Rozwiązywanie problemów z aplikacją Filmy i telewizja na konsoli Xbox 360

Jeśli masz problem z używaniem aplikacji Filmy i telewizja na konsoli Xbox 360, może on być związany z błędem aplikacji lub ustawieniem konsoli.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Zresetuj aplikację

Aplikację Filmy i telewizja można zresetować, usuwając z konsoli wszelką powiązaną z nią zawartość:

 1. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz podstawowe urządzenie pamięci masowej.
 4. Wybierz pozycję Gry i aplikacje.
 5. Znajdź i wybierz wszelkie elementy związane z aplikacją Filmy i telewizja.
 6. Wybierz pozycję Usuń.

Rozwiązanie 2: Przetestuj usługę Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, pozycję Ustawienia systemu, a następnie pozycję Ustawienia sieci.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej albo wybierz opcję Sieć przewodowa, jeśli używasz połączenia przewodowego.
 4. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
  • Jeśli możesz nawiązać połączenie z usługą Xbox Live, oznacza to, że nie występują problemy z łącznością konsoli.
  • Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox Live, narzędzie Test połączenia wskaże, w którym miejscu procesu nawiązywania połączenia występuje błąd i jakiego rodzaju jest to błąd. Zapisz te informacje, a następnie wypróbuj rozwiązanie problemu z błędami połączenia konsoli Xbox 360, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 3: Usuń swój profil i pobierz go ponownie

Aby usunąć profil, który mógł zostać uszkodzony, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.
 4. Wybierz pozycję Profile gracza.
 5. Wybierz tag gracza, który chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń.
 7. Wybierz pozycję Usuń tylko profil. Profil zostanie usunięty, ale pozostaną zapisane gry i osiągnięcia.

Aby pobrać ponownie swój profil Xbox Live, wykonaj poniższe kroki:

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Wybierz pozycję Pobierz profil.
  Uwaga Jeśli nie widzisz pozycji Pobierz profil, oznacza to, że prawdopodobnie już się zalogowano. Naciśnij przycisk X, aby wylogować się ze swojego profilu.
 3. Wprowadź dane konta Microsoft skojarzonego z Twoim tagiem gracza obsługującym usługę Xbox Live.
  Uwaga W przypadku korzystania z konta Xbox Live dziecka do pobrania profilu musisz użyć poświadczeń konta Microsoft rodzica.
 4. Wybierz urządzenie pamięci masowej dla profilu (na przykład dysk twardy). Rozpocznie się pobieranie profilu. Po pobraniu profilu możesz wybrać opcję wymagania podania hasła do konta Microsoft podczas logowania się do profilu.

  Uwaga Opcja Zapamiętaj hasło jest domyślnie wyłączona, co oznacza, że podczas logowania się do profilu Xbox Live na tej konsoli jest wyświetlany monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft. Pozostaw to pole niezaznaczone, jeśli chcesz, aby podczas logowania się do profilu na danej konsoli był wyświetlany monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft.

Rozwiązanie 4: Wycofaj aktualizacje systemu, a następnie ponownie zainstaluj aktualizacje

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.
 2. Przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 3. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
 4. Na kontrolerze wykonaj następującą sekwencję naciśnięć przycisków: Lewy bumper, Prawy bumper, X, Lewy bumper, Prawy bumper, X.
 5. Wybierz opcję wycofania wszystkich zainstalowanych aktualizacji systemu. Konsola zostanie automatycznie uruchomiona ponownie, a następnie aktualizacje zostaną pobrane ponownie.

Jeśli ten problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aplikacją Filmy i telewizja na konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?