Pomoc dotycząca aplikacji MLB.TV na konsoli Xbox 360

Omówienie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z aplikacją MLB.TV na konsoli Xbox 360.

Problemy z nawiązaniem połączenia z usługą Xbox Live

Jeśli aplikacja MLB.TV nie działa płynnie na konsoli, może to oznaczać, że występuje problem z łącznością. Zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem konsoli Xbox 360 z usługą Xbox Live.

Problemy z odbiorem dźwięku/obrazu na konsoli Xbox 360

Jeśli podczas używania konsoli Xbox 360 dojdzie do spadku jakości obrazu lub dźwięku, zobacz Problemy dźwiękiem lub obrazem na konsoli Xbox 360.

Jeśli aplikacja MLB.TV nie odpowiada

Jeśli aplikacja MLB.TV nie odpowiada, usuń ją i zainstaluj ponownie. Jak to zrobić:

 1. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz podstawowe urządzenie pamięci masowej.
 4. Wybierz pozycję Gry i aplikacje.
 5. Znajdź i wybierz wszelkie elementy związane z aplikacją MLB.TV.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź do strony Aplikacje i wybierz pozycję Przeglądaj aplikacje.
 8. Wybierz aplikację MLB.TV.
 9. Wybierz pozycję Potwierdź pobieranie, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Komunikaty o błędach

Podczas próby użycia aplikacji MLB.TV może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach.

Connectivity error (Błąd łączności)

Sorry, the MLB server isn't available right now. Please select the retry button below or try again later. (Niestety, serwer usługi MLB jest obecnie niedostępny. Kliknij przycisk Retry [Ponów próbę] poniżej lub spróbuj ponownie później.)

Rozwiązanie

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas instalowania lub uruchamiania aplikacji MLB.TV. Spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

 1. Przejdź do strony Stan usługi, aby sprawdzić, czy w danej chwili nie występuje jakiś problem z usługą.
 2. Jeśli nie jest zgłaszany problem, a komunikat o błędzie zostanie wyświetlony podczas próby uruchomienia aplikacji MLB.TV lub uzyskania dostępu do zawartości za pomocą tej aplikacji, zaczekaj minutę, a następnie ponownie uruchom aplikację.
 3. Jeśli ten błąd będzie nadal występował, usuń i ponownie zainstaluj aplikację MLB.TV.
 4. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Uwaga Dostawca aplikacji MLB.TV jest odpowiedzialny za wszystkie problemy związane z zawartością dostępną w aplikacji MLB.TV. Aby skontaktować się z dostawcą aplikacji MLB.TV, odwiedź stronę subskrypcji Xbox w witrynie sieci web usługi MLB i wybierz pozycję Help (Pomoc) w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

Unrecoverable error (Nieodwracalny błąd)

MLB.TV has encountered an unrecoverable error. You will now be taken back to Xbox Home. (Aplikacja MLB.TV napotkała nieodwracalny błąd. Zostanie ponownie wyświetlona strona główna konsoli Xbox.)

Rozwiązanie

Zamknij aplikację MLB.TV, a następnie uruchom ją ponownie. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, usuń i ponownie zainstaluj aplikację MLB.TV.

Błędy dotyczące konta

 • Invalid user credentials. You have entered incorrect username and password. (Nieprawidłowe poświadczenia użytkownika. Wprowadzono niepoprawną nazwę użytkownika i hasło.)
 • Your account has been used more than 5 times on this device in the last 30 minutes. Please wait for 30 minutes before using it again. (Twoje konto było używane ponad 5 razy na tym urządzeniu w ciągu ostatnich 30 minut. Zaczekaj 30 minut, zanim użyjesz go ponownie.)
 • You do not have access to view this content. You can purchase a subscription to MLB.TV from www.MLB.tv/xbox and catch all the action. (Nie masz dostępu do tej zawartości. Kup subskrypcję MLB.TV na stronie www.MLB.tv/xbox i zacznij oglądać.)

Rozwiązanie

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów związanych z kontem, skontaktuj się z pomocą techniczną serwisu MLB.

Availability error (Błąd dostępności)

This event is not available in your area. (To wydarzenie nie jest dostępne w tym regionie.)

Rozwiązanie

Ten błąd jest wyświetlany, gdy wydarzenie, które chcesz obejrzeć, nie jest emitowane w Twoim regionie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lokalne przerwy w nadawaniu sezonu zasadniczego w serwisie MLB.com.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Pomoc dotycząca aplikacji MLB.TV na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?