego sterowania w jego stronę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski TV i OK przez dwie sekundy. Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania będą świecić przez dwie sekundy. Następnie będą świecić tylko numeryczne przyciski telewizora (od 1 do 12).
 3. Naciśnij przycisk CH+ lub CH–, aby wysłać do telewizora serię poleceń wyłączenia. Kontynuuj naciskanie przycisku CH+ lub CH–, aż telewizor się wyłączy.
  Uwaga Po naciśnięciu każdego przycisku poczekaj, aż telewizor zareaguje na polecenie wyłączenia. Czas reakcji na polecenie wyłączenia różni się w zależności od telewizora.
 4. Naciśnij przycisk TV, aby zapisać kod i zakończyć.

Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania migną trzy razy w celu potwierdzenia kodu.

Uwaga Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie po ustawieniu kodu telewizora, spróbuj użyć innego kodu tego samego producenta telewizorów albo wykonaj skanowanie, aby znaleźć inny kod.

Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 możesz używać tylko z konsolą Xbox 360, telewizorami i komputerami z systemem Windows XP Media Center. Nie możesz używać uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 z magnetowidami, kamerami wideo, odtwarzaczami DVD ani sprzętem audio.

Aby znaleźć kod, który umożliwi sterowanie telewizorem za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360, przejdź na stronę Pilot zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360 (nowy).

Wprowadź kod telewizora

Możesz sprawdzić swój kod w naszej witrynie sieci web, a następnie wprowadzić właściwy kod za pomocą pilota.

 1. Włącz telewizor i skieruj pilota zdalnego sterowania w jego stronę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TV i OK przez dwie sekundy. Następnie wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania zaświecą się przez dwie sekundy, po czym będą świecić tylko numeryczne przyciski telewizora.
 3. Wprowadź kod telewizora.
 4. Naciśnij ponownie przycisk TV, aby zapisać kod i zakończyć. Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania migną trzy razy w celu potwierdzenia wyboru.

Skanowanie w poszukiwaniu kodu telewizora

Możesz wysłać kolejno kilka kodów z pilota do telewizora, aby znaleźć właściwy kod (jeśli go nie znasz).

 1. Włącz telewizor i skieruj pilota zdalnego sterowania w jego stronę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TV i OK przez dwie sekundy. Następnie wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania zaświecą się przez dwie sekundy, po czym będą świecić tylko numeryczne przyciski telewizora.
 3. Naciśnij przycisk Następny/Poprzedni kanał, aby wysłać do telewizora serię poleceń wyłączenia. Powtarzaj tę czynność, dopóki telewizor się nie wyłączy.
  Uwaga Po naciśnięciu przycisku Następny/Poprzedni kanał zaczekaj, aż telewizor zareaguje na polecenie i wyłączy się. Czas reakcji na polecenie wyłączenia różni się w zależności od telewizora.
 4. Naciśnij przycisk TV, aby zapisać kod i zakończyć. Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania migną trzy razy w celu potwierdzenia kodu.

Uwagi

 • Jeśli po ustawieniu kodu telewizora okaże się, że pilot zdalnego sterowania nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy wprowadzić lub zeskanować inny kod odpowiadający producentowi telewizora. Aby zeskanować inny kod, po wyłączeniu telewizora w kroku 3 włącz telewizor i przed przejściem do kroku 4 kontynuuj naciskanie przycisku Następny/Poprzedni kanał w celu uzyskania dostępu do innych kodów.
 • Uniwersalny pilot zdalnego sterowania działa tylko z telewizorami i konsolą Xbox 360. Nie można za jego pomocą sterować magnetowidami, cyfrowymi rejestratorami wideo, odtwarzaczami DVD ani sprzętem audio.

Używanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Twój pilot działa tak samo jak każdy inny pilot do telewizora. Zawiera także funkcję sterowania konsolą Xbox 360 oraz przycisk, który umożliwia natychmiastowy dostęp do komputera z programem Windows Media Center.

Przyciski kontrolera

Dzięki przyciskowi przewodnika konsoli Xbox na pilocie masz pod ręką wszystkie funkcje konsoli Xbox 360. Za pomocą tego przycisku oraz przycisków A , B , X , Y i OK można poruszać się po przewodniku i interfejsie głównym konsoli Xbox na konsoli Xbox 360 tak samo jak przy użyciu kontrolera.

Przycisk uruchamiania programu Windows Media Center

Przycisk Uruchom Windows Media Center umożliwia połączenie z komputerem z programem Windows Media Center za pośrednictwem konsoli Xbox 360. Po skonfigurowaniu konsoli Xbox 360 w taki sposób, aby uruchamiał się na niej program Windows Media Center, naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie programu. Jeśli konsola nie została jeszcze skonfigurowana w taki sposób, aby uruchamiał się na niej program Windows Media Center, naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie kreatora programu.

Przycisk Windows Media Center spowoduje włączenie konsoli, jeśli jest ona wyłączona.

Tryb telewizyjny

Aby sterować telewizorem za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk TV przed naciśnięciem innych przycisków sterowania telewizorem. W trybie telewizyjnym przyciski na pilocie, które nie zostały naciśnięte, nie będą otoczone poświatą.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Omówienie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?