Jak skonfigurować kartę sieci bezprzewodowej N do Xbox 360

Omówienie

Karta sieci bezprzewodowej N do Xbox 360 jest zgodna zarówno z oryginalną konsolą Xbox 360, jak i konsolą Xbox 360 S. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu znajduje się daleko od konsoli, podłączenie karty sieciowej do konsoli Xbox 360 S może poprawić siłę sygnału i przepustowość.

Uwaga Użycie tej karty spowoduje wyłączenie wewnętrznej karty sieci bezprzewodowej konsoli Xbox 360 S.

Aby konsola Xbox 360 obsługiwała kartę sieci bezprzewodowej N do Xbox 360, należy zaktualizować jej oprogramowanie. Jeśli po 28 października 2009 r. nawiązano połączenie z usługą Xbox Live, ta aktualizacja oprogramowania powinna być już zainstalowana na konsoli, więc wystarczy tylko skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Połączenie bezprzewodowe z usługą Xbox Live.

Jeśli po 28 października 2009 r. nie nawiązywano połączenia z usługą Xbox Live, trzeba będzie użyć dysku instalacyjnego dołączonego do karty sieci bezprzewodowej N do Xbox 360, aby zainstalować wymagane oprogramowanie na konsoli Xbox 360.

 

Instalowanie oprogramowania karty sieci bezprzewodowej N

 1. Jeśli karta sieci bezprzewodowej N do Xbox 360 jest podłączona do konsoli, odłącz ją.

 2. Włóż do konsoli Xbox 360 dysk instalacyjny dołączony do karty sieci bezprzewodowej N do Xbox 360.

 1. Wyłącz konsolę.

 2. Włącz ponownie konsolę. Aktualizacja oprogramowania powinna zostać uruchomiona automatycznie. Jeśli aktualizacja nie została uruchomiona automatycznie, może to oznaczać, że oprogramowanie jest już zainstalowane.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „dysk z różnymi materiałami”, zobacz sekcję Komunikat o błędzie dysku z różnymi materiałami poniżej.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie oprogramowania, wybierz opcję Tak, dokonaj teraz aktualizacji.

 4. Jeśli z tyłu konsoli jest podłączony kabel sieciowy, odłącz go.

 5. Po zakończeniu instalacji podłącz kartę sieci bezprzewodowej N do Xbox 360 do portu USB z tyłu konsoli. (Aby uzyskać informacje dotyczące podłączania i konfigurowania karty sieci bezprzewodowej, zobacz Połączenie bezprzewodowe z usługą Xbox Live).

 6. Wyjmij dysk instalacyjny ze stacji dysków.

 7. Wyłącz konsolę, a następnie włącz ją ponownie.

 

Komunikat o błędzie dysku z różnymi materiałami

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „dysk z różnymi materiałami”, może to oznaczać, że funkcja autoodtwarzania jest wyłączona. Poniżej opisano, jak włączyć tę funkcję:

 1. Na konsoli przejdź do strony Ustawienia i wybierz pozycję System.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia konsoli.

 3. Wybierz pozycję Autoodtwarzanie.

 4. Wybierz pozycję Włącz.

 5. Powtórz kroki opisane w sekcji Instalowanie karty sieci bezprzewodowej (powyżej).

Jeśli nadal jest wyświetlany komunikat o błędzie dysku z różnymi materiałami, ustaw dla opcji uruchamiania wartość Dysk. Jak to zrobić:

 1. Na konsoli przejdź do strony Ustawienia i wybierz pozycję System.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia konsoli.

 3. Wybierz pozycję Uruchamianie i wyłączanie.

 4. Wybierz pozycję Uruchamianie.

 5. Wybierz pozycję Dysk.

 6. Powtórz kroki opisane w sekcji Instalowanie karty sieci bezprzewodowej (powyżej).

Konfigurowanie ustawień karty sieci bezprzewodowej

Po zainstalowaniu wymaganego oprogramowania należy skonfigurować kartę sieci bezprzewodowej. Zobacz Połączenie bezprzewodowe z usługą Xbox Live.

OSTRZEŻENIE Ryzyko związane z naprawą: Otwieranie i/lub naprawianie urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie urządzenia, pożar, obrażenia ciała i inne zagrożenia. Firma Microsoft zaleca skorzystanie z pomocy profesjonalisty w zakresie naprawy urządzenia oraz zachowanie ostrożności w przypadku samodzielnej naprawy.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak skonfigurować kartę sieci bezprzewodowej N do Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?