Jak zainstalować mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 i korzystać z niego

Omówienie

Informacje, jak zainstalować mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 i korzystać z niego.

Mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 jest przeznaczony wyłącznie do używania z konsolą Xbox 360. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu używania mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 z określoną grą, zobacz instrukcję do tej gry.

Mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360

Lokalizacja kontrolek wskaźników oraz przycisku zasilania/łączenia na mikrofonie bezprzewodowym dla konsoli Xbox 360

Jak skonfigurować mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360

Aby móc używać mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 z konsolą Xbox 360, musisz wykonać następujące czynności:

 • Włóż baterie. W mikrofonie można używać wyłącznie alkalicznych baterii AA (LR6) lub w pełni naładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych (NiMH).
 • Uwaga Mikrofon nie ładuje akumulatorów. Należy je naładować za pomocą odpowiedniej ładowarki.

 • Utwórz połączenie bezprzewodowe między mikrofonem a konsolą.

Aby sterować grą, trzeba mieć przewodowy lub bezprzewodowy kontroler gier (dostarczany osobno) podłączony do konsoli.

Jak zainstalować baterie w mikrofonie bezprzewodowym dla konsoli Xbox 360

Aby włożyć baterie do mikrofonu lub wyjąć je z niego, wykonaj następujące kroki:

 1. Delikatnie przekręć końcówkę mikrofonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (obrót o jedną-czwartą).
 2. Zdejmij końcówkę z korpusu mikrofonu.
 3. Przesuń pokrywę komory baterii, aby ją otworzyć.
 4. Wyjmij stare baterie z komory baterii, jeśli się tam znajdują.
Diagram pokazujący, jak otworzyć mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360.
 1. Włóż do komory baterii dwie nowe alkaliczne baterie AA (LR6) lub w pełni naładowane akumulatory NiMH.
 2. Zamknij pokrywę komory baterii. Następnie nałóż z powrotem końcówkę mikrofonu.
Diagram pokazujący, jak przykręcić górę mikrofonu (w kierunku ruchu wskazówek zegara) z powrotem do podstawy po włożeniu baterii.

Jak podłączyć mikrofon do konsoli

Do konsoli można jednocześnie podłączyć maksymalnie cztery mikrofony bezprzewodowe dla konsoli Xbox 360, w zależności od konfiguracji i możliwości gry. Każdy podłączony mikrofon będzie przypisany do ćwiartki okręgu kontrolek otaczających przycisk zasilania z przodu konsoli. Pamiętaj, że ta ćwiartka będzie się świecić tylko po podłączeniu kontrolera do konsoli.

Uwagi

 • Ćwiartka będzie się świecić tylko po podłączeniu kontrolera do konsoli.
 • Po podłączeniu do konsoli czterech mikrofonów tylko dwie osoby mogą śpiewać. Dwóch pozostałych mikrofonów można używać jako instrumentów perkusyjnych.

Aby podłączyć mikrofon do konsoli, wykonaj następujące kroki:

 1. Włącz konsolę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu, dopóki kontrolki nie zaczną migać. Powinno to zająć ok. trzy sekundy.
Palec sięgający do przycisku zasilania u dołu mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360.
 1. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu, dopóki kontrolki nie zaczną szybko migać. Powinno to zająć ok. trzy sekundy. Teraz możesz podłączyć mikrofon do konsoli.
 2. Naciśnij i zwolnij przycisk łączenia na konsoli.
Palec sięgający do przycisku łączenia z przodu konsoli Xbox 360 S. Palec sięgający do przycisku łączenia z przodu konsoli Xbox 360 E.
 1. Konsole Xbox 360 S i Xbox 360 E: gdy kontrolka otaczająca przycisk zasilania mignie trzy razy, a kontrolki na mikrofonie przestaną migać, mikrofon będzie podłączony.

  Oryginalna konsola Xbox 360: gdy kontrolki otaczające przycisk zasilania zapalą się po kolei i migną kilka razy, a kontrolki na mikrofonie przestaną migać, mikrofon będzie podłączony.

 2. Powtórz kroki od 1 do 5, aby podłączyć do konsoli dodatkowe mikrofony (maks. cztery mikrofony bezprzewodowe).

Uwagi

 • Mikrofon przechodzi do trybu uśpienia po 15 minutach braku aktywności. Wychodzi z tego trybu automatycznie, gdy zaczniesz go ponownie używać.
 • Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.
 • Gdy następnym razem włączysz konsolę, mikrofon będzie nadal połączony.
 • Mikrofon może być podłączony w danej chwili tylko do jednej konsoli. W dowolnej chwili można połączyć go z nową konsolą, ale spowoduje to utratę dotychczasowego połączenia z konsolą.
 • Mikrofon działa w odległości do 10 metrów (33 stóp) od konsoli. Inne urządzenia emitujące sygnał o częstotliwości radiowej, a także przedmioty znajdujące się między mikrofonem a konsolą, mogą zmniejszyć ten zasięg.
 • Gdy mikrofon znajduje się poza zasięgiem łączności bezprzewodowej, kontrolki migają na zielono co sekundę do czasu, aż mikrofon ponownie znajdzie się w zasięgu.

Jak używać mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360

Trzymanie mikrofonu

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas śpiewania lub mówienia, trzymaj mikrofon w odległości od 1 do 8 cm (0,5 do 3 cali) od ust.
 • Unikaj dmuchania w mikrofon i dotykania końcówki mikrofonu.

Używanie mikrofonu w obecności innych kontrolerów

 • Wraz z mikrofonami można używać maksymalnie dwóch kontrolerów przewodowych lub bezprzewodowych.
 • Mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 nie będzie działał, jeśli do konsoli będzie podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy.
 • Z wyjątkiem przewodowego zestawu słuchawkowego, mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 nie powoduje konfliktów z istniejącymi połączeniami przewodowych lub bezprzewodowych akcesoriów dla konsoli Xbox 360.

Kontrolki wskaźnika mikrofonu

 • Po włączeniu mikrofonu wbudowane kontrolki świecą w celu wskazania jego stanu, tak jak opisano poniżej:
  • Włączone zasilanie: kontrolki migają na zielono raz na sekundę.
  • Nawiązywanie połączenia: kontrolki migają na zielono cztery razy na sekundę.
  • Nawiązane połączenie: kontrolki migają na niebiesko, a potem przestają migać.
 • Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wbudowane kontrolki świecą w celu wskazania stanu naładowania baterii, tak jak pokazano poniżej:
  • Niski: kontrolki migają na bursztynowo raz na trzy sekundy.
  • Krytyczny: kontrolki migają na bursztynowo raz na sekundę.
 • Gdy mikrofon znajdzie się poza zasięgiem łączności bezprzewodowej z konsolą, kontrolki będą migać na zielono raz na sekundę. Kontrolki mogą także zmieniać kolor wraz z obsługiwanymi grami.

Czyszczenie mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360

 • Zawsze przed czyszczeniem mikrofonu należy wyjąć baterie.
 • Do czyszczenia mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360 należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Stosowanie środków czyszczących lub próba czyszczenia styków może doprowadzić do uszkodzenia mikrofonu.
 • Możesz zdjąć końcówkę i gąbkę z końcówki, aby wyczyścić je osobno w delikatnym roztworze mydła. Nie używaj ściernych ani chemicznych środków czyszczących.
 • Jedynie końcówkę i gąbkę końcówki można prać ręcznie. Nie zanurzaj w wodzie żadnej innej części mikrofonu. Przed ponownym złożeniem mikrofonu upewnij się, że końcówka i gąbka końcówki są całkowicie suche.

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem bezprzewodowym dla konsoli Xbox 360

Mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 jest wyłączony podczas odtwarzania filmu DVD

Po włączeniu filmu DVD mikrofon bezprzewodowy może być wyłączony na czas odtwarzania filmu.

Co prawda podczas odtwarzania filmu DVD zazwyczaj nie są potrzebne funkcje mikrofonu bezprzewodowego, ale jeśli rozmawiasz z członkami grupy Xbox Live, możesz zauważyć, że mikrofon bezprzewodowy nie działa. Aby kontynuować rozmowę z członkami grupy, musisz zatrzymać odtwarzanie dysku DVD i wrócić do interfejsu głównego.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej użytkowania lub obsługi mikrofonu bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

OSTRZEŻENIE Ryzyko związane z naprawą: Otwieranie i/lub naprawianie urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie urządzenia, pożar, obrażenia ciała i inne zagrożenia. Firma Microsoft zaleca skorzystanie z pomocy profesjonalisty w zakresie naprawy urządzenia oraz zachowanie ostrożności w przypadku samodzielnej naprawy.

 • Przed użyciem mikrofonu przeczytaj ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w instrukcji obsługi mikrofonu oraz podręcznikach dołączonych do konsoli Xbox 360. Zachowaj wszystkie podręczniki, aby można było używać ich w przyszłości. Aby otrzymać podręczniki na wymianę, skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox.
 • Informacje dotyczące podręczników na wymianę oraz ograniczonej gwarancji, którą jest objęty ten produkt, są dostępne w witrynie internetowej pomocy technicznej Xbox.

  Kopia gwarancji znajduje się też w podręczniku gwarancyjnym konsoli Xbox 360 (tom 2).

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak zainstalować mikrofon bezprzewodowy dla konsoli Xbox 360 i korzystać z niego”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?