Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Instalowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z funkcją Bluetooth dla konsoli Xbox 360 i używanie go z urządzeniem Bluetooth

Omówienie

Rysunek przedstawiający bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth można łączyć z urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak telefony komórkowe i komputery. Ten zestaw słuchawkowy:

 • Umożliwia prowadzenie rozmowy przez maksymalnie osiem godzin po jednym naładowaniu.
 • Łatwo przełącza się z trybu Xbox do trybu Bluetooth w celu odbierania połączeń.

Uwaga Tryb Bluetooth służy wyłącznie do współpracy z urządzeniami Bluetooth. Konsola Xbox 360 nie obsługuje technologii Bluetooth.

Tryb Bluetooth

Konfigurowanie zestawu słuchawkowego w trybie Bluetooth

Aby można było używać bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth, najpierw trzeba bezprzewodowo połączyć (sparować) zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.

Aby połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth:

 1. Upewnij się, że kabel ładujący nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym.
 3. Włącz urządzenie Bluetooth, z którym chcesz połączyć zestaw słuchawkowy.
 4. Na zestawie słuchawkowym przesuń przełącznik trybu do pozycji Bluetooth. Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth, kontrolka na zestawie słuchawkowym świeci na niebiesko.
Rysunek przedstawiający bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth, na którym strzałka pokazuje, jak ustawić przełącznik trybów w celu włączenia trybu Bluetooth.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk łączenia zestawu słuchawkowego. Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie wykrywania urządzenia Bluetooth, kontrolki po kolei migają na niebiesko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Rysunek przedstawiający bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth, na którym wyróżniono przycisk łączenia.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania urządzenia obsługującego technologię Bluetooth. Jeśli przy łączeniu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego urządzenie wymaga podania zabezpieczającego numeru PIN, użyj numeru „0000” (czterech zer).

Pomyślne połączenie zestawu słuchawkowego jest sygnalizowane trzykrotnym zamiganiem kontrolek na niebiesko.

Aby sparować zestaw słuchawkowy z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, powtórz kroki 1–4. Zestaw słuchawkowy można sparować maksymalnie z ośmioma urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego w trybie Bluetooth lub przełączeniu go z trybu Xbox do Bluetooth zestaw słuchawkowy automatycznie próbuje nawiązać połączenie z ostatnimi urządzeniami Bluetooth, z którymi był połączony. Zestaw słuchawkowy obsługuje technologię Bluetooth Multipoint. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego w trybie Bluetooth

Po wykonaniu powyższej procedury zestaw słuchawkowy jest gotowy do używania go z urządzeniem Bluetooth. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje połączenia telefoniczne, przycisku akcji na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym można używać do nawiązywania, odbierania lub odrzucania połączeń.

Rysunki przedstawiające przód i tył bezprzewodowego zestawu słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth, na których główne funkcje zestawu oznaczono numerami od 1 do 7, co umożliwia znalezienie ich w poniższym opisie.
 1. Wyciszanie/akcja (wyciszanie w trybie Xbox i akcja w trybie Bluetooth)
 2. Zwiększanie głośności
 3. Zmniejszanie głośności
 4. Włączenie zasilania
 5. Połączenie
 6. Wejście zasilania
 7. Tryb Xbox (zielony)/tryb Bluetooth (niebieski)
Aby odebrać połączenie
Podczas odbierania połączenia przychodzącego zestaw słuchawkowy emituje sygnał połączenia przychodzącego, a jego kontrolki migają na niebiesko, dopóki nie odbierzesz, odrzucisz lub nie zignorujesz połączenia.

Aby odebrać połączenie przychodzące:

 • Naciśnij i zwolnij przycisk akcji.
 • Jeśli zestaw słuchawkowy jest w trybie Xbox, przełączenie do trybu Bluetooth powoduje automatyczne odebranie połączenia przychodzącego (bez naciskania przycisku akcji).
 • Jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, jego włączenie powoduje automatyczne odebranie połączenia przychodzącego (bez naciskania przycisku akcji).

Aby odrzucić połączenie przychodzące: Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk akcji.

Aby zakończyć połączenie: naciśnij i zwolnij przycisk akcji. Przełączenie do trybu Xbox nie powoduje zakończenia połączenia.

Rysunek przedstawiający bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z funkcją Bluetooth, na którym wyróżniono przycisk akcji.

Jeśli połączenie przychodzi w trakcie innego połączenia: Naciśnij przycisk akcji, aby odebrać połączenie przychodzące i wstrzymać pierwsze połączenie. Ta funkcja musi być obsługiwana przez urządzenie Bluetooth i operatora komórkowego.

Gdy połączenie jest wstrzymane:

 1. Naciśnij i zwolnij przycisk akcji, aby zawiesić aktywne połączenie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji przez dwie sekundy, aby zamienić połączenia.

Aby nawiązać połączenie:

 1. Włącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
 2. Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem Bluetooth (i nie jest już prowadzona rozmowa telefoniczna), naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk akcji.
 3. Teraz możesz użyć poleceń głosowych funkcji Bluetooth do nawiązania połączenia. Informacje dotyczące korzystania z poleceń głosowych funkcji Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth (na przykład w dokumentacji telefonu).

Uwaga Przycisk wyciszania na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym działa wyłącznie w trybie Xbox. Jeśli jednak używasz zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym, możesz używać funkcji wyciszania dostępnej w telefonie.

Przełączanie trybów działania
W każdej chwili możesz przełączyć tryb działania zestawu słuchawkowego. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje połączenia telefoniczne, możesz przełączyć zestaw słuchawkowy z trybu Xbox do Bluetooth, aby odebrać połączenie przychodzące na zestawie słuchawkowym (pod warunkiem, że wcześniej urządzenie Bluetooth zostało skonfigurowane do używania z zestawem słuchawkowym). W przypadku przełączenia z powrotem z trybu Bluetooth do trybu Xbox dla zestawu słuchawkowego są używane te same ustawienia, które były używane przy ostatnim korzystaniu z trybu Xbox.

Rozwiązywanie problemów

Funkcje łączności urządzeń przenośnych różnią się zależnie od producenta. Aby rozwiązać problemy związane z łącznością Bluetooth urządzenia przenośnego, zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia lub odwiedź witrynę jego producenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej połączenia zestawu słuchawkowego z systemem Windows Phone, zobacz Parowanie telefonu z akcesorium Bluetooth.

Nie słychać Cię
Jeśli rozmówca nie słyszy Cię, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth:
 • Wykonaj procedurę konfiguracji, aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.
 • Upewnij się, że przełącznik trybu na zestawie słuchawkowym znajduje się w pozycji Bluetooth.
 • Upewnij się, że mikrofon jest skierowany w Twoją stronę.
 • Upewnij się, że jest włączony tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth (na przykład w telefonie).
Jak wyczyścić listę urządzeń Bluetooth z zestawu słuchawkowego
Zestaw słuchawkowy przechowuje informacje o parowaniu dla ostatnich ośmiu urządzeń Bluetooth, z którymi był połączony. Jeśli chcesz usunąć tę listę, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz zestaw słuchawkowy.
 2. Przesuń przełącznik trybu do pozycji Bluetooth (kontrolka na zestawie słuchawkowym zamiga na niebiesko).
 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk łączenia.
 4. Najpierw kontrolki będą po kolei migać na niebiesko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a po 10 sekundach wszystkie będą migać razem. Ponadto zestaw słuchawkowy wyemituje dwa niskotonowe sygnały dźwiękowe.
 5. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
 6. Sparuj ponownie zestaw słuchawkowy zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Konfigurowanie zestawu słuchawkowego w trybie Bluetooth” powyżej.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Instalowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z funkcją Bluetooth dla konsoli Xbox 360 i używanie go z urządzeniem Bluetooth”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę