Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Wideo Kinect na konsoli Xbox 360

Konfigurowanie Wideo Kinect

Za pomocą Wideo Kinect można prowadzić rozmowy wideo na żywo ze znajomymi w usłudze Xbox Live.

Do korzystania z Wideo Kinect są potrzebne:
 • Sensor Kinect lub kamera wideo Xbox Live Vision i zestaw słuchawkowy
 • Konto Xbox Live (w przypadku konsol Xbox 360 jest wymagane konto na poziomie Gold).

Konfigurowanie Wideo Kinect

Możesz znaleźć i skonfigurować funkcję Wideo Kinect z jednej z poniższych lokalizacji:

 • Przejdź do strony Relacje społeczne, wybierz opcję Znajomi i wybierz znajomego, następnie przejdź na prawą stronę, używając pada kierunkowego i wybierz polecenie Zaproś do Wideo Kinect.
 • Naciśnij przycisk przewodnika, a następnie wybierz opcje Rozmowa i komunikator oraz Wideo Kinect.
 • Przejdź do strony Aplikacje, wybierz pozycję Przeglądaj aplikacje, następnie wybierz pozycje Relacje społeczne i Wideo Kinect.

Korzystanie z Wideo Kinect

 1. Zaloguj się do usługi Xbox Live na konsoli.
 2. Przejdź na stronę Aplikacje.
 3. Wybierz kolejno pozycje Przeglądaj aplikacje, Relacje społeczne, Wideo Kinect.
 4. Wybierz pozycję Więcej znajomych i znajdź osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Możesz rozmawiać tylko z jednym znajomym naraz.

Akceptowanie zaproszenia do rozmowy Wideo Kinect
Gdy ktoś zaprasza Cię do rozmowy wideo, na ekranie telewizora pojawia się odpowiedni komunikat. Aby przyjąć zaproszenie i porozmawiać ze znajomym:
 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz opcję Wiadomości.
 3. Wybierz wiadomość od znajomego.
 4. Wybierz opcję Przyjmij rozmowę wideo z użyciem technologii Kinect, aby zacząć rozmawiać.

Opcje Wideo Kinect
Aby wyświetlić opcje Wideo Kinect, naciśnij przycisk Y na kontrolerze:

 • Automatyczne przybliżanie: umożliwia śledzenie Twoich ruchów i wyśrodkowanie Twojej pozycji na ekranie (opcja domyślnie włączona).
 • Przewodnik Kinect: umożliwia przejście do przewodnika Kinect.
 • Pauza: umożliwia wstrzymanie rozmowy wideo.
 • Anuluj: umożliwia anulowanie rozmowy wideo.

Rozwiązywanie problemów z Wideo Kinect

Nie mogę rozpocząć rozmowy Wideo Kinect ze znajomym

Jeśli konsola ma trudności z nawiązaniem połączenia z usługą Xbox Live, spróbuj przetestować połączenie:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. W przypadku pojawienia się błędu połączenia spróbuj wykonać procedurę Rozwiązanie problemu z błędami połączenia z usługą Xbox Live.

Aplikacja Wideo Kinect nie działa płynnie lub w ogóle nie widać obrazu

Aplikacja Wideo Kinect działa najlepiej w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Jeśli przekazywany obraz nie jest odtwarzany płynnie, spróbuj zwiększyć jasność oświetlenia. Inna możliwość to zbyt wolne połączenie internetowe. Aplikacja Wideo Kinect działa najlepiej, jeśli Ty i Twój znajomy korzystacie z szybkiego połączenia internetowego (co najmniej 540 Kb/s). Najlepiej, aby szybkość wysyłania i pobierania wynosiły co najmniej 700 Kb/s. Zobacz Rozwiązanie problemu z niską wydajnością usługi Xbox Live, aby uzyskać pomoc.

Działa przekaz obrazu, ale nie słychać dźwięku

Jeśli zamierzasz używać sensora Kinect do prowadzenia rozmów, odłącz wszelkie przewodowe i bezprzewodowe zestawy słuchawkowe. Aplikacja Wideo Kinect działa najlepiej, jeśli Ty i Twój znajomy korzystacie z szybkiego połączenia internetowego. Jeśli wciąż występują problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów z rozmową w usłudze Xbox Live.

Aplikacja Wideo Kinect jest zablokowana w tym profilu

Aplikacji Wideo Kinect nie można włączyć, jeśli na konsoli zalogowano się w profilu z kontrolą rodzicielską (domyślnie aplikacja jest zablokowana dla kont dzieci). Aby zmienić ustawienia bezpieczeństwa w trybie online, zobacz Ustawienia bezpieczeństwa w trybie online i ochrony prywatności dla kont dzieci na konsoli Xbox 360.

„Wymagane jest konto Xbox Live Gold”

Jeśli Twój tag gracza jest skojarzony z kontem Xbox Live Gold i zobaczysz powyższy komunikat, zamknij aplikację Wideo Kinect, a następnie uruchom ją ponownie.

Nie widzę wszystkich swoich znajomych

 • Znajomych w usłudze Xbox Live widać tylko wtedy, gdy znajdują się oni w trybie online.
 • Czy masz więcej niż jedno konto Microsoft? Jeśli tak, spróbuj zalogować się przy użyciu innego konta, aby sprawdzić, czy Twoi znajomi nie są skojarzeni z tym kontem. Jeśli chcesz zmienić konto Microsoft skojarzone z Twoim tagiem gracza, zobacz Pomoc techniczna kont Microsoft.

Nadal występują problemy?

Jeśli żaden z powyższych tematów nie umożliwia rozwiązania problemu, usuń lub ponownie zainstaluj Wideo Kinect. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika, przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz urządzenie pamięci masowej.
 4. Wybierz opcję Gry.
 5. Wybierz opcję Wideo Kinect.
 6. Zaznacz wszystkie elementy na liście, a następnie wybierz opcję Usuń.
 7. Po usunięciu elementów Wideo Kinect wróć do listy Znajomi.
 8. Wybierz opcję Zaproś do Wideo Kinect, aby ponownie pobrać aplikację Wideo Kinect.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Wideo Kinect na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę